Hyppää sisältöön

Algoritmin kehittelya

Tavoite

https://mutares.de/company/?lang=en#company Tämä kirjoitus on osa suunnittelmaani luoda koneellinen valinta osinko-osakkeiden valintaan. Tavoiteenani on luoda yksinkertaine algoritmi, jonka avulla voisi filteröidä ja etsiä omilla ehdoillani sopivat yhtiöt salkkuuni. Tavoitteenani ei ole löytää algoritmiä, jonka tuloksena pitäisi vuodesta toiseen voittaa pörssi-indeksejä, vaan ainoastaan löytää sellaiset yritykset, jotka eivät toivon mukaan ole menossa lähiaikoina konkurssiin, ja joilla tulee olemaan osinkotuottoa tulevaisuudessakin. Tavoitteenani on kuvata blogissa tämän algoritmin tai toiminta-tavan kehitystä.

Ensimmäinen tavoitteeni on ainoastaan hahmottaa, miten tällainen algoritmi yleensä olisi mahdollista tehdä, koska osakkeiden valintaan liittyy monia vaiheita, jotka vältämättä eivät ole niin matemaattisia. Onko yleensäkään mahdollista löytää lopullista sijoita näihin listaa lainkaan ohjelmistopohjaisesti niiden tietojen varassa, jotka netistä on saatavilla - vai onko niin että tekniikka jo nykyään suo tarpeeksi tarpeeksi suuret mahdollisuudet luoda lista, josta sitten ei matemaattisilla perusteilla valitsee osakkeet.

Pörssi

Tämä postaus keskittyy Australian pörsssin osakkeisiin. Valitsin Australian pörssin, koska tiedon etsiminen sopivasti haastavaa. Tietenkin olisin voinut valita vieläkin haastavampia pörssejä, mutta katson Australian pörssien osakkeiden osinkotuoton olevan siedettävällä tasolla ja itse pörssissä tapahtuvat hintavaihtelut suhteellisen pieniä tällä hetkellä verrattuna joihikin muihin suuriin pörsseihin. Jälkimäinen on puhtaasti oma mielikuvani, eikä perustu fakta .. has_math: truetietoon.

Austraalia on siinäkin suhtessa hyvä valtio, että valtion korkopolitiikka on kovempi kuin esimerkiksi euroopassa. Viitekorko ei suinkaa liiku nollassa, vaan on noin 1.5%. On jopa mahdollista, että korko laskee yhä, joten yritysten toimintaedelletykset saatavan rahan suhteen voivat parantua.

Käsitteitä:

Screeneri:

Screener on hakukone, jonka avulla voi erillaisilla ehdoilla etsiä itselleen sopivia yhtiöitä jonkun halutun pörssin tai useiden pörssien osakkeista. Tällaisia julkisia hakukoneita on jonkin verran tarjolla netissä, kullakin pörssillä on tarjolla oman kaltaisensa hakukone, joiden laatu vaihtelee.

Quick Ration.

Quick ration kertoo miten tehokkaasti yritys pystyisi maksamaan velkansa pois omistamillaan likviideillä varoilla, jos se niin haluaisi tehdä. Quick ratio määritellään kahdella tavalla. Määritykset englannin kielisin termein.

\begin{equation*} \frac{Liquid_Assets}{Current_Liabilities} \end{equation*}
\begin{equation*} \frac{Cash_and_Equivalents + Marketable_Securities + Accounts_Receivable}{Current_Liabilities} \end{equation*}

Jos kerroin on 1, niin velat voi maksaa saman tien pois omistuksellaan. Jos kerroin on 2 niin yhtiöllä on kaksi kertaa enemmän likviidejä varoja kuin velkoja.

