Hyppää sisältöön

Defensiivisyys

Defensiivinen osakepaperi kestää erillaisten ulkoisten tekijöiden vaikutukset hyvin. Tämä on mielipiteestä riippuen joko hyvä asia tai paha asia. Jotkut osinkosijoittajat näkevät defensiivisen paperin olevan hyvä asia, koska sen kurssivaihtelut ovat matalia. Tällaisessa tilanteessa voi kerätä voittoa ja myydä jossain vaiheessa paperin pois mahdollisimman vähäisellä markkinakurssi häviöllä.

Taas sellainen sijoittaja, joka näkee markkinakurssin olevan kaikki kaikessa, voi vierastaa defensiivistä paperia, koska se ei tuo tarpeeksi voittoa kurssin liikkeillään.

Miksi otan tämän aiheeksi tällä kertaa. Tällä viikolla sijoitin defensiivisiin tuotteisiin sijoittavaan Yhdysvaltalaiseen sijoitusyhtiöön, jonka omakin markkinahistoria on kohtalaisen defensiivinen.

New Mountain Finance Corporation

Miksi otin salkkuuni juuri tätä yhtiötä? Aluksi olen aina epäileväinen näiden sijoitusyritysten suhteen, mutta koska yritys sijoitti defensiivisiin kohteisiin ja historiallisesti kurssi oikeasti näytti kohtalaisen tasaiselta, tulin tulokseen että mikä ettei. Tulos tällä sijoitusyhtiöllä on ollut siedettävä ja voluumi alhainen, joka tarkoittaa aika usein, että suuria hinnan heilahteluja ei tapahdu. Kannattaa ymmärtää, ettei alhainen voluumi kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että hinta ei yllättävästi romahtaisi.

Valinan pääkritereinä oli kuitenkin yhtiön dividend yield ostohetkellä, joka oli lähellä kymmentä.

Minun näkökulmastani defensiivisyys siis tarkoittaa enemmänkin, että yhtiön osakkeen hinta pysyy vakaassa markkina-arvossa ja yritys muistuttaa näin enemmänkin JVK:ta, josta saa myyntihetkellä ostotuoton takaisin. On tietenkin totta, että osake ei ole täysin sama asia kuin JVK, koska osakkeella ei ole 'viimeistä käyttöpäivää'. Mutta omassa mielikuvituksessaan voi uskoa mitä vain.

Defensiivisen osakkeen määritelmä.

Defensiivinen osake on määritelmän mukaan paperi, jonka markkinariski on matalampi. Riskiä voi laskea Beta-kertoimen avulla. Beta-kerroin taitaa itse asiassa olla validi tapa määrittää paperin riskiä.

New Mountain Finance Corporation tällä hetkellä määriteltävä Beta on 0,63. Beta on luku joka kuvaa paperin suhdetta koko markkinan hinnoitteluun. Eli miten todennäköistä on että indeksin mennessä alaspäin myös paperin hinta menee alas.

Mainitsemani yhtiö pitää siis kohtalaisesti hintansa markkinoiden laskiessa tai noustessa. Paperi on 37% vähemmän altis liikkumaan indeksin määrämällä tavalla. Tätä paperia ehdottomasti defensiivisempiäkin papereita on, mutta osinkotuotto on riittävä. Eli yhtiö on siis omasta näkökulmastani ihan ostettava, sillä sen osinkotuotto on jatkunut vuosia.

Defensiivisyyttä voi ymmärtää miettimällä hinnan romahdusta indeksissä. Jos indeksi kuvitteellisesti laskee 20% ja markkinoilla on riskivapaa tuotto nykymarkkinoiden tyyliin vaikka noin 0% niin voi olettaa tällaisen osakkeen tippuvan 0,37*(20% - 0%) = 7,4%, joka on huomattavasti vähemmän kuin varsinaisen indeksin romahdus.

Jos pitää markkinahintaa salkussaan tärkeänä, niin alaspäin menevien markkinoiden aikana on hyvä omistaa defensiivisiä osinkoa tuottavia osakkeita.

Kommentit

Comments powered by Disqus