Päiväys: 05.28.2022 14:00:00 Kategoria: Blogit

Karhumarkkinat olivat ainakin jonkin aikaa vallalla pohjois-Amerikan pörssissä. Karhumarkkinat ovat varsin hyvää aikaa lyhyeksi myynnille että osinkoyhtiöiden keruulle salkkuun. Jos joku ei tiedä, mitä tarkoittaa termi karhumarkkinat, niin se on kansanomainen ilmaisu sanalle laskumarkkinat. Tulee englannin sanasta Bear market.

Karhumarkkinat on salkunpitäjälle mahdollisuus - monet pelkävät laskumarkkinoita, kun niitä itseasiassa pitäisi aina odottaa. Kuten eräs sijoittaja totesi aikanaan: Laskumarkkinoiden aikana tehdään parhaat voitot. Sitä ei huomaa heti, mutta ajan kanssa.

Joitakin faktoja

Laskumarkkinoiden keskipituus yhdysvaltojen pörssissä sanotaan liikkuvan riippuen hieman lähteestä puolesta vuodesta lähes kymmeneen kuukauteen. Keskiarvo riippuu siitä, mikä on otoksen mittausajanjakso. Mutta olkoon keskiarvo mikä vaan, niin laskumarkkinoiden pituus on ennemmin kuukausia kuin viikkoja. Esimerkkejä voi antaa esimerkiksi vuosista 2007 - 2009 jolloin laskumarkkinat kestivät puolitoista vuotta. Tuona aikana tietenkin laskumarkkinat eivät olleet yhtäjaksoinen ilmiö.

Milloin markkinatilannetta kutsutaan karhumarkkinoiksi tai laskumarkkinoiksi. Markkinaindeksin pitää laskea vähintään 20% siitä mikä on ollut viimeisin sulkemiskurssi.

Kyllä, tavallaan yksittäisen yhtiönkin osakkeet voivat tämän säännön mukaan olla karhumarkkinatilanteessa - ja pörssissä on melko yleistä, että on monia yhtiöitä, joiden osakkeet ovat jatkuvalla laskusuhdateella.

Miten suojaannutaan laskumarkkinoilta.

Vaikka itse en suoranaisesti tunnusta harrastavani minkäänlaista suojaantumista karhumarkkinoita vastaan, niin aihe on kuitenkin melko yleinen ainakin Suomalaisissa sijoituskeskusteluissa. Ja kuten tämän tekstin loppupuolella käy ilmi, niin vaikka en tunnusta suojaantuvani karhumarkkinoilta, niin sijoitustapani itsessään on suojaantumismenetelmä.

Aika monet ainakin keskustelujen lukemisen pohjalta näyttävät suosivan ratkaisua: Myy kaikki pois, joka ainakin omasta mielestäni on huonoin mahdollinen ratkaisu. Mutta toki, jos oikeasti osaa arvioida, mikä on paras hetki myydä kaikki pois, niin eihän tuostakaan haittaa varmasti ole. Tämä lähestymistapa todennäköisesti merkitsee sitä, että sijoittaja myy koko ajan pienessä paniikissa salkkuaan tyhjäksi, kun on pieninkin pelko laskumarkkinoista. Jos on tällaisen jatkuvan paniikkimyyntioireen vanki, niin kannattaa vakavasti joko keskittäytyä päiväkaupaan, jossa salkku myydään tyhjäksi joka päivä - tai sitten sijoittaa jonnekin muualle kuin pörssiin.

Jotkut hakevat turvaa käänteisistä ETF:eistä tai hegde-rahastoista tai kuten itse teen jokun verran myös lyhyeksi myynnistä. Itse en koe kuitenkaan lyhyeksi myyntiä turvan hakemisena, vaan hyödynnän lisärahoitusmahdollisuutta markkinatilanteessa. Vältän myyntioptioita, jotka voisivat olla myös mahdollisia tällaisessa tilanteessa, koska optiot ovat todellisuudessa verrattain kalliita sijoituselementtejä, vaikka niitää mainostetaankin halpoina verrattuna riskiin. Jokaisen kannattaa tutustua, miten korkeita preemioita optioista voi joutua maksamaan.

Kun miettiin suojautumista laskumarkkinalta, niin kannattaa vai muistaa tuoton kaava.

\begin{equation*} Tuotto = \frac{nykykurssi - ostokurssi}{ostokurssi} + \frac{osinkomaara}{ostokurssi} \end{equation*}

Salkun kokonaistuotto koostuu osakkeiden tuotosta ja osinkotuotosta ja pitkä aikaisessa sijoituksessa osinkotuoton määrä on merkittävä. Eli karhumarkkinoihin varautuu omasta mielestäni parhaiten niin, että sijoittaa osinko-osakkeisiin ja laskumarkkinoiden aikana ostaa osinko-osakkeita lisää. Tämä varautumisstrategia on tehokkain menetelmä, kun etsii tuottavaa salkkua. Tämä menetelmä on myös käytössä kaikilla niillä, jotka ymmärtävät pörssin maailmaa syvällisemmin.

Miten HYÖDYNNETÄÄN karhumarkkinoita.

Itse hyödynnän karhumarkkinoita pitämällä salkussani monien yhtiöiden osakkeita pienellä määrällä. Mikäli yhtiön taloudellinen tilanne on hyvä, niin kurssien syöksyessä yhtiön osakkeiden ostaminen yleensä sekä nostaa osinkotuottoa että parantaa pitkällä tähtäimellä yhtiön arvoa salkussani. Valittu sijoitusstrategia itsessään voi jo perustua ajatukseen karhumarkkinoiden hyödyntämisestä.

