Hyppää sisältöön

Inflaatio

Edellisessä postauksessa kirjoitin verotuksen olevan salkun suurin kustannuserä. Seuraavaksi merkittävin kustannuseräksi voisi äänestää inflaatiota. Mutta onko inflaation uhka sijoittajan salkulle? Vaikka inflaatio laskee rahan arvoa, niin suoraan ei voi sanoa, että se laskee välittömästi myös salkun arvoa. Jos pidät rahaa pankkitilillä, niin pankkitilillä varojesi arvo eittämättä laskee, mutta tapahtuuko näin salkussasi?

Inflaatio on salakalava asia, jota sijoittajan on melko vaikea hahmottaa. Inflaatio nostaa hintoja ja laskee näin itse rahanarvoa. Toisaalta rahanarvon laskiessa osakkeiden arvot laskevat, jolloin niitä voi ostaa lisää. Eli voi olla, että osakesalkku automaattisesti korjaa inflaatio vaikutuksen pidemmällä aikavälillä.

Osinko ja inflaatio.

Korkea inflaatio voi merkitä osinkosijoittajan kannalta ongelmaa. Korkealla inflaatiolla tarkoitan inflaatiota, joka vaikuttaa rahan arvoon jo hyvin nopealla aikavälillä. Kun rahan arvo laskee, niin osingosta saatavan rahan arvo myös laskee. Osinkotuotot eivät ole sidottu inflaatioon vaan yrityksen tulokseen, jolloin osinkomäärä pitkällä aikavälillä on äärimmäisen herkkä inflaatiolle.

Mietitään tilanne, jossa sijoittaja ostaa osinkopaperin, jonka osinko kasvaa vuosien aikana joitakin prosentteja vuodessa. Jos inflaatioprosentti on vuodessa normaali, eli noin 2%, niin todellisuudessa voi olla, että osinko ei nouse lainkaan, vaan pysyy samana. Myös korkeaan osingoon sijoittavalle tulee pitkällä aikavälillä ongelmia, sillä inflaatio nakertaa osinkotuottoa.

Mutta koska inflaatiolla on tapana nostaa hintoja, myös osakkeiden hintoja, niin voi olla, että osinkotuottoprosentti laskee osakkeiden hinnan kasvamisen myötä, jolloin sijoittaja pystyy tasapainottamalla salkkuaan pitämään salkun osinkotuoton korjattuna. Näin ollen omasta mielestäni osinkosijoittajan kannattaa sijoittaa korkeisiin osinkotuottoihin tai sellaiseen osakkeeseen, jonka osinkotuotto nousee vuosittain kymmeniä prosenteja, jolloin se pysyy inflaatioriskin yläpuolella.

Kahdenprosentin osinkotuotto, joka on aika yleinen tuottoprosentti, tarkoittaa 2% inflaation maailmassa vain sitä, että saa salkkuunsa inflaatiokorjauksen, mutta ei juuri tuottoa lainkaan. Tuotto tulee tällaisessa tapauksessa osakkeen arvo puolelta. Eli jos verojen jälkeen saat osinkotuottoa noin kaksi prosenttia, niin kannattaa pohtia, saatko sitä oikeasti lainkaan, sillä myös inflaatio tuntee käsitteen koron korko.

Osinkosijoittajan kannattaa aina miettiä salkkunsa kestävyyttä inflaatiota vastaan.

Inflaation positiiviset puolet.

Rahan arvo laskeminen nostaa hintoja ja näin ollen myös osakkeiden hintoja. Osakkeet siis todennäköisesti antavat suojaa inflaatiota vastaan. Tämän todistaminen on vaikeata, sillä osakkeiden tuottoprosentti on ollut pitkään inflaatiota korkeampi, ja osakkeisiin vaikuttavat monet muutkin asiat kuin inflaatio. Oma mielipiteeni on, että osakekurssit kohoavat juuri inflaation seurauksena. Mutta se on ehdottomasti vain oma mielipiteeni. Tiedän, että korrelaatiota inflaatiolla ja osakekurssien nousulla ei ole mitattavissa.

Salakavala.

En tiedä, miten moni eläkerahojaan rahastoissa pitävä pahemmin miettiin inflaation vaikutusta vuosien varrella. Ehkä markan muuttuessa euroksi joku ehkä havaitsi, miten nopeasti rahan arvo alkoi muuttumaan. Mutta kuinka moni piensijoittaja osasi yhdistää arvon muutokset inflaatioon.

Inflaatiolla voisi mahdollisesti keinotella valuuttojen avulla. En ole perehtynyt valuuttasijoittamiseen niin paljon, että osaisin edes kunnolla mieltää niitä toimenpiteitä, joilla eri valtioiden välisiä inflaatioeroja voi hyödyntää käytäessä joko osakekauppaat tai vain valuuttakauppaa. Uskoisin, että jotain menetelmiä on.

Mielenkiintoinen viikon alku.

Ehkä jossain tulevaisuuden postauksessa perehdyn tähän asiaan. Nyt kuitenkin palaan seuraamaan, miten Saksan ja Hollannin pörssit syöksyvät alaspäin kauppasodan alkumerkkeinä. Oli mielenkiintoista lukea, miten Harley Dawinson niminen moottoripyörätehdas siirtää osan tuotannostaan yhdysvaltojen ulkopuolelle, jotta voi kiertää kauppasodan. Seuraavatko Europpalaiset autotehtaat perässä vai onko periaate tärkeämpi. Uskoisin että raha voittaa aina näissä peleissä. Mutta nyt on ostamisen aika. Jos rahaa löytyy patjan pohjalta, niin syksy lähetessä ja hintojen laskiessa, tulevaisuus voi olla joko äärimmäisen ruusuinen tai todella kipeä. Itse ostan huomenna kahta Europpalaista paperia, joiden kurssit voivat laskea paljonkin syksyn kulkiessa.

Uudet ostosuunnitelmat tilanteen mukaan ja kasvavien osinkotuottomäärien mukaan.

Kommentit

Comments powered by Disqus