Hyppää sisältöön

It yritykset sijoittamisen kohteena

IT-yhtiöt sana on maailman suurin megatrendi. Se on ollut sitä jo vuosia. On ollut välillä ns. kuplia, joiden jälkeen it-yritykset ovat vain kallistuneet kuplaakin kalliimiksi. Tässä trendissä on monta alalohkoa, joista itse keskityn tässä kirjoittamisessani ohjelmistokehitykseen - ei ole itsestään selvää, että it-yhtiöllä olisi omaa ohjelmistokehitystä.

Sanotaan, että ohjelmistokehityksen vahvin ja tuottavin voima tulee tuotteen kopioinnista. Toki kopioistavan tuotteen paikalle tuominen ja asentaminen moninkertaisesti esimerkiksi kopiointi käskyllä antaa melkoisia etuja verrattuna materiaalisesti paikalle tuotavaan tuotteeseen - jokainen tajuaa, millainen vaiva on pakkaaminen ja kuljettaminen. Eli nopeasti miettien ohjelmistokehitystä tuottavan yrityksen voisi ajatella olevan jotenkin ylivoimainen yhtiö, kun puhutaan tuotosta.

Mutta vaikka ohjelmistokehitys antaa joitakin taloudellisisa etuja teoreettisessa mielessä, niin tällaisella yrityksellä on monia muita ongelmia, jotka johtavat helpommin kaiken romahtamiseen kuin materiaalisella yrityksellä.

Ohjelmistokehityksen ongelmat.

Ohjelmistokehityksen ongelmalliset puolet ovat se syy, miksi itse olen hieman välttänyt sijoittamasta näihin yrityksiin. Tällaisen talon toiminta keskittyy kolmeen osaan: Myyminen, Projektin johto ja Koodin tekeminen. Tietenkin noiden tasojen yllä on vielä yrityksen johto, joka koordinoi toimintaa. Näiden tasojen keskinnäinen vuorovaikutus ja niiden kyky ymmärtää toisiaan on ohjelmistokehityksen ehdottomasti suurin ongelma.

Myyjien tehtävänä on myydä tuotetta, joka on ohjelmistokehittäjien tekemä. On hyvin tärkeä, että myynti ymmärtää ohjelmiston kehittämistä tietääkseen, mitä myy. On hyvin yleistä, että myynti ei ymmärrä ohjelmistokehityksen luonnetta tai ei peräti ole täysin tietoinen edes mitä myy. Tämä paradingam ei suinkaan synny siitä, etteivät myynin ihmiset haluaisi tuntea myytävää tuotetta, vaan siitä, että hyvin usein myytävää tuotetta ei ole suunniteltu tavalla, joka antaisi mahdollisuuden tuntea tuotteen. Lisäksi myynnin pitää pystyä yhtä aikaan tulkitsemaan asiakasta että pitäisi kyetä ymmärtämään tuotekehitystä. Usein myynti haluaa mielistellä asiakasta ja ohittaa tuotekehityksestä kuuluvat äänet - josta voi seurata melkoisi tappioita yhtiön toimintaan, kun käykin ilmi, miten kalliiksi halvalla myyty tuote todella tulee. Sopimuksia saatetaan tehdä niin avoimiksi, että lopulta asiakas voi vaatia ilmaiseksi yhtiön tekemään mitä vaan.

Ohjelmistokehityksessä merkittävä ongelma on se, että asioita ei useinkaan suunnitella etukäteen hyvin. Suunnitteluongelma syntyy hyvin taipuvan tuotteen takia. Materiaalinen tuote pitää ensin kehittää, ja se saa mahdollisesti pitkänkin tuotekehitysprosessin alleensa, ennen kuin se voi viedä asiakkaalle. Tuotetta ei pysty juurikaan modifoimaan. Mutta ohjelmistotuote on enemmänkin ihmisen ajatteluun kytketty tuote. Siihen saa periaatteessa rakennettua, melkein millaisia piirteitä tahansa, jolloin tuote ajautuu hyvin helpolla sivuluisuun - Jos ohjemistotuotteen tekeminen on annettu halvimmalle mahdolliselle työvoimalle, eli sille vielä koulussa olevalle opiskelijalle, joka ei tiedä suunnittelusta myöskään oikeasti mitään, niin tuotteen tulevaisuuden ongelmat ovat tiedossa.

