Hyppää sisältöön

Käyttöpääoma

Käyttöpääoma kuvaa yrityksen kykyä suoriutua kuluistaan lyhyellä aikavälillä. Tässä kohtaa painotan sanaa Yritys, jolla en tarkoita rahoituslaitoksia. Rahoituslaitoksilla kuten pankeilla ei kirjanpidossaan ole rahoitusomaisuutta (current asset) tai ns. lyhytaikaista velkaa(current liabilities). Eli lyhyt aikaisia omaisuuseriä ovat vain ei-rahoitustoimintaa tekevien yritysten kirjanpidossa. Näin ollen käyttöpääoma kuten myös current ration eivät esiinny mitattaessa rahoituslaitoksia.

Käyttöpääoman ja current rationin ero

Käyttöpääoman eli Working capitalin mennessä negatiiviselle yrityksen tilanteen voi ajatella olevan huono. Tässä tulee esiin current rationin ja käyttöpääoman välinen ero. Kun current ration kertoo miten nopeasti yhtiö voi halutessaan maksaa lyhytaikaiset velvoitteensa pois, niin käyttöpääoma kertoo, miten paljon rahaa yritykselle jää käteen maksujen jälkeen.

Kun current rationin kaava on:

\begin{equation*} CurrentRation = \frac{CurrentAsset}{CurrentLiabilities} \end{equation*}

niin käyttöpääoman kaava on paljon paljastavampi:

\begin{equation*} WorkingCapital = CurrentAsset - CurrentLibilities \end{equation*}

Eli kuvitellaan yhtiö jolla current asset = 120 ja current liabilities = 130. Nyt miettiessämme kuinka hyvin current assetilla voidaan maksaa lyhyt aikaisia laioja pois vastaus on

\begin{equation*} \frac{120}{130} = 0,923 \end{equation*}

Tämähän ei näytä kovin pahalta? Mutta kun asia katsookin käyttöpääoman kautta:

\begin{equation*} 120 - 130 = -10 \end{equation*}

Huomataan, että yhtiöllä ei ole lyhytaikaiseen toimintaan rahoja, eli käytännössä lyhytaikainen taloudellinen toiminta pitää tehdä velaksi. Näin ollen havaitaan, että jos current ration on alle 1, niin yhtiön pitää rahoittaa jatkuvasti toimintaansa lyhyt aikasiin lainoin. Kun tutkiin pörssissä olevia yrityksiä, myös niitä jotka löytyvät omasta salkustani, huomaa että aika monen yhtiön kohdalla toimintaa rahoitetaan nimenomaan lyhytaikaisin lainoin.

Monella yhtiöllä ennakkomaksut ovat niin suuret, että vaikuttavat käyttöpääoman määrään. Lisäksi jotkut lähteet sanovat, että pieni käyttöpääoma on etu. Tämä johtuu siitä, että pääoman kustannukset ovat pienemmät, jos pääomaa on vähemmän. Mutta tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että suuri negatiivinen käyttöpääoman määrä yhdessä matalan current rationin kanssa olisi positiivinen asia.

Käyttöpääoma esimerkki.

Käyttöpääoman negatiivisuus on monilla yrityksillä hyvin käytetty menetelmä. Otetaan esimerkiksi hyvin suosittu yritys nimeltä Coca Cola, joka löytyy myös minun salkustani. Coca Cola nostaa osinkoaan vuosittain hitusen ja näyttää vuodesta toiseen purkusttavan ihan kohtalaisella tahdilla. Vuonna 2019 kesäkuun 28. päivänä julkaistussa taseesta löytyy arvoja seuraavasti: Total Current Asset = 24360 ja Total Current Libilities = 29382.

\begin{equation*} CurrentRation = \frac{24360}{29382} = 0,83 \end{equation*}

ja

\begin{equation*} WorkingCapital = 24360 - 29382 = -5022 \end{equation*}

Tästä voidaan päätellä, että Coca Cola elää kvartaalin läpi lainoittamalla käyttöpääomaansa jollain menetelmällä.

Miksi käytetään current rationia mutta ei käyttöpääomaa?

Current rationin tulos on aina positiivinen. Positiivinen arvo ei näytä taloustiedoissa pahalta - ei edes silloin kun tietää mitä curren ration tarkoittaa. Sen sijaan negatiivisen merkin näkeminen toisi heti ihmisen silmään huomiomerkin: Hei Mitä Tämä Tarkoittaa?. Näin ollen uskoisin current rationin olevan mielyttävämpi oman yrityksen tilaa kuvaava tunnusluku kuin käyttöpääoma.

Current ration kertoo, miten suuri ero current assetin ja current liabilitin välillä on. Rahallinen erotus pitää kuitenkin suhteuttaa muuhun liiketoimintaan, että tulos kertoo totuuden. Tämän takia on järkevämpää käyttää current rationia kuin pelkkää käyttöpääoma-arvoa, joka ei oikeasti kerro oleellista tietoa. Todella matala Current rationin arvo voi tulkia kohtalaisen huolestuttavaksi asiaksi.

Käyttöpääoma toisin ilmaistuna.

Käyttöpääoman käsitettä voi myös lähestyä hieman toisella tavalla, jotta sen ymmärtää paremmin kirjanpitomenetelmien kautta. Tällöin käyttöpääoma voidaan jakaa kirjanpidollisiin osa-alueisiin. Yritysten taseesta on löydettävissä suoraan current asset ja current liabilities käsitteet, joten yleensä sijoittajan ei tarvitse itse alkaa laskemaan näitä arvoja. Mutta käyttöpääoman voi jakaa myös seuraavasti:

\begin{equation*} käyttöpääoma = VaihtoOmaisuus + MyyntiSaamiset + OsaTuloutuksenSaamiset - SaadutEnnakot - OstoVelat \end{equation*}

Ja kuten alussa totesin käyttöpääoman käsitettä EI esinnyt rahoituslaitoksilla.

Käyttöpääoman kiertonopeus.

Pääoman kiertonopeus kertoo, miten paljon pääomaa kertyy pelkästään liiketoiminnan ylläpitoon. Mitä suurempi kiertonopeus on sitä vähemmän pääomaa sitoutuu ja sitä vähemmän tulee korkotuloja. Kiertonopeutta lasketaan seuraavalla kaavalla:

\begin{equation*} WorkingCapitalTurnOver = \frac{NetSales}{WorkingCapital} \end{equation*}

tai

\begin{equation*} PääomanKiertoNopeus = \frac{Liikevaihto}{Käyttöpääoma} \end{equation*}

Kannattaa muistaa: Net Sales = Revenue.

Vertailu vuoksi Yhtiön ENVITEC BIOGAS AG Käyttöpääoman kiertonopeus oli vuonna 2018 3,12. Yhtiön BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES käyttöpääoman kiertonopeus oli vuoden 2018 toisella kvartaalilla 0,21 ja Coca Colan oli -1,99. Coca colan käyttöpääoman kiertonopeus oli pienen, joten sillä on suurimmat kulut käyttöpääomaan liittyvien kulujen suhteen. BESI ei ole yhtä suosittu yritys, vaikka se hallitsee käyttöpääomaansa paljon paremmin. Mutta omistamistani yhtiöistä Enviteg Biogas hallitsee parhaiten tässä ototksessa käyttöpääomansa.

Liiketaloudessa on monia mitattavia seikkoja joiden lopputulos ehkä kertoo jotain yrityksestä - mutta mitä, se on usein tulkittava asia.

Kommentit

Comments powered by Disqus