Hyppää sisältöön

Core ja sateliitit

On olemassa erillaisia osta ja pidä sijoitussuuntauksia, joista ehkä kaikkein suositumpia on niin sanottu Core ja Sateliitit suuntaus. Kaikkien osta ja pidä suuntausten ideana on minimoida välittäjän kustannuksia, jolla pyritään maksimoimaan salkun mahdolliset tuotot. Tässä ajattelutavassa - mikäli menetelmässä ei käytetä mukana osinkopapereita - toivotaan, että ajan saatossa osakkeiden arvot nousevat ja arvon nousu merkitsee salkun arvon nousua. Samalla pyritään vähentämään riskiä suorittamalla hajautusta.

Useilla osakkeilla on kuitenkin tapana tehdä sahaavaa liikettä pitkällä aikavälillä, eikä nostaa arvoa - eli osta ja pidä sijoittamisessa pitäisi osata valita ne osakkeet, joiden arvo nousee pitkällä aikavälillä, jotta menetelmä oikeasti tuo salkkuun arvon nousua. Core ja sateliitit on pitkään käytännössä testattu menetelmä, jonka monet uskovat tuottavan juuri toivotun tuloksen.

Core ja Sateeliittit käytännössä.

Tämän sijoitussuuntauksen ideana on ostaa suurten yhtiöiden osakkeita tai rahastoja, jotka koostuvat suurista yhtiöistä. Suurten yhtiöiden lisäksi ostetaan omana ryhmänään keskikokoisia yrityksiä, ehkä joukkovelkakirjoja, jonkun tietyn sektorin osakkeita - eli ostetaan tietyllä säännöllä sateliitteja suurten yhtiöiden osakkeiden ympärille. Tavoitteena on saada vahva hajautus, jonka turvin voi saada monenlaista tuottoa salkkuun.

Itse en ole ollut kovin innostunut tästä ajattelusta, koska suurten yritysten osinkotuotot ovat melko matalia, koska näiden osakkeet ovat suosittuja, jolloin osakkeen hinnan nousu syö osinkotuottoa. Toisella tavalla ajatellen osakkeiden hinnan nousua voi hyödyntää osto ja myynti periaatteella, jolloin suurten yhtiöiden osakkeet voisivat olla myös tuottoisia osinkosijoittajalle. Ainakin jos näihin sijoittaa ETF:ien kautta.

Tämän suuntauksen yksi tarkoitus on saada pitkällä tähtämeillä arvon nousua salkkuun ja siirtää mahdollista veron maksua tulevaisuuteen. Mutta kuten kaikissa osta ja myy strategioissa, on tässäkin riskinä, ettei salkun arvo oikeasti nouse pitkällä aikavälillä tai että arvon nousua ei hyödynnetä, kun se pitäisi hyödyntää. Strategia nojaa vahvasti siihen uskoon, että osakkeiden arvot nousevat tulevaisuuteen päin - eli käytännössä tämä nojaa toiveeseen, että jatkossakin sijoittajat ostavat kallistuvia tuotteita syöttäen ja samalla haluavat myydä korkeammalla hinnalla kuin ostivat.

Tuottoajattelu rakentuu tässä mallissa idean: Indeksi tuottaa tietyn verran, miksi vaivautua yrittää saada enempää voittoa. Hajauttamalla ja ostamalla indeksistä tuottoisia isoja yrityksiä, voidaan liikkua hyvin indeksin peesissä ja ottaa vastaan se mitä indeksin kehitys antaa ja mitä se vie.

Kommentit

Comments powered by Disqus