Current ration

Current Ration on hieman vapaampi mitta kuin Quick Ration. Sekin mittaa yrityksen velan maksukykyä, mutta toisin kuin Quick Ration, mittana on koko omaisuus, myös ei likviidi omaisuus. Kerroin määritellään seuraavasti. Määritykset englannin kielisin termein.

\begin{equation*} \frac{Current_Assets}{Current_Liabilities} \end{equation*}

Samoin kuin Quick Rationissa 1 tarkoittaa että lainat voi maksaa omaisuudella pois, mutta koska varat eivät ole välttämättä likviidejä, niin maksaminen ei välttämättä ole tässä tapauksessa yhtä helppoa.

Gross Profit

Cross Profit tarkoittaa jäljelle jäävää määrää sen jälkeen kuin tuotosta on otettu myynnin kulut pois. Englannin kielisin termein tämä on seuraavan lainen:

\begin{equation*} Total_Revenue - Cost_of_Goods_Sold \end{equation*}

Gross margin

Cross margin kertoo tuotto % sen jälkeen, kun myynnin kulut on otettu pois. Tätä lukua voi vertailla edellisvuoden vastaavaan, jolloin saa näkemyksen, miten hyvin yritys toimii edelliseen vuoten verrattuna. Jos cross margin laskee, myynti on heikentynyt ja seurauksena voi pitkällä aika välillä olla hintojen nousu tai työvoiman määrä leikkaukset. Määrittää voi kahdella tavalla.

\begin{equation*} \frac{Total_Revenue - Cost_of_Goods_Sold}{Total_Revenue} \end{equation*}
\begin{equation*} \frac{Cross Profit}{Total_Revenue} \end{equation*}

Kriteerit

Esikarsinnan kriteerit ovat yksinkertaiset ja suoritettavissa koneellisella etsinnällä screenerin avulla. Tässä vaiheessa minulla on käytettävissä välittäjän screeneri, mutta käytän apuna myös ilmaislähdettä ristitarkistaakseni löytyneet yhtiöt. Tämä liittyy kysymykseen, onko välittäjäni screeneri tarpeksi tarkka.

 1. Vähintään 6% osinko.

 2. Vähintään 0.8% quick ration. Jos rationia ei ole yhtiölle saatavissa, niin yhtiö kuuluu joukkoon.

 3. vähintään 2% current ration. Jos current rationia ei ole saatavilla, niin yhtiö kuuluu joukkoon.

 4. Pankkien kohdalla yritetään tunnistaa Loan/Dept suhde. Valitaan pankki, jonka suhde on lähimpänä joukon keskiarvoa.

 5. Jos salkussa olevat yritykset karsitaan pois listalta.

6) Jos yhtiön kurssin trendi on ollut vuosia merkittävästi ala suuntainen 2 - 5 vuotta, niin voidaan tulkita yhtiön taloustiedoissa olevan jokin ongelma, jonka takia yritys karsitaan pois listalta.

Nämä kriteerit eivät oikeasti kerro, onko yritys tulevaisuudessa toimiva vai ei. Näillä kritereillä halusin vain ottaa tutkittavaksi yritykset, jotka hätä tapauksessa pystyvät maksamaan velkansa pois, eli joilla ei ole suhteettoman paljon velkaa. Kurssi trendillä pyritään vielä joukosta poistamaan ne, jotka sijoittajat noin yleisesti ovat äänestäneet huonoiksi sijoituksiksi.

Esikarsinta.

Hain yhtiölistaa paitsi oman välittäjäni hakukoneella myös suoraan internetin kautta.

Australian pörssiin listattujen yritysten lista on saatavilla täältä.

https://www.asx.com.au/asx/research/listedCompanies.do

/galleries/AlgKeh/lista.png

Saatu lista on melko yksinkertainen, Yhtiön nimi, tunnus ja mille sectorille se sijoittuu. Listasta ei käy ilmi juuri mitään merkittävää. Lisäksi listalta löytyy myös rahastoja, joten ne on eroteltava varsinaisista osakkeista. Listan hyödyntäminen on vaikeaa, ellei ole käytössä jonkinlaista lähdettä, josta voi poimia tarkempia tietoja. Tällaisia lähteitä on olemassa, mutta niiden hyödyntäminen vaatii jonkin verran työtä, jota en nyt aio käyttää tämän postauksen yhteydessä.

