Päiväys: 07.19.2022 14:00:00 Kategoria: merkitys

Johdanto

Vapaasti käännettynä RSI voisi olla vaikka suhtellinen vahvuus indeksi. RSI- luku pyrkii kertomaan onko osakkeen hinta mittaushetkenä ylimyyty tai yliostettu. Tavallaan luku kertoo, miten innokkaasti kauppaa käydään joko ostolaidalla tai myyntilaidalla. Itse olen tykästynyt kovasti tähän lukuun, sillä käytän sitä tällä hetkellä päättelyssä, milloin on hyvä hetki tehdä lyhyeksi myynit. Kun arvo on ollut yliostamisen puolella eli noin 80% pitkään, niin on joissakin tapauksissa melko turvallista tehdä lyhyeksi myynti. Viimeiseen pieni varoitus. Ylimyynti yleensä kestää vain lyhyen ajan, mutta toisinaan paperia on niin haluttua tavaraa, että ylimyynti voi kestää kokonaisen päivän - joten kuten olen ennenkin todennut - tunne yhtiö, jonka osakkeita ostat, ennen kuin teet minkään luvun perusteella osto tai myyntipäätöksiä.

Mikä on RSI?

RSI on kertoo osakkeen momentumista. Klassinen tulkinta on että yli 70% arvot ovat yliostamista ja alle 30% arvot alkavat olla ylimyymistä. Mutta todella yliostamista on 80% ja ylimyymistä on 20% ainakin oman henkilökohtaisen mielipiteeni mukaan.

RSI:n matemaatiikka perustuu keskiarvoisten voittojen ja häviöiden ympärille - Tässä kohdassa kannattaa muistella kynttiläkaaviomuotoista kurssikäyrää. Tietyn aikavälin kynttilällä, esimerkiksi viiden minuutin kynttilällä, on alkukurssi ja lopetuskurssi. Kurssi on edelliseen viiden minuutin kynttilään verrattuna joko voitollinen tai häviöllinen. RSI:n kaava rakentuu juuri näiden häviöiden ja voittojen laskentaan. Kaava tarvitsee keskiarvoisen voittojen määrän (positiivinen arvo) ja keskiarvoisen häviöiden määrän (negatiivinen arvo).

Kuva kertoo tarkemmin RSI käyttäytymisestä. Kun kurssikäyrä on menossa alaspäin, niin RSI lukema kulkee myös alaspäin. Tärkeää on kuitenkin huomata kurssin lasku ei vie RSI arvoa kuin hieman alaspäin, joten trendi ei nollaannut kurssin hetkellisestä laskusta - mutta toisaalta trendi tasaantuu ajan kuluessa. Kuvasta näkee myös että RSI lukema ennustaa kurssin nousua, eli trendin voimistumista - mutta se ei ota sinänsä kantaa itse kurssin arvoon - eli RSI-lukemaa on syytä aina lukea yhdessä varsinaisen kurssikäyrän kanssa.

Käyrällä näkyy ylimyynti alue ja yliosto alue. Ylimyynti usein viittaa hetkeen, kun melko epävarmaa, että kurssi nousee hetkellisesti enempää - tätä ei kuitenkaan voi pitää lakina, vaan vain oletuksena, joka voi osoittautua vääräksi.

Yliostoa voi seurata siirtyminen kurssin nousuun, kunnes tilanne rauhoittuu, mutta tätäkään ei voi olettaa laiksi tai säännöksi, vaan vain oletukseksi.

RSI ei todellakaan seuraa kurssikäyrää, vaan arvo tasaantuu hiljalleen, vaikka suuria muutoksia itse käyrässä ei tapahtuisikaan. Eli jos ylimyynnin jälkeen kurssi jää tietylle tasolle, niin RSI käyrä asettuu keskiarvoiseen lukemaan pitkällä aikavälillä, eikä jää ylimyyntiarvoon.

RSI Kaava

RSI-arvoa lasketaan kaksivaiheisella kaavalla, jota todellakaan ei halua laskea käsin.

Kokonaisesitys kaavasta on seuraava:

\begin{equation*} RSI = 100 - \frac{100}{1+RS} \end{equation*}
\begin{equation*} RS = \frac{AverageUp}{AverageDown} \end{equation*}

Keskiarvot lasketaan jonkin perioodin mukaan. Arvoa 14 on käytetty standardina. Tämä voi tarkoitta 14 päivää tai 14 kappaleetta viiden minuutin lohkoja tai vaikka 14 kappalletta 30 minuutin lohkoja.

Aikavälille lasketaan lopetuskurssien välinen erotus. Jos lopetuskurssien erotus oli positiivinen, niin arvoksi tulee 1 ja kyseessä on AveragerUp. Jos lopetuskurssien erotus on negatiivinen tai nolla AverageUp on nolla ja AverageDown on 1. Tietenkin positiivisessa arvossa AverageDown on nolla.

Tämän jälkeen laskenta on yksinkertainen.

\begin{equation*} AverageUp = \frac{\sum{positiivisetArvot}}{perioodi} \end{equation*}
\begin{equation*} AverageDown = \frac{\sum{negatiiviseArvot}}{perioodi} \end{equation*}

Tämä oli yksinkertainen liikkuva keskiarvo. Muitakin keskiarvoja kuten vaikka exponentiaalista voi käyttää, mutta niihin saa jokainen tutustua itse.

Lopulta RSI arvon voi laskea jakamalla ylempänä kuvatulla kaavalla ensin AverageUp arvon AverageDown arvolla ja sijoittamalla ne varsinaiseen RSI kaavaan.

RSI:n hyödyntäminen käytännössä.

Jos sattuu olemaan niin, että välittäjäsi palvelu on niin huono, että se ei tue kurssigrafikkaa katsottaessa RSI arvo reaalikursilla, niin ei hätää - netistä löytyy ilmaisia reaaliaikaisia palveluita, jotka yleensä tukevat RSI-arvon laskentaa kurssikäyrälle. Toki voit kirjoittaa yllä olevan ohjeen mukaan itsekin graafin laskentaa koodin - ja olen melko varma että Python kielen kirjastoista löytyy laskentaa varten jo valmiit rajapinnat.

RSI:n hyöty keskittyy lähinnä siihen, että kurssikäyrää katsoessa saa näkemystä, mihin suuntaan käyrä on menossa. Toki RSI ei pysty ennustamaan kurssin liikkeitä, mutta ainakin kanssa sijoittajien innokkuus ostamiseen tai myymiseen selviää sen avulla.

Comments