Hyppää sisältöön

Jotain Behavioristisyydestä

Behavioristiset suuntaukset antavat pörssimaailmassa mielenkiintoisia säväyksiä. Vaikka Behavioristinen salkun hoidon suuntauskin sisältää matematiikkaa, niin ajattelutapana se kulkee vanhanaikaisen uskomukseen puhtaasti vain rationaalisesta sijoittajasta ohi ja etsii toisenlaisia lähetymistapoja salkunhoitoon.

Behavioristinen suuntaus on avannut ymmärrystämme vastaamalla kysymykseen, millaisia ovat pörssimaailmassa elävät kaupankävijät. Myös erillaiset neuraaliset tutkimukset ovat selvittäneet, miten riskin ottaminen pörssissä vaikuttaa sijoittajaan. Behavioraalisen salkunhoitamisen eroavaisuutta klassiseen salkun hoitoon on vertailtu. Mutta samalla on ymmärettävä, että behavioralinen suuntaus ei ole samalla lailla jämäkkä ja suoraviivainen maailma kuin modernin portfolioteorian maailma. Ihmismielen kiermurat ovat paljon monimutkaisempia kuin matemaatiikan lait.

Yritän heijastaa tätä maailmaa muutaman artikkelin kautta sekä omien käsitysteni kautta. Eli tämä on vain kepeä ja hyvin kapea vilkaisu asiaan, joka sisältää hyvin paljon enemmän kuin mitä tähän kirjoitan.

lue lisään …

Käsite: Noise traider

Englannin kielessä on käsite 'Noise Trader', joka varmaan alun perin on tarkoittanut kauppaa käyvää aloittelijaa. Tämä käsite on hieman tarkemmin ajatellen hieman omituinen. Jotkut nettisivut kuvaavat tällaista kaupankävijää tyypiksi, joka ei halua apua ns. ammattilaisilta ja asian tuntijoilta. Toisten mielestä kyseessä on vain irrationaalisesti kauppaa käyvä ihminen. Hieman kun asiaa tutkii eteenpäin, niin havaitsee, että ryhmään mahtuukin itseasiassa melkoinen joukko sijoitustyylisuuntia ja ihmistyyppejä ja tunteita ja mielialoja. Noise trader näyttäkin olevan itseasiassa vain tavallinen ihminen - ihan kuka hyvänsä - tekemässä kauppaa pörssissä.

lue lisää …

Uudelleen järjestelyä

Tänään poistui salkustani neljä yhtiötä. Consolidated Communication, Big 5 sporting goods, Annaly management ja AGNC INVESTMENT CORP. Vain Consolidate Communication poistui salkustani ilman että oli tuottanut kokonaan korvausta tappiolleen. Myin siis yhtiöiden osakkeet tappiolla salkustani, mutta tavallaan osan voitolla, sillä osinkotuotot ja osamyyntien kautta tuleet tuotot ovat olleet korvausta aikojen saatossa.

Miksi myin nämä yhtiöt pois salkustani.

lue lisää …

CEF ja discount

Closed-End-Fund yhtiöiden osakkeen markkinahinta pitää sisällään yhden anomaalian, joka on pitkään mietityttänyt sijoittajia. Tämä ilmiö on nimeltä DISCOUNT. Discount on negativiinen arvo preemiolle, eli yhtiön omistaman FUND-rahaston NAV:in arvo on korkeampi kuin yhtiön osakkeen hinta.

Jos markkinat olisivat täydelliset, niin osakkeen kurssi luonnollisesti seuraisi kuin koira fundin navin arvoa. Näin kuitenkaan käytännössä ei ole. Miksi näin on? Se on hyvä kysymys, johon ei ole selkeää matemaattista vastausta, kuten ei niin moneen muuhunkaan osakemarkkinan ilmiöön.

lue lisää …

Osinko singnaalina

1961 luotiin niin sanottu Millerin and Modiglianin hypoteesi, jonka mukaan osingonjakopolitiikalla ei ole mitään vaikutusta yhtiöiden osakkeiden hintoihin, vaan yhtiön investointipolitiika on se ainoa tekijä osakkeiden kurssien vaihteluun. Teori kuului osana ns. modernia salkkuteoriaa, joka oletti markkinoiden olevan täydelliset, ja sijoittajien olevan hyvin rationaalisia. Lisäksi tärkeä kohta teoriassa on, että sijoittajalla on ilmainen pääsy kaikkeen oleelliseen informaatioon markkinoilla.

Vuosia on kulunut Millerin ja Modiaglianin teorian sekä modernin portfolioteorian synnystä. Liian spesifisillä teorioille löytyy yleensä vahvaa kritiikkiä ajan mittaa - eli monia todisteita siitä, että teoria todellakin ei aivan käy yhteen todellisuuden kanssa.

