Hyppää sisältöön

Kauppa vie

Ovatko osakekurssit arvattavia? Kysymys on mielekäs sen mukaan uskooko olevan mahdollista tietää ennalta asioita tulevaisuudesta vai onko tulevaisuuden ennustaminen omasta mielestä täysin absurdi asia.

Itse olen tulevaisuuden ennustamisesta sitä mieltä, että sitä harrastavat yleensä kopsahtavat omaan nokkeluutensa ja arvaavat väärin. Vähän aikaa sitten julistettiin kovalla äänellä, että kohta korot nousevat ropinalla ja kaikki velalliset joutuvat lähestulkoon velkavankeuteen. Joskus vuoden 2010 tienoilla ennustettiin, että korot nousevat useilla prosenteilla kohta, mutta suunta olikin täysin päin vastainen.

Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, sitä kauemmas tulevaisuuteen kuljemme. Joten itse kannatan ajattelutapaa, että antaa olla, ei kannata ennustaa. Mutta tutkimukset ovat havainneet taloudessa tiettyjä syklejä, joita ei voi kiistää.

  • Meillä on nousukausi.

  • Meillä on laskukausi.

Eli voiko taloudellista tulevaisuutta ennustaa vai ei?

Joitakin näkemyksiä finanssimarkkinoista.

Sattuman kauppaa.

Tehokkaiden markkinoiden kannattaja toteaa suoralta kädeltä, että tulevaisuutta ei voi ennustaa. Ei ole olemassa mitään matemaattista mallia, joka voisi kertoa markkinoiden käyttäytymistä tai ennustaa talouden liikkeitä tulevaisuudessa. Tulevaisuus on täynnä muuuttuvia ennalta arvaamattomia tekijöitä, jotta edes minkäänlaista mallia voisi luoda.

Nämä faktat tehokkaiden markkinoiden kannattaja tiivistää ajatukseen, että hintaan on sisällytetty kaikki mahdollinen informaatio, joka on saatavilla. Ja hinta voidaan ymmärtää syntyvän sattuman seurauksena.

Tehokkaiden markkinoiden mukaan, mikäli on olemassa ennustettavia tapahtumia, joita voi taloudessa hyödyntään, niitä myös aletaan hyödyntämään niin nopeasti ja tehokkaasti, että ne muuttuvat ennustamattomiksi.

Tehokkaiden markkinoiden kannattaja laskee pitkä aikaisen sijoittamisen varaan, sillä pitkä aikavälillä erillaiset talouteen vaikuttavat voimat tekevät mahdolliseksi voiton saamisen markkinoilta.

Fundamentaalikko.

Fundamentaalikko uskoo, että on olemassa parametrejä, joilla talouden ja markkinoiden tulevaisuutta voi ennustaa. Koska talous liikkuu sykleinä, niin syklejä tutkimalla voi löytyä talouden ennustemalleja.

Sijoittava fundamentalikko tutkii yksityiskohtaisesti yrityksen taloustietoja ja tekee niiden avulla päätelmiä. Hän vertailee tunnuslukujen avulla yrityksen kurssin kehittymistä ja tekee päätelmiä. Hän yrittää perustella sijoituksiaan taloudellisten faktojen avulla ja matemaattisin perustein.

Kovimmat fundamentaalikot ovat sitä mieltä, että vain fundamentaalinen analyysi ratkaisee. Kuten tehokkaiden markkinoiden kannattaja, fundamentaalikkokin uskoo pitkä aikaiseen sijoittamiseen.

Teknininen analyytikko.

Tekninen analyytikko uskoo ihmisten käyttäytyvät tietyllä lailla pörssimarkkinoilla. Hän myös uskoo ihmisen käyttäytymisen olevan ennakoitavaa ja samanlaista - samanlaista siten, että toiminnan tulokset voi nähdä ennakoitavina trendin liikkeinä kurssikäyrällä. Jotkut tekniset analyytikot ovat sitä mieltä, että kaikki on nähtävissä kurssikäyrältä. Mitään muuta ei tarvita. Tekninen analyysi on usein mainittu päiväkaupan yhtenä välineenä.

Kineettinen kaasuteoria ja ilmakehä.

Mitä ihmettä? Miten kineettinen kaasuteoria ja termodynamiikka liittyvät tähän asiaan? Kaikki sijoittajathan tietävät, mikä on kineettinen kaasuteoria?

Kaasu on pienten molekyylien tai atomien joukko. Nämä pienet kaasun rakenneosat ovat jatkuvassa satunnaisessa liikkeessä, johon vaikuttaa lämpötila. Osaset siis törmäilevät satunnaisesti toisiinsa, mutta eivät ole muuten mitenkään vuorovaikuksessa keskenään.

Kaasun täysin satunnaisen liikkeen seurauksena syntyvät erillaiset kaasua ohjaavat lait. Eli satunnaisuudesta on löydettävissä lakeja.

Kinettinen Kaasuteoria ei ole ainoa ihmiskunnan keksimä teoria, joka perustuu satunnaisuudesta löydettäviin matemaattisiin lakeihin, mutta se on yksi niistä. On siis typerää, väittää, että jonkin asian ollessa satunnainen se ei samaan aikaisesti toteuttaisi joitakin ennustettavia lakeja. Satunnaisten kappaleiden törmäilystä syntyy sääntöjä - ja ihmisten käyttäytyminen finanssimarkkinoilla on satunnaista törmäilyä.

