Hyppää sisältöön

CEF markkinat

Close-End-Fund eli CEF on tämän bloggauksen aihe. Olen ennenkin kirjoittanut tästä paperityypistä, joka muistuttaa ETF:iä, mutta silti eroaa ratkaisevasti pörssinoteratuista ETF-rahastoista. Tärkein ero näiden kahden paperityypin kanssa on se, että Close-End-Fundit ovat yleensä jonkilaisen rekistöidyn yhtiön papereita kun ETF-paperit ovat sanan mukaisesti pala rahastoa. Eli vaikka CEF:in takana onkin myös rahasto, niin ulospäin paperi on täysin normaali markkinahintaan markkinoitava osake kun taas ETF noterataan paperin NAVin mukaan, eikä suoran markkinoiden hinnoittelun mukaan.

Tämän blogin aihe on tutustua CEFiin syvällisemmin. CEF-papereiden maailmaan voi tutustua myös osoitteessa: https://www.cefa.com/

CEF- rahasto ominaisuuksia.

CEF rahasto ei ole samalla tavalla avoin rahasto kuten esim ETF on. ETF:lle on määritetty miten rahasto toimii ja mitä se ostaa. CEF on kuitenkin sanan mukaisesti 'suljettu', rahasto voi operoida omatahtoisesti sijoituksiensa kanssa ilman että sen tarvitsee määritellä toimiaan osakkeiden omistajille. Eli salkun sisältö ei ole kovinkaan läpinäkyvä, kun se ETF-rahastojen kanssa on täysin päin vastoin. ETF rahasto ovat usein myös passiivisesti hoidettuja, mutta CEF-rahastot ovat pääsääntöisesti aktiivisesti hoidettuja.

CEF rahastoja voi ostaa käytännössä pohjois-Amerikan markkinnoilta. Muualla maailmassa näitä rahastoja ei juurikaan ole. Eli toimijat pääsääntöisesti ovat pohjois-Amerikkalaisia rahastoja.

Suomalaisen sijoittajan kannalta on hyvä ymmärtää ETF-rahaston maksaman distribution ja CEF-rahaston maksaman osingon ero. Koska CEF on yhtiön osake, sen tuotto on osinkotuottoa. ETF:n distributio on enemmän puhdasta pääomatuloa. Pääoman ja osinkotuoton verotus on erillainen Suomalaisen verottajan kannalta. Eli CEF-paperin omistaminen on verotuksellisesti kannattavampaa.

Velkavipua käyttävät CEF-paperit.

Melko monet CEF-paperit rakentuvat jonkinlaisen velkavivun päälle. Lainamäärä vaihtelee muutamasta prosentista hyvinkin korkeisiin prosenteihin asti. Jotkut lähteet mainitsevat kesiarvoisen velkavivun olevan päälle 30%. Velkavipua käyttäville papereille on tyypillistä korkeampi kulurakenne.

Lainavivun käyttämisessä voi olla negatiivisia vaikutuksia kuten

  • NAV-arvo voi laskea lainan takia.

  • NAV arvon Volaliteetti on suurempi kuin ei lainavipua käyttävällä.

  • Lainaa pitää maksaa pois.

  • Lainan takaisin maksaminen voi pienentää pysyvästi NAV-rakennetta.

Etuja velkavivussa voi olla mm. korkeammat osingot, sillä riski yleensä tuottaa enemmän. Riskinä on että NAVin arvo laskee tuoton ja velkavivun takia ja koska CEF:in markkinahinta seuraa lähellä NAV:in arvoa, niin markkinahinnalla on taipumus laskea NAVin laskun myötä.

Ei velkavipua käyttävät CEF-paperit

Kun puhutaan velkavivusta, pitää muistaa että johdannaisten käyttö ei liity suoranaisesti velkavipuun. Eli myös ns. velattomammat CEF-paperit voivat käyttä johdannaismarkkinoita apunaan tuoton saamiseen. Toinen tosiasia on, että velkavivuttomia CEF-papereita on ehdoton vähemmistö.

Kun jättää velkavivun käyttämättä, CEF:in ominaisuuksiin kuuluu

  • Vakaampi kurssi ja pienempi Volaliteetti.

  • Pienemmät kulut.

Heikkoutena voi olla pienemmän tuotot, mutta toisaalta CEF on riskittömämpi kuin velkavipua käyttävät vaihtoehdot. Oletus siitä että velkavipujen osingot ovat aina suuremmat kuin ei velkavipua käyttävien ei ole aivan totta. Myös velkavivuttomilla papereilla osingot voivat kulkea 10 prosentin toisella puolella.

CEF ja riski.

CEF-paperien osinko-osuus on usein kohtalaisen korkea. Varsinkin velkavipua käyttävillä papereilla on havaittavissa, miten korkea osinko näyttää vaikuttavat markkinahintaan. CEF:iä valitessa onkin hyvä kiinnittää huomiota arvopaperin kurssihistoriaan pitkällä aikavälillä ja kysyä: Onko paperin arvo koskaan kulkenut reippaasti ylöspäin vai onko trendi vain ollut laskeva. Laskevan trendinkin ostaminen voi olla kannattavaa, mikäli tuotto ylittää arvolaskun. Eli pelkästä korkeasta tuotosta ei kannata innostua. Korkea tuotto sanan mukaisesti sisältää myös korkean riskin. Mutta jos uskoo että osinkotuotto ei laske rahaston NAV:in laskiessa riittävän alas, niin riskin kannattaa ehkä ottaa. Kannattaa kuitenkin tehdä jonkin verran laskelmia, ennen kuin suoraan lähtee korkean osinkotuoton (puhun yli 11% osinkotuotoista) kelkkaan.

Itse olen havainnut, että jos haluaa ostaa CEF-paperia, niin ehkä viisainta on ostaa jo jonkun vuoden markkinoilla ollutta, jotta näkee miten rahaston osinkopolitiikka on kehittynyt ja onko rahasto matkalla arvottomaksi paperiksi vai onko se arvoaan pitävä. Mikä on rahaston arvon muutos verrattuna osinkon kokoon? Onko vaarana että osinko alkaa kutistua?

Kommentit

Comments powered by Disqus