Hyppää sisältöön

Net Asset Value - NAV

salkun markkina-arvon ja sijoitetun rahan suhde salkussani tällä hetkellä

-osinkosalkkuni graafi, jossa näkyy salkun markkina-arvon ja sijoitetun rahan suhde salkussani tällä hetkellä.

NAV yksinkertaisimmillaan on vain salkun kaikkien osakkeiden yhteen laskettu arvo. Kuulostaa yksinkertaiselta. No, sitä se onkin, mutta yksinkertaiseen asiaan voi kätkeä monenlaisia juttuja. Käytetään muutama sekuntti NAVin sielun maiseman ymmärtämiseen. Katsotaan niitä näkökulmia, jotka käsitteessä ovat olennaisia.

Ostojen ja myyntien vaikutus salkkun NAViin.

Toinen tapa, jota käytetään salkun tehokkuuden mittarin laskennassa, on määrittää NAVille päästä kehitetty yksikkö (tässä tapauksessa se on alussa 10),jolla jakamalla NAV saadaan NAV/yksikkö kurssi. Tässä laskentatavassa NAV- yksikön koko muuttuu, mikä myydään osaketta,mutta toisin kuin edellisessä laskentatavassa - jos osakkeita ostetaan yksikön koko ei muutu. Tämän laskennan tarkoitus on tutkia omien käteisvarojen vaikutusta salkun tuottoon. Eli ajatuksena ei ole kytätä salkun markkinahinnan kehitystä, vaan salkusta saatua tuottoa pitkällä aikavälillä - esimerkiksi osinkotuottoa.

Tämän viimeisen algoritmin selittäminen vaatii hieman enemmän kuin yhden kaavan. Tässä menetelmässä salkun tehokkuus lasketaan ostoerien ja sijoituserien mukaan. Menetelmää voi pitää eräänlaisena yksirivisenä kirjanpitona. Esimerkistä puuttuuvat kulut, jotka lisästään ostoissa mukaan hintaan.

tapahtuma

kpl

osake

hinta

saldo

arvo

Navin yksikkö

Nav/yksikkö

tehokkuus

Pano 500

500

0

10

50

0

Osto -130

100

X

1.30

370

130

10

50

0

Pano 500

870

130

20

100

100%

Myynti -120

100

X

1.20

990

0

20

49,5

-1%

Laskukaava on hauska. Kun suoritetaan osto, Nav/yksikkö ei muuttu, mutta kun:

Salkkuun tuodaan tavaraa:

Nav Units = 'edellinen NAV/yksikkö'- (-pano/((saldo + osakkeiden ostoarvo-pano)/'edellinen NAV/yksikkö')

Salkusta otetaan rahaa

Nav Units = 'edellinen NAV/yksikkö'+ (pano/((saldo + osakkeiden ostoarvo-pano)/'edellinen NAV/yksikkö')

eli

  1. panon kohdalla. 50 - ((-500/((870 + 130 - 500)/ 50) = 100

NAV itse on tietenkin sama kuin salkun kokonaissumma eli saldo + arvo = NAV yksikkö * Nav/yksikkö.

Tehokkuus saadaan jakamalla halutun rivin Nav/yksikkö alkuperäisellä Nav/ yksiköllä ja vähentämällä vastauksesta 1 ja kerrottuna 100. eli 49.5/50 - 1 = -0,01 = -1%

Jos tällä menetelmällä lasketun Nav unitin avulla laskee Nav arvon jakamalla markkinahinta saadulla Nav-unitilla, voi seurata oman salkkunsa kehitystä käyttämättä laskentaan salkun kaikkien osakkeiden määrää. Kun Nav Units muuttuu, niin salkuun sijoitetun rahamäärän summa kasvaa.

Ongelma tässä tavassa liittyy valuuttakursseihin. Kun muunnetaan kursseja toisikseen pitää ottaa huomioon valuuttamuutokset myös salkussa. Tämän takia tämä NAV lasketa voi tuoda hieman haasteita.

Toteamus

Salkun tulosta voi mitata monella lailla. Jos salkusta myydään pois tappiot, salkun tilanne näyttää huomattavasti paremmalta lyhyen ajan markkinahintaotoksessa kuin mitä todellisuus on pitkällä aikavälillä. Salkun tulosta mitattaessa on siis katsottava sitä useammalla kuin yhdellä mittarilla. Tehokkuus, NAV, vertailua sijoitettuun rahamäärään versus salkun markkinarvo ym.. kertovat vasta todellisen totuuden salkusta.

Salkun tuotto on lopulta kirjanpitoa. Hetkelliset liikeet markkoinoilla eivät merkitse kirjanpidollisesti yhtään mitään. Vasta kotiuttaminen merkitsee. Sitä ennen raha vain on jossain limbotilassa hiihtämässä. Tämä on tärkeä ja olennaista muistaa, kun sijoittaa. Ja limbotilassa oleva raha voi tuottaa hyvää osingoa.

Ylemmässä laskutavassa voidaan muutoksia seurata alemman laskutavan yksikköä käyttäen. Tämä tarkoittaa, että NAV yksikkö pitää laskea aina ostojen ja myyntien kohdalla uudelleen. Mutta jos salkkuun ei osteta mitään tai sieltä myydä mitään pois, pelkkä vertailu osakkeiden kokonaismäärään riittää.