Ilmakehä on täynnä kaasua ja kaasun erillaisista liikkeistä ilmakehässä syntyy monenlaisia tuttuja sääilmiöitä. Sääilmiöiden ennustaminen pitkällä aikavälillä on mahdotonta, mutta lyhyellä aikavälillä voi saada ihan kohtalaisia ennusteita. Ilman satunnaiset liikkeet ovat siis ennustettavissa.

Siksi miksi edes riidellä sellaisesta asiasta kuin onko finanssimarkkinoiden liike satunnaista. Suuressa mittakaavassa se on äärimmäisen satunnaista - mutta yhden kaasumolekyylin liikettä voi selkeästi ennustaa, jos sellaisen näkee. Jos kaasumolekyyleihin tulee joltain suunnalta painetta, niiden liike on paremmin ennustettavissa. Aivan samalla tavalla finanssimarkkinoilla lyhyellä aikavälillä voi ennustaa kohtalaisen hyvin tapahtumia. Jos tietää millainen painevaikutus on ympäristön tapahtumilla finanssimarkkinoille, niin ennustaminen on vieläkin helpompaa.

Fundamentaaliset voimat vaikuttavat paperien kursseihin, mutta kuten ilmakehän ennustaminen, niin erillaisten voimien pitkäaikainen ennustaminen on mahdotonta.

Oma mielipiteeni.

Olen sitä mieltä että tehokaiden markkinoiden, fundamentaalisen analyysin ja teknisen analyysin kannattajat ovat omalla tavallaan kaikki oikeassa. Markkinat toteuttavat tehokkaiden markkinoiden lakeja. Jos markkinoilta löydetään ilmiöitä, joita hyödyntään, näiden ilmiöiden vaikutus vaimenee, kun ne tunnetaan. Samoin pitkällä aikavälillä markkinoiden ennustettavuus on yhtä mahdotonta kuin kaasun käyttäytymisen ennustaminen pitkällä aikavälillä maapallon ilmakehässä. Mutta lyhyellä aikavälillä säästä ja markkinoilta löytyy liikkeitä, jotka ovat ennustettavissa - olivat ilmiöt sattuman aiheuttamia tai eivät.

Yhtälailla yritysten taloudellisen tilanteen tunteminen parantaa mahdollisuuksia menestyä finanssimarkkinoilla ja lyhyellä aikavälillä ihmisten käyttäytyminen ostettaessa ja myytäessä osakkeita on hyvin samankaltaista. Talouden syklit saattavat olla nimenomaan seurausta satunnaisesta ihmisten liikkeestä ja osoittaa että tietyllä tavalla sekä fundamentalistit että Tehokkaiden markkinoiden kannattajat ovat oikeassa yhtä aikaa.

Jokaisella teorialla on omat rajansa. Jos pysytään teorian rajoissa, eikä pyritä osoittamaan että teoria on yleispätevä kaikkiin toimintaan, niin teorian rajat alkavat hahmottua - aletaan tietämään, milloin teoria on käyttökelpoinen ja milloin ei. Tekniset analyytikot pyrkivät liikaa todistamaan teorian yleispätevyyttä - ehkä tekninen analyysi sopii lyhytaikaisia ennusteita varten. Fundamentaalikot pyrkivät löytämään ehkä liian vaikeita sidoksia tapahtumien välillä ja Tehokkaiden markkinoiden kannattaja yrittää todistella omaa paremmuuttaa liian teoreettisilla asioilla - toki kolikkoa heittämällä voi saada aikaan kurssikäyrän, mutta se ei todista, että kaikki kurssikäyrät ovat aina puhtaan sattuman tulosta. Kurssikäyrän voi piirtää myös painoitetuilla nopilla, joiden satunnaisuutta on kopeloitu. Tai kurssikäyrän voi piirtää aivan käsin omin mielivaltaisin säännöin tai käyttämällä fraktaalifunktiota.

Kun asioita katsoo muualta kuin omasta potterostaan, jossa täytyy koko ajan toistaa, että toisen mielipide on väärä joidenkin melko merkityksettömien faktojen perusteella, niin alkaa hahmottamaan paremmin maailmaa ja sen liikkeitä.

Miksi ei vain tunnusteta, että Tehokkaiden markkinoiden idea pitkä aikaisesta sijoitusnäkökulmasta on yhtä hyvä kuin teknisen analyysin lyhyt aikainen näkökulma - ja fundamentaalinen analyysi voi tukea sijoittamista keskipitkällä aika välillä.

Jotta mielipiteeni ei kävisi epäselväksi, niin seuraava kuva on kahden viikon liike yhtiön nimeltä Corus Entertaiment osakkeen kurssista ennen televisiotoiminnan tuloksen julkistamista ja sen jälkeen. Onko kurssin liike sattuman tulosta, vai ovatko sijoittaneet halunneet ostaa paperia ja liike onkin ihan loogisesti ennustettavaa.

/galleries/kauppavie/CJR.B.png

Jos liike on satunnaista ja ylös kulkevaa, niin silloin kolikon täytynyt olla painotukseltaan hieman väärän kaltainen. Edellinen esimerkki tehokkaita markkinoita vastaan on hieman samaa tasoa kuin tehokkaiden markkinoiden puolustajien esimerkit analyysimenetelmiä vastaan. On tietenkin selvää, että lyhyen ajan ennustettavuus häviää lopulta satunnaisten tapahtumien pilveen, mutta lyhyellä aika välillä tredi liikkuu vähemmän satunnaisesti.

Itse en yritä ennustaa osakekurssien liikettä, koska en etsi voittoani osakekursseista, vaan osingosta, jolloin koko keskustelu satunnaisuudesta katoaa. Osingon jaossa ei ole mitään satunnaista.

Kommentit

Comments powered by Disqus