Hyppää sisältöön

Kestävä kasvukerroin (Sustainable Growth Rate)

Yhtiön kasvukerroin ja yhtiön kestävä kasvukerroin (Sustainable Growth Rate) ovat eri asia. Kestävä kasvukerroin on ns. kasvun maksimi kerroin, jonka yhtiö voi saavuttaa ilmam ylimääräiseen pääomaan tai velan ottoon perustuvaa taloudellista kasvua. Luku perustuu tunnuslukuihin - eli se lasketaan oman pääoman tuottoasteen (ROE) ja osingom maksumäärän perusteella (Dividend Payout rate).

\begin{equation*} KestäväKasvu = ROE*(1 - DividendPayOutRation) \end{equation*}

Kerroin ei yritä ennustaa mitään, vaan se kertoo, mikä tilanne on tällä hetkellä. Toki luvun avulla voi rakentaa kuvaa tulevaisuudesta. Kestävä kasvukerroin on kiinnostava luku osinkosijoittajalle, koska siinä on mukana Dividend Payout Ration, jonka avulla voi ottaa näkemystä kuinka kestävällä pohjalla yhtiön osakkeen maksu on juuri sillä hetkellä. Ovela sijoittaja voi ottaa myös näkemystä kaavan avulla, onko yhtiön osakkeen arvo laskussa vai nousussa.

On kuitenkin jälleen hyvä muistaa, että kerroin ei todellisuudessa kerro tulevaisuudesta mitään. Se kertoo vain arviota ja mahdollisuuksia - ei faktoja.

Kestävän kasvukertoimen tulkinta.

On muistettava, että yhtiöiden ei pitäisi nostaa osinkojaan elleivät ne uskoisi tulevaisuudessa tapahtuvan jotain, mikä mahdollistaa korkeamman osingon ulosmaksuarvon kuin olemassa oleva arvo on. Yleensä nosto tapahtuu, vasta kun tuotto on ollut selkeästi riittävän isoa. Mutta korkealla osinkolla voidaan myös yrittää pönkittää yhtiön osakkeen kurssia tai sen korkealla nik arvolla voi olla muita merkityksiä yhtiölle.

Kestävän kasvukerroin arvioi kuinka vahvalla pohjalla yhtiön osingon maksu on. Jos osingon maksua ei ole lainkaan kertoimen arvoksi tule ROE.

\begin{equation*} ROE = \frac{voitto}{omapääoma} \end{equation*}

Edellä esitetty ROE:n kaava on vain yksi tapa laskea ROE:n arvo. Itse olen mielistynyt tähän tapaan, mutta menetelmiä on muitakin, joita en nyt käy läpi.

\begin{equation*} DividendPayoutRation = \frac{OsingonMäärä}{Voitto} \end{equation*}

Näiden kahden kaavan avulla voidaan laskea jo kuvattu Kestävä kasvukerroin. Kirjanpidollisesti osinko ei ole liitettynä yhtiön tulokseen, vaan osinko on osa kassavirtaa. Retained Earnings kertoo minkälainen pohja yhtiöllä on osingon maksuun. Mikäli Retained Earnings on kasvanut vuosi toisensa jälkeen, niin osinko ei ole aiheuttanut merkittävää ongelmaa yhtiölle. Tällöin voi olla, että korkeakin PayoutRation on Ok asia ja tästä seuraa, että negatiivinen Kestävä kasvukerroin ei kerro totuutta yhtiön tilasta. Mutta noin yleensä korkea kestävä kasvukerroin on merkki yrityksen paremmasta tuottavuudesta.

Hyvin matalalla kestävä kasvukertoimen arvolla yhtiö on haavoittuvampi tulevia ongelmia kohtaan. Tämän takia ROE, Dividend Payout Ration ja Sustainable Growth Rate ovat osinkosijoittajan parhaita kavereita. Ne eivät välttämättä kerro totuutta, mutta ne ainakin voivat varoittaa mahdollisuuksista.

Kommentit

Comments powered by Disqus