Ohjelmistotuotteen ongelmat ovat siis rakennettu sen vahvuuteen. Tuotetta voi tehdä pienellä kustannuksella, mutta tämän seurauksena tuotteesta tule heikko ja lopulta sen ylläpito vaatii paljon enemmän työvoimaa kuin alunperin oltiin kuviteltu. Ja näin oman kokemukseni mukaan käy lähes aina. Ohjelmistotuotteen ongelmana on usein todella surkea ja kokematon suunnittelu.

Mikäli tämä kykenemättömyys oikeanlaiseen suunnitteluun esiintyy yrityksessä, niin se yleensä heijastuu kaikille yrityksen tasoille. Eräs kaikkein huonointa kykyä toimintansa suunnitteluun, jonka olen elämän aikana nähnyt, edusti entinen Nokia, joka tuotti kännyköitä 90-luvulla. Moni sijoitti rahojaan Nokiaan. Itse en laittanut yritykseen penniäkään ja pysyin muutenkin siitä kaukana.

Mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun sijoittaa ohjelmistoyritykseen.

Ensimmäinen kysymys ohjelmistoyrityksen kohdalla on kysyä, millainen tuote heillä on? Tässä kohtaa on muistettava, että osa näistä yrityksistä tuottaa palveluja niille yrityksille, jotka haluavat tuotteen itselleen. Eli vain osalla näistä yrityksistä on ohjelmistotuote tuotteena - toinen puoli myy ohjelmistokehittäjiä tuottaamaan muiden tuotteita.

Ohjelmistokehitystä tuottavan yrityksen kasvu on huomattavasti hitaampaa kuin tehokkaan tuotteen omaavan yrityksen kasvu. Tällainen yritys joutuu kilpailemaan paitsi muiden vastaavien yritysten kanssa myös markkinoilta suoraan rekrytoitavien ohjelmistokehittäjien kanssa. Ja monilla kansainvälisillä markkinoilla tälläiselle yrityksellä pitää olla jotain enemmän annettavaa, jotta se pystyy kilpailemaan suoraan rekrytoitavan työvoiman kanssa. Esimerkiksi yhdysvaltojen markkinoilla, jossa työntekijän voi laittaa pihalla päivässä, yrityksen pitää tarjota jotain niin hyvää, että se tulee edullisemmaksi kuin palkata ensimmäistä kadulta tulevaa ihmistä hommaan. Noin karrikoiden sanottuna.

Paikallismarkkinoilla työvoimaa tarjoava ohjelmistoyritys voi toimia tehokkaastikin, mutta suuressa mittakaavassa toiminta heikkenee. Tietenkin halpuus on yksi valtti, mutta edullinen kehityshinta ei välttämättä ole aina se paras valintaperuste ohjelmistokehityksessä.

Pitkään konsulttitehtäviä tehneet yritykset, joiden tuotto on vaikaata ja talous on kunnossa, ovat todennäköisesti luotettavimpia. Jos yrityksellä on toimintaa reippaasti yli 10 vuotta ja lainan määrän on matala, niin kyllä: Nähdäkseni it konsultteja lainaava yritys on kannattava. Jos yritys on alle 10 vuotta, niin suhtautuisin sijoittamiseen enemmän ajatuksella: 'riskiä voi ottaa, jos luottoa riittää'.

Ohjelmistoja tuottavan yrityksen arvioiminen on erillaista kuin konsulttitöitä tarjoavan yrityksen arvioiminen. Yrityksellä on jotain konkreettista, joka on kyetty tuomaan jollain tavalla ihan markkinoille asti. Nyt voi kysyä, onko tuote tarkoitettu vain teollisuuteen vai onko sillä käyttöä myös yksityisellä puolella. Jos tuoteella on kysyntää läpi yhteiskunnan, niin silloin selkeästi yrityksellä on potentiaalia. Mutta vasta potentiaalia. Tämän jälkeen kannattaa katsoa tuotetta ja tapaa, jolla sitä kaupataan.

Varsinkin yrityksille suunnattu tuotekehitys on hyvin vaikea prosessi, koska ostajat yleensä haluavat itselleen ominaisuuksia, jotka ovat uniikkeja - ja aiheuttavat sirpaleisuutta tuotteen rakenteeseen. Hyvin paljon räätälöity tuote aiheuttaa huonosti suunniteltuna merkittäviä ongelmia ylläpitoon että ohjelmiston toiminnalle. Yleensä ohjelmiston dokumentaatio on erittäin puutteellista tai jopa sitä ei ole. Varsinaisten ohjelmistokehittäjien melko nuiva suhtautuminen ohjelmiston kuvaukseen kirjallisesti tuottaa kehitysprojektiin ongelmia. Lisäksi dokumentaatio puute johtuu yksinkertaisesti siitä, että yrityksen johto on kykenemätön ymmärtämään ohjelmistokehityksen toimintaa muuta kuin abstractilla tasolla - jolloin johto ei osaa määrittää, millaista dokumentaatiota se haluaa kehittäjiltä. Ohjelmiston talon suurin ongelma onkin sekä suunnittelun heikkous että dokumentoinnin hallinta. Jos nämä kaksi asiaa ovat kunnossa, yritys on todennäköisesti todellinen rahakone, joka valtaa asemansa markkinoilla todella nopeasti.

