Hyppää sisältöön

Beta-kertoimen merkitys

On yllättää miten monet uskovat tietävänsä sijoittamisesta kaiken. He keräävät tietoa ja kehuvat keksineensä uusia tapoja ja menetelmiä, miten varmasti voittaa markkinoilta paljon rahaa helpolla. Todellisuudessa kaikki mikä näyttää helpolta vaatii paljon työtä. Pienissä yksinkertaisissa asioissa on oikeasti paljon enemmän tietoa sisällä kuin monimutkaisissa komplekseissa kaavoissa ja laskumenetelmissä. Yksi tälläinen pieni tärkeä yksityiskohta, joka on aliarvostettu on Beta.

Tämän johdatuksen jälkeen päästään yhteen mielenkiintoiseen kertoimeen, jonka merkitys sijoittamisessa on monelle melko avoin, nimittäin Beta-lukuun. Beta-luku auttaa sijoittajaa ymmärtämään, miten muut sijoittajat käyttäytyvät ostaessaan yhtiön osakkeita. Toki Beta-luku kertoo myös jotain yhtiöstä itsestään, sillä sijoittajat normaalisti reakoivat lukemaansa informaatioon yhtiöstä.

Tämä oli minun versioni Beta-luvusta. Virallinen versio kertoo luvun heijastavan sen ja indeksin välistä suhdetta.

Mitä tarkoittaa Beta?

Betan voi sanoa kuvaavan tavallaan riskiä, eli yhtiön osakkeiden herkkyyttä heilua suhdannetilanteen mukaan. Jos osakkeen Beta on paljon yli yhden, se on äärimmäisen herkkä indeksin liikkeille. Voi myös ajatella, että sillä on tekemistä indeksin liikkeiden kanssa. Sillä indeksihän liikkuu siinä olevien osien kanssa.

Yli 1 Beta kuitenkin liikkuu olosuhteiden mukana voimakkaammin kuin alle 1 oleva Beta. Eli jos paperin beta 0.3, niin sen liikkeet reakoivat vain 30% verran indeksin liikahduksiin.

Yli 1 oleva paperi on syklinen paperi ja alle 1 on defensiivinen paperi.

Miten Betaa voi hyödyntää?

Tuntemalla Beta voi arvioida paperin liikkeitä verrattuna indeksin liikkeisiin. Jos harrastaa päiväkauppaa, niin indeksin positiivinen liike ohjaa ostamaan juuri korkean Betan papereita. Ja myös jos haluaa kerätä indeksin nousuta kermat, niin kannattaa ostaa korkean Betan papereita, jolloin niin sanotusti voittaa indeksin. Mutta korkean Betan paperit ovat myös hanakampia syöksymään alaspäin, kun indeksin arvo laskee. Jos taas haluaa selvitä indeksin laskuprosessista helpommalla, niin kannattaa omistaa matalan Betan papereita.

Jos opiskelee paperien trendejä ja tutkii niiden Beta herkkyyksiä, niin voi lyhyellä tähtäimellä tehdä voittoa arvioimalla todennäköisyyksiä kurssin liikkeessä. Toisaalta pitkäaikaissijoittajakin voi hyötyä korkean Betan papereista hakemalla niistä korkeampaa voittoa kuin indeksi.

Osinkosijoittajana kannatan enemmän matalan Betan papereita, jotka eivät ole hanakoita liikkumaan indeksin mukana. Toisaalta pidän myös matalan volaliteetin papereista, jotka noin yleensäkään eivät reakoi mihinkään kovinkaan voimakkaasti.

Beta on erittäin hyödyllinen luku, sillä se nimenomaan kertoo yhtiön olemuksesta yhdessä trendikäyrän ja volaliteetin kanssa paljon. Tietenkään tulevaisuutta Beta ei kerro. Mutta lukua kannattaa seurailla, sillä muutokset Betassa voivat olla merkki jonkinlaisesta ongelmasta itse yhtiössä. Positiivisesta tai negatiivisesta.

Salkun Betan laskeminen

Salkun Beta on helppo laskea. Salkun Beta on siinä olevien Betojen summa.

Eli jos salkussa osaketta A,B ja C joiden Beta-arvot ovat 1.5, 0.5, 2 ja joiden osuudet ovat 33%,33 % 33% niin salkun Beta on

0.33 * 1.5 + 0,33 * 0.5 + 0,33*2 = 1,32 - tässä kohtaa kannattaa muistaa, että jos salkussa on eri pörsseistä papereita, niin kyseinen Beta määrittää herkkyyden mahdolliseen kuvitteelliseen pörssien yhteisindeksiin, eikä johonkin tiettyyn tunnettuun indeksiin. Harvemmin pörsseillä on nimittäin yhteisiä julkisia indeksejä. Jos paperit ovat vain yhdestä pörssistaä, niin indeksi on pörssin yleisindeksi. Tai sitten jokin tunnettu indeksi. Salkun Betan tulkinta ei ole yhtä helppoa kuin paperin Betan.

Kommentit

Comments powered by Disqus