Tietenkin on sijoittajia, jotka pyrkivät sijoittamaan koko ajan lyhyeksi myynnillä. Tai ostamalla optioita - karhumarkkinoiden tapauksessa myyntioptioita. Yhdistämällä lyhyeksi myynnin halpenevien osakkeiden ostoon, voi saavuttaa todennäköisesti tehokkaimman menetelmän hyödyntää karhumarkkinoita. Eli tarkoittaa osinko-osakkeiden tapauksessa sitä, että lyhyeksi myy esimerkiksi kasvuosakkeita laskumarkkinoiden aikana ja ostaa osinko-osakkeita saamillaan voitoilla. Näin ollen kasvattaa koko ajan osinkotuottoa ja vähentää osakkeiden mahdollisia arvon menetyksiä. Lyhyeksi myyminenhän on nykyään käytännössä lainaamista välittäjä-kaverilta, joka antaa osakkeita käyttöösi melkoisen pientä korvausta vastaan. Kun lyhyeksi myynti tuottaa rahaa, niin tavallaan laimennat rahalla koko ajan pitkä aikaissijoitusten häviötä - eli käytännössä salkkusi tehokkuus indeksiä vastaan kasvaa.

Tässä vaiheessa on kuitenkin sanottava pari varoittavaa lausetta lyhyeksi myynnistä. Lyhyeksi myynnissä tappioilla ei ole rajaa, jos sijoittaa väärin. Jos et ymmärrä pörssin toimintaa ja osakkeiden liikkeitä pörssissä, niin älä mene leikkimään lyhyeksi myynnillä. Voit menettää kaiken sijoittamalla väärin - eli riskin koolla ei ole rajaa.

Kuten aikaisemmin mainitsinkin, niin hyvä tapa hyödyntään laskumarkkinoita, on ostaa halpoja osinko-osakkeita. Tämä tapa on melkoisen riskitön, kun vain ymmärtää tärkeän yksityiskohdan. Tappiot tulevat vasta silloin, kun menee myymään osakkeet. Kun ihminen tekee asuntokauppaa, niin hän ei lähde heti myymään asuntoa, kun kuulee että asuntojen arvot laskevat. Hän odottaa vuosia. Samalla asenteella kannattaa lähteä osinkosijoittamaan. Kursseja ei kannata tujotella. Ainoa asia josta kannattaa pitää huolta on, että ostaa yhtiötä, jonka taloustilanne on kunnossa. Ja jonka taloustilanne on kunnossa todennäköisesti vielä vuosia. Suuret yhtiöt ovat turvallisia, jos tuntuu siltä, että ei tiedä mihin sijoittaa. TAI omasta mielestäni CEF-rahastot ovat turvallisia, kun vain tutkii rahastojen tiedot etukäteen. CEF:t maksavat korkeaa osingoa ja vuosien saatossa voivat tuottaa suuriakin voittoja. HUOM. Hyviä CEF- rahastoja ei käytännössä ole kuin pohjois-Amerikan pörsseissä.

Onko väliä markkinatilanteella, kun harrastaa sijoittamista.

Markkinatilanne ei ole merkittävä asia sijoittaessa. Tilanteet vaihtelevat - laskumarkkinat voivat kestää pitkäänkin ja nousumarkkinat taas kestävät yleensä kauemmin kuin laskumarkkinat. Kullakiin markkinalla pitää vain valita oikea strategia. Ja tässä kohtaa kannattaa huomata rivien välissä oleva huomautus: Valitse välittäjäsi niin, että oikeasti kykenet hyödyntämään kaikkia pörssin mahdollisuuksia. Jos olet vain säästäjä, eli laitat rahaa joskus osakkeisiin seisomaan eläkeikään asti, niin välittäjällä ei juuri ole merkitystä - mutta jos haluat todella hyödyntää markkinoiden liikkeitä, niin välittäjällä on merkitystä. Kaikki välittäjät mainoistavat itseään hyvänä välittäjänä - mutta ehkä kannattaa ensin avata silmänsä mahdollisuuksille ennen kuin valitsee populaarisuudella ratsastavaa välittäjää.

Pieni näpäisy ns. analyyseille.

Luin joitakin viikkoja sitten erästä Suomalaista sijoitusalan lehteä, jossa oli yllättävästi kerrottu jotain yhdysvaltain pörssin yhtiöistä. Artikkeli oli kirjoitettu ajatuksella, näihin voi olla mukava sijoittaa. Olen käyttänyt yhtä, näihin voi olla mukava sijoittaa yhtiötä lyhyeksi myyntiin viimeisen kuukauden aikana. Luettuani artikkelin tutustuin yhtiön taloudelliseen tilaan ja tulin siihen tulokseen, että kohde oli ns. Jos tämän yhtiön tilanne muuttuu, niin meillä voi olla tuottoisa yhtiö. Mutta tällä hetkellä yhtiön osake kelpaa lähinnä pitkä aikaiseen lyhyeksi myyntiin.

Yhtiön osakkeella tekee siis jotain, mutta ei mielestäni lainkaan sitä, mitä kirjoittaja oli ajatellut. En mainitse yritystä enkä kirjoitusta tästä. Totean vain, että jos sijoittamista harrastaa erillaisten analyysien pohjalta, niin kannattaa ensin tutkia, onko analyysissä mitään todellista pohjaa, vai onko se vain päiväunta.

Comments