Parempi osake listaus Australian osinko-osakkeista löytyy täältä.

http://dividends.com.au/high-yielding-shares#skip

Listalla on yritykset, joille on ollut yli 5% osinko. Libra officella pystyy ottamaan html sivun taulukosta tietoa, valitsemalla rivit, kopioimalla ne ja liittämällä ne määräten libra office calcin taulukkoon. Kun valitsee liittämistyypiksi muotoilemattoman tekstin ja kenttäerottimeksi tabulaattorin, niin on saanut siirrettyä tiedot taulukkolaskentaan.

Uskoisin saman onnistuvan muillakin taulukkolaskenta ohjelmilla, kuten Excelillä.

/galleries/AlgKeh/Yhtiot.png

Listalla on muitakin kuin puhtaita yrityksiä, kuten CEF:ja. Mutta tätä listaa saatoin verrata välittäjän tuomaan listaan ja validoida, että välittäjän tuottama taulukko oli pääsääntöisesti sama kuin tämä. Tämän jälkeen saatoin alkaa karsimaan yrityksiä kriteroiduin mittatiedoin.

Sain aikaan lopullisen listan, joka näyttää tältä.

/galleries/AlgKeh/valikoidut.png

Huomasin jälkikäteen että listassa on muutama yhtiötä, jotka jo omistin, HIT ja MNY, jotka poistin listasta.

Tarkempi tutkimus

Mietin paljon tarkennettuja kritereitäni. Minulla oli kaksi pääkriteriä tähän vaiheeseen.

 1. Jos haluan olla töissä kyseisessä yrityksessä, se on kiinnostava.

 2. Jos yrityksen omistaminen voisi olla mukavaa, se on kiinnostava.

Kriteerit ovat hieman ristiriitaisi, mutta jos ajattelee niitä näin, jos yhtiö on mielyttävä sekä omistajalle, että työntekijälle, se varmasti on kiinnostava.

Jäljelle jäävässä listassa oli monta pientä yritystä, joissa töissä oleminen saattaisi olla kiinnostavaa, mutta pitkän tähtäimen omistamisessa voisi tulla yllättäviä riskejä. Päätinkin jakaa yritykset kahteen osaan.

'Pienet ja kiinnostavat' ja 'Isommat ja kiinnostavat'. Sen sijaan että luettelesin ne syyt, miksi poistin kiinnostamattomat listalta, käyn läpi ne syyt, miksi kiinnostavat pääsivät listalle.

Pienet ja kiinnostavat

Tälle listalle pääsi, jos yrityksellä oli vakaa tuotto muutaman vuoden ajan että voisin omistaa että olla töissä yrityksessä.

 1. PTB GROUP LTD

  Yhtiö vuokraa lentokoneita ja lentokoneisiin liittyviä asioita. Pieni yhtiö, jolla on hyvät katteet. Yhtiön sivuja oli vaikeat löytää, mutta ne ovat täällä:

  https://www.pacificturbine.com.au/

  Yhtiön Cross Margin on keskimäärin kasvanut koko ajan. Tänä vuonna kertoimessa on laskua edellisvuoteen nähden, joka voi liittyä enemmän lähenevään laskukauteen, kuin varsinaisesti yhtiön tilanteeseen. En tutkinut tarkkaa syytä marginin laskuun.

  Tässä yhtiössä omistaminen on sama asia kuin työssä oleminen. Työn tekijöitä on vain 14. Vaikuttaa enemmän tai vähemmän perheyhtiöltä, joten yritykseen liittyvät riskit on hyvä ymmärtää.

  Pörssin voluumit ovat matalat, joten ostaminen tarkoittaa myös vaikeaa myymistä. Veikkaisin myös ostamisen voivan olla vaikeaa.