Osinko on mielestäni lähes ainoa sijoittajan saama todellinen tuotto yhtiöltä käsin. Kurssi on muiden sijoittajien päässään luoma mielikuvia, mikä voisi olla se hinta, jonka yhtiön osakkeesta voisi maksaa. Heti perään pitää todeta, että yhtiö voi ostamalla osakkeitaan jossain määrin vaikuttaa myös oman osakkeensa kurssiin ja näin tavallaan jakaa osingoa kurssin kautta. Tässä kuitenkin täytyy muistaa, että yhtiön kyky nostaa omien osakkeidensa hintaa ostamalla niitä, on rajallinen (Ellein sitten osta kaikkia osakkeita itselleen). Lisäksi yhtiö voi myymällä omia osakkeita laskea osakkeiden hintaa. Omasta mielestäni omien osakkeiden ostamisen vaikutus on rajoitetumpi kuin osingon jaon vaikutus, mutta tässä kohtaa nostan varoituksen ilmaan toteamalla, että kyseessä on pelkkä spekulaatio. Voi olla, että matemaattisesti voi helposti todistaa väitteeni olevan roskaa.

Syvennytäänpä hieman kysymykseen, miten osingonjakopoliikka vaikuttaa osakkeen kurssiin tai sitten osakkeen kiinnostavuuteen sijoittajien kannalta.

lue lisää …

Open-End Reit, Closed-End Reit

REITien mielenkiintoisessa maailmassa on perusyksityiskohtien lisäksi monia mielenkiintoisia lisäpiirteitä. Kuten rahastoita on Open-End-Fundeja ja Closed-End-Fundeja, niin myös samallaisia REIT-yhtiöitä löytyy. Tämä on tavallan loogista, koska sekä Fund-yhtiöt ja Reit- yhtiöt perustuvat enemmän tai vähemmän rahastoajattelun päälle. Salkku on vain hieman erillainen. Kun Fundilla on salkussaan yhtiöitä tai muita rahastoja, niin REITillä on salkussaan kiinteistöjä.

lue lisää …

Kuukausikatsaus Marraskuu 2019

Taas on kulunut osinkosalkussa kuukausi. Olen tätä kirjottaessani tehnyt jo alottavan toimeksiannon salkkuni Yhdysvaltalaisten osakkeiden uudellen järjestämistä varten. Vanhoja osakkeita myydään useampia ja uusia ostetaan tilalle. Osinkotuottoa varsinkin tammikuun osalta parannetaan tuntuvasti.

Mutta marraskuun jälkeen osinkojeni kehitys näyttäisi tältä:

Osingon kasvu% 0010010020020030030040040001.…01.1802.…02.201803.…03.201804.…04.201805.…05.201806.…06.201807.…07.201808.…08.201809.…09.201810.…10.201811.…11.201812.…12.20181.2…1.20192.2…2.20193.2…3.20194.2…4.20195,2…5,20196.2…6.20197.2…7.20198.2…8.20199.2…9.201910.…10.201911.…11.2019024.112374581939797489.4054756829769401.1862.1949.22943143812708459.431385364941802.2018-15.2674.34648829431437496.760430149180803.2018147.8699.46354515050164418.1404974802967404.201898.59124.58060200668893441.8874572804188605.2018153.61149.69765886287627415.369135214197606.2018285.37174.81471571906357351.863971356594907.2018140.84199.93177257525085421.52396932516908.2018200.1225.04882943143812392.9620688227286709.2018107.25250.16588628762545437.713544719650510.201857.71275.28294314381264461.5906380522676511.201881.02300.4450.3557764135250612.201870.34325.51705685618725455.50328058777521.2019132.24350.63411371237447425.66896332316072.2019170.32375.7511705685618407.31531548089063.2019184.035400.8682274247491400.70501400618644.2019497.453425.98528428093636249.645045533796125,2019241.18451.10234113712363373.162492841624276.2019276.77476.219397993311356.00896535458667.2019233.01501.3364548494983377.100237139716348.2019172.83526.4535117056856406.105555604732569.2019261551.5705685618728363.609727604392310.201977576.6876254180603452.293320119563111.2019Osingon kasvu%Osingon kasvu Dividend Yield 1 kk 000.10.10.20.20.30.30.40.40.50.50.60.60.70.70.80.80.90.9111.11.11.21.201.…01.1802.…02.201803.…03.201804.…04.201805.…05.201806.…06.201807.…07.201808.…08.201809.…09.201810.…10.201811.…11.201812.…12.20181.2…1.20192.2…2.20193.2…3.20194.2…4.20195,2…5,20196.2…6.20197.2…7.20198.2…8.20199.2…9.201910.…10.201911.…11.20190.43823.438127090301002418.2133699633701.180.6947.85284280936454368.79029304029302.20180.3572.26755852842808435.4722222222222303.20180.8996.68227424749162329.565628815628804.20180.67121.09698996655516372.7127594627594405.20180.82145.51170568561872343.2942612942613306.20181.14169.9264214046823280.5347985347985407.20180.69194.34113712374585368.79029304029308.20180.82218.75585284280936343.2942612942613309.20180.57243.17056856187295392.325091575091610.20180.42267.58528428093643421.743589743589811.20180.52292.00000000000006402.1312576312576512.20180.42316.41471571906357421.74358974358981.20190.54340.8294314381271398.208791208791242.20190.59365.2441471571907388.40262515262523.20190.56389.6588628762542394.28632478632484.20191.26414.0735785953177257.05,20190.68438.4882943143812370.751526251526236.20190.71462.9030100334448364.86782661782667.20190.68487.3177257525084370.751526251526238.20190.49511.73244147157186408.01495726495739.20190.63536.1471571906354380.557692307692310.20190.3560.561872909699445.278388278388311.2019Dividend Yield 1 kkDividend Yield…Dividend Yield 1 kk

