Hyppää sisältöön

Markkinasuuntauksia

Selailin osakemarkkinoita ja katselin, millaiset paperit olivat juuri nyt huudossa. Biologian puolelle näytti menevän. Kovia hetkellisiä nousijoita olivat lääkehuumeiden tekijät ja biokemialliset firmat. Tietenkin raaka-aineiden tuottajia nousi myös esiin. Joiden yritysten kannabisyritysten kurssit olivat nousseet yhdessä viikossa yli 50%.

Huumeet ovat kovasti ihmisten mieleen. Itse en periaattelisestikaan sijoita huumeisiin, kuten olen jo aikaisemmin maininnut. Raha ei ole peruste muuttaa mielipiteitään.

It-tyyliset yrityksetkin ovat vaihteeksi heilumassa ylöspäin. Adobella on viimeiset puoli vuotta ollut noususuhdanne päällä.

On paljon kovempi työ alkaa arvioimaan, mikä näistä nousioista jatkaa tasaista nousuaan ja tuottaa parhaan tuloksen. Tuota tietoa ei vain pysty mistään ennustamaan, sillä sijoittajien käyttäytyminen on melko arvaamatonta. Usein sijoittajat ajattelevat, että kurssien liikkeet tulevat yritykseltä päin. Mutta oikeasti jos ymmärtäisi ihmismielen tapaa reakoida asioihin, niin tulisi miljonääriksi osakemarkkinoilla. Markkinasuuntaukset luodaan pikku riikkisistä päätöksistä pöydän takana. Toki pikkuriikkisten päätösten rahallinen arvo voi vaihdella melkoisesti, mutta silti olivat ne koneen tekemiä vain oikean ihmisen, ovat lopulta ihmisen tuotoksia. Ns. tekoäly on oikeasti vain kohtalaisen tyhmä sääntöjä noudattava orjallinen ohjelma, joka tottelee mestarinsa käskyjä.

Itse epäilen muovintorjunnan olevan tulevaisuuden sana. Myös hiilidioksiidin kerääminen tulee tuottamaan. Hiilidioksiidin keräämistä on kokeiltu jo jokusen vuoden, mutta kokeilut eivät ole vielä nostaneet tuulta. Mutta tulevaisuus voi olla toisenlainen. Keksintö, joka tekisi hiilidioksiidista happea ja hiiltä vaivattomasti ja hyödyttävästi myytävässä muodossa on tulevaisuuden sana.

Tulevaisuuden markkinasuuntauksia on hyvä arvella, mutta vasta tulevaisuus kertoo, mitä eteemme tulee.

Markkinasuuntauksia muovaavat tekijät.

Markkinasuuntauksia muokkaavat vahvasti valtiot, kauppatoiminta, erilaiset odotukset ja toiveet, tarjonta ja kysyntä. Jonkun mielestä mainonta vaikuttaa myös markkinasuuntauksiin, mutta voi ajatella, että kauppa sisältää myös mainonnan. Valtioiden harjoittamat idelogia luovat toiveita ja odotuksia, jotka toteutuvat tarjonnan ja kysynnän avulla.

Markkinat voidaan siis suoraan rinnastaa käsitteeseen rahanliike. Raha liikkuu erillaisten suuntausten mukaan. Valtiot muokkaavat kaikkein tylyimmin näitä liikkeitä. Mutta valtiot edustavatkin yleensä suurta joukkoa kohtalaisen heterogeenistä idealistista joukkoa, joka tuntee vahvaa kansallistunnetta ja ylpeyttä itsestään. Tai vahvojen valtioiden kansalaiset ainakin tuntevat tällaisia tunteita.

Kannattaako sijoittajan oikeastaan välittää trendeistä?

On hyvä kysymys, ovatko trendit sijoittajalle niin tärkeä asia kuin yleisesti luullaan. Jos sijoittaa pitkäaikaisesti, niin hetkelliset trendit ovat merkityksettömiä. Pitkä aikaisilla trendeillä on merkitystä, mutta näitä ei ylensäkään mieletä trendeiksi, vaan melkein luonnon vakioiksi. Voi olla jopa vahinkollista alkaa sijoittamaan yllättäen ilmestyviin trendeihin. Esimerkkinä vaarallisesta markkinasuutauksesta voi ottaa vaikka vinyylilevyjen valmistamiseen sijoittaminen aikoinaan. Onko mielekästä sijoittaa pitkäaikaisesti sellaiseen teolliseen toimintaan, joka viimeisimmän teknologian tuottama?

Todennäköisesti ei. Pitkäaikaisesti tuottavia kohteita ovat ne suuntaukset, joita ihmiset tarvitsevat jatkossakin joka päivä. Ruoka, hyvinvointi, liikenne ja energia - sekä sellaiset teolliset toimijat, jotka liikkuvat koko ajan uusien trendien tahdissa, eli selviävät teknologian jatkuvassa muutoksessa elävänä.

Eli siinä mielessä pitkäaikassijoittajan kannattaa välittää trendeistä, ettei menetä rahoja katoavien asioiden kuiluun. Eli sen sijaan, että juoksee trendien perässä, ehkä kannattaakin varoa niitä.

Lyhytaikainen sijoittaja varmasti hyötyy trendien muutoksista. Hän voi pitää rahojaan vain hetken kiinni niinä hetkinä, kun kurssit kulkevat korkealla - ja siirtyä sitten turvallisemmille vesille.

Markkinasuuntauksiin suhtautuminen on siis suhteellista. Toisille ne voivat olla ongelma, ja toisille erittäin hyödyllinen asia.

Kommentit

Comments powered by Disqus