 2. EUROZ LIMITED

  Pieni sijoitusyritys, jolla ei ole lainaa. Itse asiassa yritys koostuu pienemmistä kokonaisuuksista. Työntekijöitä on 45, joten ihmiset tuntevat toisensa. Sekä omistaminen että työssä oleminen voisi olla kiinnostavaa.

  Voluumit matalat.

 3. TAMAWOOD LIMITED

  Pieni rakennusyritys, joka tuottaa asuntoja perheille. Yhtiö asentaa vaihtoehtoisia energian lähteistä asuntoihin, joka käytännössä tarkoitaa aurinkopaneleita. Hyvin riskipitoinen pieni yritys, joka pääsi listalle lähinnä yhtiössä olevien mahdollisuuksien takia kuin taloudellisten ansioiden, sekä ajatuksesta - voisi olla kiinnostavaa olla töissä. 108 työntekijää.

  Voluumit matalat.

Isot ja Kiinnostavat

Voi tietenkin kysyä, ovatko nämä paljon isompia kuin TAWOOD LIMITED, mutta katson tuon yrityksen olevan enemmän pienissä ympyröissä pyörivä riskillinen yritys kuin näiden, joissa on jo vähemmän riskiä. Valinta kriterinä pidettiin työntekijöiden huomioimista yhtiön tiedoissa, taloudellista tilannetta kuten tuotión kehitystä ajan mittaa - sekä yrityksen stabilisuutta. Myös jos olisin valmis menemään töihin yritykseen ja voisin omistaa yrityksen olivat kritereinä.

 1. MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD

  Rahastoyhtiö, jonka Cross Margin on yli 90%. Yritys on äärimmäisen kannattava. Yhtiön sivustoa tutkiessani huomasin sen kertovat taloustiedoissaankin työntekijöistään, joten sain tuntuman, että työntekijöillä on merkitystä yrityksen toiminnalle. Työntekijöitä on noin 124. Heidän määränsä on tasaisesti kasvant vuosien mittaan

  Yrityksen voluumit ovat hyvät. Kaiken kaikkiaan tämä noin taloustietojen osalta oli paras kohde mielestäni.

 2. SCHAFFER CORPORATION LIMITED

  Listan suurin yritys verrattuna muihin listan yrityksiin, tämä yritys on osannut hajauttaa toimintaansa. Yhtiö tekee autojen tuolien nahkapäälysteitä, sijoittaa kiinteistöihin että myy rakennusmateriaaleja. Työntekijöitä on yli 1000. Huonona ja epäilyttävänä piirteenä on, että työntekijöistä ei juuri puhuta nettisivulla. Eli haluaisiko tässä yrityksessä olla töissä? Tuo kysymys ei välttämättä tuo vastausta kyllä. Yritys pääsi listalle taloudellisen tilanteen takia ja varmasti tämän yrityksen omistaminen olisi suhteellisen turvallinen asia.

  Taloudellinen tilanne yrityksessä on hyvä. Pientä heiluntaa on vuonna 2018 ollut näkyvillä, joka voi liittyä maailman talouden orastaviin ongelmiin tai australian talouden orastaviin ongelmiin.

 3. PIONEER CREDIT LTD

  Koron kiskuri :), jolla on 234 työntekijää. Nettisivun kautta on nähtävissä ainakin jokunen iloinen ihminen työssä yrityksessä - sinänsä sivut eivät kerro ovatko he tyytyväisiä, mutta se kertoo, että ihmisistä välitetään tässä yrityksessä. Lisäksi koska työvoimaa tarvitaan, niin yrityksessä on työtä.

  Tietenkin tässä vaiheessa voi pohtia, mihin ihmisiä tarvitaan laina-alalla, jossa lainahakemukset voi rakentaa automaattisesti ohjelmistoilla? Mahdollisesti vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa. Tämän yhden kysymyksen avulla voi epäillä yrityksen panostavan asiakaspalveluun enemmän, ja nimenomaan asiakaspalvelun olevan yksi yrityksen voimakkuuksista. Viimeinen on puhtasti arvelua, koska minulla ei ole kokemusta yrityksestä tai sen toiminnasta Australiassa.