Jos ohjelmistokehityksen tuotteesta löytyy esimerkiksi nettisivujen kautta hyvä dokumentaatio, joka kuvaa tuotteen ominaisuuksia muutenkin kuin vain positiivisten näkemysten kautta, niin meillä voittaja. Hyvä dokumentaatio viittaa parempaan suunnitteluun joka on erittäin tärkeä ominaisuus hyvän tuotteeen kehityttämisessä.

Jos kuvausta yhtiön tuotteesta ei löydy, yhtiö on vasta tullut markkinoille jonkun ylivoimaisen oloisen tuotteen kanssa - en välttämättä innostuisi tuotteesta liikaa. Seuraisin jonkun vuoden yhtiön toimintaa ja tutkisin lainan ja pääoman suhdetta sekä millä tavalla yhtiö tuottaa - ja pystyykö se mahdollisesti jakamaan osingoja. Kyky osingojen jakoon yhdessä kohtalaisen kassavirran kanssa kertoo tämänkin tyyppisessä yrityksessä, että jollain tavalla tuotekehitysprosessi on saatu toimimaan ja ehkä yrityksellä on tulevaisuutta. Kannattaa kuitenkin pyrkiä etsimään lähteitä, jotka kertovat yrityksen tuotteen toiminnasta. Sillä huonolle tuotteelle tulee aina lopulta parempi kilpailija, joka nyhtää markkinat.

Ja kyllä parasta tuottavuutta on niillä ohjelmistokehitystaloilla, jotka tuottavat työkaluja ohjelmistokehitykseen. Nämä yhtiöt joutuvat suunnittelemaan tuotteensa hyvin, jotta se kelpaa muille kehittäjille. Ja jos tuote oikeasti kehittyy ja on vahva, niin sijoitus tuo rahaa - mikäli tuotteen hinnoittelupolitiikka on hyvää JA tuote on tärkeä osa tuotekehitystä. Mutta jos työkalu on lähes ilmainen, niin tällainen yhtiö yrittää saada tuottonsa muita reittejä kuin tuotteen kautta. Silloin kannattaa kiinnittää huomiota, onko tuótteen ympärille rakennettu neuvonta/kirjallisuus/kurssitus - toiminta tehokasta - ja jälleen kerran: Tase/trendi kertoo yrityksen toiminnan kannattavuudesta.

Yhteenveto.

Ohjelmistokehitysyhtiö on yritys, joka pyrkii hydödyntämään digitaalisuuden suomaa etua. Työn laatu vaatii työn luonteen ymmärtämistä ja kanssakäyminen asiakkaiden kanssa suurempaa kykyä ymmärtää sekä asiakasta että talon omia prosesseja. Useimmiten myynti ja johto epäonnistuvat näissä kahdessa asiassa, joka aiheuttaa ongelmia talon sisäisissä prosesseissa.

It-tuotteen laatua täytyy todella ymmärtää, mikäli haluaa sijoittaa yritykseen tuotteen ominaisuuksien perusteella perehtymättä yrityksen taloydelliseen kannattavuuteen. Mutta toisaalta hyvä taloudellinen tulos pitkällä aikavälillä voi antaa vinkkiä siihen suuntaan, että it-talon sisäinen rakenne on jollain tavalla kunnossa. Ja hyvä taloudellinen tulos liittyy useiden vuosien tulostrendiin. Yhden vuoden taseita ei kannata missään muodossa vielä uskoa. Lisäksi tietenkin on hyvä tässäkin tapauksessa seurailla osakkeen kurssitrendiä. Joskin trendiä kannattaa seurailla ymmärtäen, että sijoittajatkaan eivät välttämättä ole täysin perillä IT-talon toiminnan luonteesta. Toisaalta viimeksi mainittu ongelma saattaa olla yleinen ongelma sijoittajien puolella - perehtyminen sijoituskohteeseen jää huteralle pohjalle.

Kommentit

Comments powered by Disqus