Hyppää sisältöön

Miksi osakesijoittajan kannattaa ymmärtää optioita

Markkinoilla on monenlaisia ennustajia. Tulevaisuuden ennustaminen kuuluu alan sääntöihin. Jos joku sattuu heittämään kolikkoa oikein ja onnistuu ennustuksessaan, niin hän saa melkoista kuuluisuutta.

Jos osakemarkkinoilla haluaa katsoa, millä tavalla ihmiset uskovat tulevaisuuden olevan, niin kannattaa analyytikkojen sijaan vilkaista termiinikäyriä - eli osakemarkkinoiden tapauksessa optiokäyriä. Optiokäyrät eivät kerro tulevaisuutta, mutta ne kertovat, minkä eteen ihmiset ovat valmiit lyömään vetoa.

Optioiden hintaväkkyrät ovat kuin soittaisi kaverille ja kysyisi, mitä hän tänään veikkaa. Näiden käyrien kanssa voi ennustella, miten arvopaperin kurssikehitys muiden mielestä liikkuu. Sanotaan, että optiomarkkinat ovat todellisuutta pessimistisempiä, mutta suuntaa antavia. Pitkällä aikavälillä ihmiset osaavat kohtalaisen hyvin arvella mitä lähitulevaisuudessa tapahtuu.

Eli termiinikäyrä osaa antaa viitteitä, kun vain muistaa, että se on usein pessimistisempi kuin tulevaisuus oikeasti on. Tai muistaa, että se voi lyödä myös vetoa ihan päin honkia.

Option hintakäyrä.

/galleries/optioskew/optikayrat.png

Yllä on Austraalialaisen COMMONWEALTH BANKin optiokäyriä eräänä kesäpäivänä. Kuvassa on näkyvissä kaksi hymyä. Optiokäyrästä nähdään matala alue, jossa volaliteetti on pienin. Tällä alueella toteushinta on korkeimmillaan ja riski on toisaalta pienemmillään. Käyrän alapiste kuvastaa out-of-money ja in-of-moneyn välistä rajaa. Käyrän alapistettä kuvaavan strike-hinnan vasemmalla puolella kyseisenä ajankohtana ennustetaan olevan in-of-the-money tilanne ja oikealla puolella out-the-money tilanne. Käyrästä voi siis nähdä miten osakkeen tuleva hinta sijoittajien mielestä voisi olla tulevaisuudessa.

Paremmin tätä ehkä näkee, kun sama asia puetaan normaalijakauman puolelle.

/galleries/optioskew/normaalijakauma.png

Normaalijakaumasta nähdään markkinoilla olevan hyvin pessimistinen näkemys paperin kurssista lähitulevaisuudessa. Pessimismi on tässä suhteessa markkinoiden perusolettamuksia. Mutta samasta normaalijakaumasta havaitsemme, että todennäköisyyksien painottuma on out-of-the-money puolella. Eli markkinat kuitenkin odottavat, että kurssi painottuu ylöspäin eikä ole odotettavissa voimakasta laskua.

Option hintakäyrän hyödyntäminen.

Option hintakäyrää ehkä kannattaa hyödyntää yhdessä historiaalisen trendin kanssa. Trendi näyttää miten ihmiset ovat lähimenneisyydessä suhtautuneet paperiin. Onko paperi menettämässä jostain syystä suosiotaan? Tai onko se ollut tähänkin asti suosittu.

Jos optio-käyrä osoittaa voimakasta arvon menetystä, niin on ehkä hyvä tutkia, miksi näin on. Jos trendikäyrä on ennestään on ollut pitkän aikaa alaviereinen, niin syy todennäköisesti on jossain yhtiön taloudellisessa rakenteessa. Mutta jos trendikäyrä on kulkenut ylöspäin ja optio käyrä on hyvin negatiivinen, niin silloin on hyvä pohtia miksi? Onko trendi saavuttanut huippunsa? Odottavatko markkinat vain nykäisyä ja kaikki lähtee kulkemaan alaspäin.

Optiokäyrän avulla voi nähdä mitä ovat suuren joukon odotukset, mutta tietenkään käyrä ei varsinaista totuutta kerro. Suunta on melko uskottava, mutta se saavuttaako esimerkkitapauksessa osakkeen kurssi odotusarvoa mainittuna päivänä on täysin toinen juttu. Optiokäyrä muuttuu joka päivä uudenlaiseksi ja se mitä ennustetaan tänään voi olla täysin toinen huomenna,

Käyrää on hyvä tarkastella historiallisesti. Eli katselee millainen käyrä on ollut aikaisempina päivinä - ja miten on-the-money piste on liikkunut. Esimerkkipaperin tapauksessa markkinat ovat koko ajan odottaneet paperin hinnan laskua. Tai vähintääkin olleet pessimistisiä, että tilanne lähtisi nousu suuntaiseksi. Trendikäyrä ei suoraan osaa tätä ennustaa, eli optiokäyrää lukiessa voi ennakkoida varovasti tilanteita, muistaen koko ajan, että markkinat ovat pessimistisempiä kuin todellisuus.

Ja pessimistihän ei pety :).

Kommentit

Comments powered by Disqus