  Yrityksen taloustiedot ovat hyvät. Tuotto on kasvanut koko ajan. Lainan määrä on suhteessa omaisuuteen siedettävä, ja yhtiö täyttää vaatimuskriteerit, vaikka kysymys on rahamarkkina-alueella toimivasta pankiiriliikeestä.

Johtopäätös

Ensimmäinen esikarsintavaihe on mahdollista tehdä koneellisesti, koska se jo lähes tehdään koneellisesti. Mutta jälkimmäiseen karsintavaiheeseen liittyy ongelmia.

Jälkimmäinen vaihe vaatii yhtiöiden perustietoihin tutustumista. No perustietoja voi kerätä kokoon, mutta esimerkiksi näkemys haluaako olla töissä yrityksessä vaatii jonkilaisten kriteerien olemista työssä olemiselle. Jos yrityksistä olisi saatavilla esimerkiksi työhyvinvointi analyysejä tai vastaavia, tätä kriteriä voisi tutkia niiden kautta.

Toisen vaiheen valitakritereitä on siis useita ja ne ovat useat vähemmän matemaattisia - mutta hallittavissa tilastollisilla muutujilla - eli muunnettavissa matemaattiseen muotoon.

Nettisivuilla oleva materiaali työntekijöistä voi olla jonkinlainen valintakriteeri - sekä työntekijöiden mahdollisesti laskettu keskipalkka tulostietojen kautta saatujen palkkakustannusten ja työntekijöiden määrän perusteella arvioituna.

Miten yritys kohtaa asiakkaansa? Tämäkin kriteeri on hyvä ottaa huomioon.

Omistajuuden kriteeri liitty taloudellisiin tietoihin. Tuotto, velka, tehokkuus kritereillä voi hyvinkin mitata haluaan olla omistajana. Se miten raskas omistajuus voisi olla, on tässä toissijainen kriteeri, sillä tavoiteena ei oikeasti ole olla omistaja sanan laajassa merkityksessä,

Lisäksi tarvitaan tietoa siitä, miten kannattava toiminta voisi olla tulevaisuudessa. Eli yrityksen toimiala pitäisi merkitä ylös. Nyt suoritin toimiala-arvioinnin lukiessani tulostietoja.

Myös riskit jotka liittyvät yhteiskuntaan ja ympäristöön pitäisi jollain tavalla nostaa esiin.

Voi olla, että tämän analyysin voisi tehdä alustavien päätelmien jälkeen jollain tasolla neuroverkon kautta, jos osaa määrittää jälkimmäisen haun kriteerit kuntoon ja on kerättyä tarppeellista aineistoa käsittelyyn etukäteen. Neuroverkko tässä tapauksessa on hyvä, koska verkko itse toimii painostusten avulla, joita voi treenata uudelleen välittämättä varsinaisesti matemaattisista kaavoista. Näin saadaan aikaan painotukset oikealle valinnalle mahdollisesti yrityksen ja erehdyksen kautta. Voi jopa väittää, että neuroverkko oppii samat asiat kuin itse tulee oppimaan.

Ehkä seuraavassa postauksessa tulen määrittelemään parametrit, joiden avulla aineistoa voisi käsitellä esimerkiksi neuroverkon kautta käyttämällä valittuja yrityksiä tuloksina ja niiden parametri tietoja treenausaineistona. Eli lähdettään muokkaamaan tätä asiaa hiljalleen eteenpäin. Tämän postauksen tehtävänä oli enemmän tuoda esiin kysymyksiä, jotka voivat liittyä valinta prosessiin, kuin varsinaisesti vastata oikein kysymyksiin.

Kommentit

Comments powered by Disqus