Hyppää sisältöön

Kasvua vai tuottoa?

Osinkosijoittana uskon käsitteeseen tuotto, eli osakkeisiin joilla on hyvä osinkotuotto pitkin vuotta. Suomalainen versio tästä on hyvä osinkotuotto vuodessa, koska Suomessa osingoa maksetaan vain kerran vuodessa.

Toiset taas voivat pitää kasvusta, joka tarkoittaa tässä, että yhtiö ei maksa osingoa, mutta jakaa voittoa esimerkiksi nousevalla osakkeen hinnalla. Osakkeen hinta ei tässä tapauksessa ole suoraan kiinni yhtiön kasvussa, vaan oletus on, että sijoittaja ostavat tällaisen yhtiön osakkeita yhä kasvavalla kursilla tulevaisuudessa, koska yhtiön tulos paranee paremmin ilman osingon jakoa. Uskon tämän olevan enemmän illuusiota kuin todellisuutta, mutta toiset piirit ovat eri mieltä. Fakta on, että jos ei maksa osingoa, niin tulos yhtiöllä on parempi kuin osingon kanssa. Näin ollen sana kasvu on tässä kyllä perusteltu.

Kasvua että tuottoa.

Järkevä sijoittaja ymmärtää, että paras sijoitustapa pitkällä aika välillä voi olla hakea sekä kasvua että tuottoa, eikä jäädä ihmettelemään jompaan kumpaan vaihtoehtoon. Itsekin omissa sijoitussuunnitelmissani aion saavutettuani tietyn osinkotason siirtyä hakemaan kasvuvoittoa tietyllä marginaalilla salkussani.

On vain typerää jäädä jumiin yhteen sijoitustapaan alati muuttuvilla markkinoilla. Itse uskon että kun salkun pohja on rakennettu vankalle osingon jaolle, niin salkun voi siirtää seuraavaan vaiheeseen eli osingon yhteydessä haettavaan arvon metsästykseen. Osingot pitävät huolta siitä, että salkun nettoarvo nousee ja mahdolliset häviöt tasaantuvat - kasvuun sijoittaminen tuo lisätuloa salkkuun, joka tasapainottaa osinkopaperien hintojen matalaa arvon nousua.

Kasvu- ja tuottostrategioiden eroja.

Heti täytyy sanoa, että seuraavat erot ovat minun itseni luomia kategorioita. Minä katson näitä kahta sijoitussuuntausta näin, mutta toinen ihminen voi katsella eroja toisella tavalla. Koska näkemykseni sijoittamisesta on toisinaan hieman karrikoiva, niin uskoisin sen tässäkin tapauksessa olevan erilainen.

Tuottosijoittaminen on enemmän pidä ja odota toimintaa, jossa kerrytetään salkun sisältöä osingoilla. Toki osakkeita kannattaa tässä sijoitusmuodossa myydä, jos näin voi nostaa osinkotuottoa toisen yhtiön tuottavammalla osinkolla. Eli tähän malliin kuuluu salkun balansointi osingon näkökulmasta. Tarkoituksena on uudelleen sijoittaa saapuvat osingot uusin yhtiöihin, jotka edelleen tuottavat osingoa. Näin saavutetaan korkoa korolle ilmiö. Osinkotuloista joutuu koko ajan maksamaan veroa, joten verojen vaikutus tuottosijoittamisessa on merkittävä. Välittäjän kulujen merkitys ei tuottosijoittamisessa välttämättä ole yhtä suuri kuin kasvusijoittamisessa. Tuottosijoittamiseen ei välttämättä liity jatkuvia ostoja ja myyntejä, kuten kasvusijoittamisessa.

Kasvusijoittaminen voi myös olla osta ja pidä toimintaa, mutta tämän sijoitustoiminan tulos tulee enemmän myynnistä ja arvon muutoksista. Jos haluaa saada korkoa korolle ilmiön toimimaan kasvusijoittamisessa, niin papereita on myytävä. Hyviä myyntitaktiikoita voi olla ns. balansointi arvolla. Kun osakkeen arvo on tietyn kokoinen, myy osaketta ja edelleen sijoittaa myynnin tulokseen muihin osakkeisiin. Kun osakkeen arvo laskee tietyn pisteen alle, ostaa osakettaa enemmän. Balansointi suoritetaan tietyn aikavälin mukaan, jonka sijoittaja voi itse määrittää. Mutta kasvusijoittaminen voi myös olla puhdasta arvon kasvatusta ostamalla koko ajan osakkeita salkkuun - ja myymällä kaiken pois, kun on saavutettu tietty tuotto. Tällöin ei saavuteta korkoa korolle ilmiötä, vaan tulos on vain tietty prosenttivoitto salkulle. Kasvusijoittamisessa verotuksen määrä voi olla matalampi, mutta välittäjän kulujen merkitys suurempi.

Kommentit

Comments powered by Disqus