Mutta tämä NAV lasketa voi muuttua haasteelliseksi useiden valuuttojen kanssa. Osto ja myyntitapahtumien tarkat valuutta muutokset pitää ottaa huomioon, jotta tulos tulee oikeaksi. Valuuttojen arvon muutokset päivän sisällä voivat vaikuttaa pitkällä tähtäimellä melkoisesti kirjanpitoon.

Mikäli haluaa seurata salkkuaan käyttämättä NAV laskentaa, niin helpoin tapa voisi olla seurata sijoitetun rahan ja salkun sisällä tapahtuneen arvon muutoksen erotusta, eli yksinkertaisella kaavalla:

(Salkun markkina-arvo - sijoitettu raha)/ sijoitettu raha

joka kertoo missä määrin sijoitettuun rahaan verrattuna salkku on prosentuaalisesti voitolla tai häviöllä. Salkussa tapahtuvat uudelleen sijoitukset tulisivat suoraan mukaan salkun markkina-arvoonn. Valuutta muunnoksia tässäkin joutuisi tekemään, mutta niiden merkitys ei olisi niin suuri kuin kirjanpitoon perustuvassa laskennassa, koska erotus sijoitetun ja markkina-arvon välillä tehtäisiin joka päivä erikseen. Ongelma tässä laskennassa on, että salkussa voi olla sijoittamatonta rahaa, joka ei näy markkina-arvossa. Tässäkin laskelmassa pitäisi tietää miten paljon salkussa on sijoittamatonta rahaa, tyyliin

((Salkun markkina-arvo + käteinen raha) - sijoitettu raha)/ sijoitettu raha

Tämän laskukaavan tulos on selkeä, kun vain tietää joka päivän salkussa olevan sijoittamattoman rahan määrän. Tämä kaava kertoo, mikä on salkun todellinen tilanne versus toivottuun tilanteeseen.

TWR-laskenta

TWR laskennalla laskettu salkkuni indeksi tällä hetkellä.

-osinkosalkun kehitys TWR-laskenalla

TWR- laskenta muistuttaa äärimmäisen paljon yllä kuvattua NAV laskentaa. TWR- laskennassa valitaan niin sanottu indeksi joka vastaa NAV unitia NAV laskennassa. TWR tehdään kuitenkin hieaman toisesta näkökulmasta.

Lähdetään ajatuksesta, että salkun markkinahinta on rahavirtaa - salkun arvo muuttuu markkinoiden mukaan päivittäin. Ja mietitään tätä toisella tavalla kuin NAV-laskennassa. Jos salkkuun tulee rahaa, niin indeksiluku ei muutu mitenkään, mutta kun salkun arvo muuttuu, niin indeksiluku muuttuu kertoen, miten salkku suhtautuu alkuperäiseen indeksiin.

Ajatus on periaatteessa yksinkertainen (Salkun arvo - rahavirta)/salkun edellinen arvo => Mx Netistä löytyy melkoinen joukko kaavoja tästä laskennasta, jotka voisi tiivistää näin: M1*M2*M3*M4.... = 1+r Kullakin M arvolla on omat salkun arvonsa ja rahavirtansa. Näiden tulo on lopullinen tulos.

Rahavirta tässä tapauksessa on tietenkin tehty sijoitus. Eli Nav laskennan tapaan lähetään arpomaan hintoja:

päivä

salkun arvo

rahavirta

indeksi

1

10000

100

2

10100

101

3

9000

90

4

10400

500

90

5

11000

95,2

Käytännössä tämä siis tapahtuu niin, että joko lasketaan kahden peräkkäisen salkun arvon välinen jakolasku

esim. 10100 / 10000 = 1.01* 100 = 101

ja

9000 / 10100 = 0.8910 * 101 = 90

tai mennään helpomman kautta ja tunnetaan vain ensimmäinen haluttu arvo eli

9000 / 10000 * 100= 90

Mutta tässä vaiheessa havaitaan, että lisättäessä rahaa salkkuun, laskenta sääntö hieman muuttuu. Toisin kuin NAV laskennassa, tässä laskennassa indeksi ei muutu rahaa lisättäessä vaan pysyy samana. Meillä on tämän jälkeen käytännössä uusi pohja arvo, mihin voidaan verrata tulevia arvoja. Eli uusi kerroin on 90

eli 11000 / 10400 => 1.0577 * 90 = 95,2. Jos salkkuun ei ole tuotu lisää rahaa, niin tätä indeksiä voi käyttää kertoimena yhdessä uuden pohja salkun arvon kanssa mille tahansa arvolle ennen seuraavaa sijotusta.

Jos salkusta otetaan pois tavaraa, niin logikka on sama. Uusi pohja-arvo on sama kuin laskenut arvo ja uusi indeksi arvo on edellisen päivän indeksin arvo.

Tämä laskenta antaa salkulle indeksiluvun jota voi käyttää NAVin sijaan ja verrata arvoa muihin indekseihin, jotka toimivat samalla logikalla.

Kommentit

Comments powered by Disqus