lue lisää …

Faktoja REIT sijoittamisesta

Pohjois-Amerikan markkinoilla REIT yhtiöt ovat hieman erillaisia yhtiöitä. Niillä on velvoite maksaa suuren osan tuotostaan omistajille osinkona, ja tätä velvoitetta vastaan ne saavat verovapauden. REITien kasvu perustuu velalle, ja niillä on tapana lisätä jatkuvasti osakkeidensa määrää saadakseen varallisuutta sijoitustoimintaansa.

Parhaimillaan REIT antaa tasaista jatkuvaa tuottoa ja osakkeen hiljaista arvonnousua. Pahimmillaan REITin velka käy liian korkeaksi ja vaikuttaa yhtiön toimintaan romahdusmaisesti.

Kuten olen aikaisemmin jo kirjoittanut blokissani REITejä on kahta päälajia (ja lisäksi tietenkin kahden päälajin yhdistelmiä): kiinteistöihin sijoittavat ja kiinteistölainoihin sijoittavat. Helpommin lähestyttävä REIT tyyppi on kiinteistöihin sijoittavia REITejä (eREIT), joilla ehkä tällä hetkellä vähemmän riskejä kuin kiinteistölainoihin sijoittavilla, mREIT. Matalat korot ovat omiaan parantamaan kiinteistöihin sijoittamista, mutta ovat ongelma lainoihin sijottaville.

/galleries/kuvia/mokki.svg

lue lisää …

Jakamaton voitto

Jakamaton voitto eli retained earnings on oleellinen osa osinkotapahtumaa kirjapidossa. Mutta osinko on itseasiassa melko kiinnostava tutkittava asia kirjanpidossa. Itse pidän osinkoa juuri merkittävänä mittapuuna, kun arvioidaan yrityksen tilaa. Tosin itse en juuri ole välittänyt yrityksen osingon maksun ja taloudellisen tilan välisistä ongelmista etsiessäni korkeampaa osinkotuottoa. Tämä johtuu faktasta, että tulevaisuutta ei todellakaan voi tietää etukäteen, mutta siltikin tässä kirjoitelmassa syvennytään osingon ja yrityksen tilan väliseen suhteeseen.

Kyseinen arvo lasketaan seuraavalla tavalla:

\begin{equation*} RE = RElähtöarvo + Nettotuotto - Osingot \end{equation*}

lue lisää …

Tyventä

Osakemarkkinoilla on omasta mielestäni ollut melkoisen rauhallista viime aikoina. Tietenkin näkemykseni on subjektiivinen, sillä tietystä näkökulmasta markkinoilla ei koskaan ole rauhallista. Mutta tarkoitan, että salkussani ei ole tapahtunut mitään kovin dramaattista viime aikoina. Viimeisin draama keskittyi Medical Facilities Corpin osingon laskuun, joka tavallaan oli tappio osingon tuotolle, mutta myös mahdollisuus salkun vähäisemmällä merkityksellä olevalla arvon tuotolle.

/galleries/kuvia/Tiimalasi.svg

Kuten olen blogissani monesti todennut, salkkuni päätarkoitus on pyrkiä tilanteeseen, jossa salkusta saa pitkä aikaista osinkotuottoa tulevaisuudessa. Toisin sanoen salkkuun on tarkoitus saada paljon arvopapereita, joilla on tai joilla mahdollisesti tulevaisuudessa on osinkotuottoa. Laajalla hajautuksella salkussa on tarkoitus säädellä riskiä, jossa osingon maksaja lopettaa osingon maksun. On hyvä muistaa, että osingon maksun lopettaminen ei tarkoita sitä, että osingoa ei tulevaisuudessa tultaisi maksamaan. Toki tälläisessa tapauksessa voisi myydä yhtiön osakkeet pois salkusta ja vaihtaa ne toiseen osingoa tuottavaan - mutta osingon maksun lopettaminen yleensä merkitsee markkina-arvon laskua, joten myyminen merkitsee osingon saamisen pienemistä pitkällä aikavälillä. Joten katson olevan parempi strategia pitää yhtiön papereita salkussa ja vain yksinkertaisesti katsoa, mitä tulee tapahtumaan.

En suosittele edellä mainittua menetelmään niille, joilla ei ole riskin sietokykyä. Ja haluan korostaa, että riski ja tuotto eivät todellisuudessa ole kiinni toisissaan - jos niiden välillä on korrelaatiota, niin nähdäkseni, jokin aivan toinen asia luo korrelaation riskin ja tuoton välille kuin, että riskistä seuraisi suoraan korkeaa tuottoa. Korkea tuottoon taas voi liittyä korkea riski, mutta se ei merkitse, että korkea riski on sama kuin korkea tuotto.

lue lisää …