Hyppää sisältöön

Normal Course Issuer Bid tai Buyback

/galleries/NCIB/NCIB.png

Yhteenvetoa

Pohjois-amerikan markkinoilla on monenlaisia käsitteitä, joita myös meidän kotoisessa pörssissämme voi tapahtua, mutta ne eivät herätä yhtä suurta huomiota. Kanadalaiset kutsuvat osakkeiden takaisin ostoa nimellä 'Normal Course Issuer Bid' eli NCIB. USA:n puolella nimitys on Buyback. Käsite yksinkertaisuudessaan tarkoittaa sitä, että yritys ostaa liikkeellä olevista osakkeistaan osan takaisin itselleen. Suomessa tapahtumaa kutsutaan takaisinostoksi.

Kuulee usein väitteitä, että takaisinostaminen on suosittua nimeenomaan pohjois-Amerikassa. Historiallisesti yhdysvalloissa takaisinostaminen oli kiellettyä vuosina 1955 - 1993, joten mielikuva, että takaisinostaminen on aina ollut suosittua rapakon takana, on ehdottomasti väärin. Yhteistä kaikkien maiden välillä on, että takaisinostaminen vaatii yhtiökokouksen valtuutuksen. Näin ollen takaisinostoa voi tapahtua vuosi kerrallaan ja sitä voidaan jatkaa edelleen kunkin yhtiökokouksen jälkeen.

Takaisin oston tarkoitus on yleensä saada aikaan muutoksia markkinahinnoissa. Eli pitää markkinahinta vakaana ja parantaa osakkeen arvostusta. Yksi tärkeä tehtävä on myös estää mahdollisia valtausyrityksiä matalan kurssin aikana. Kun yritys omistaa suuremman määrän omia osakkeitaan, valtaaminen tulee sekä vaikeammaksi ja mahdollisesti myös kalliimaksi. Yleisö mieltää takaisinoston herkästi lisäosinkona kuten niissä USA:laisissa yhtiökokouksissa, joita olen etänä seurannut, myös yrityksen johto mainostaa takaisinostoa lisäosinkona.

Takaisinoston hyöty on kiistelty asia. On väitetty että se on vain rasite tai toisaalta on väitetty, että hyöty jää korkeintaan muutamaan prosenttiin.

Suomessa on takaisinostot tulivat sallituiksi vuoden 1997 jälkeen. Takaisinosto Suomessa voi tuoda jonkinlaista verotuksellista hyötyä verrattuna suoraan osinkoon, sillä ostaminen vaikuttaa pörssikurssiin ja siirtää mahdollista verojen maksamista tulevaisuuteen, mitä osinkot eivät tee. Veronmaksamista voi näin siirtää kauaskin tulevaisuuteen. Huomioitava kuitenkin on, että kurssit saattavat laskea ja etu kadota, mitä osinko ei koskaan tee. Itsessään osinkoon kohdistuva vero on pienempi. Itse en näe takaisinoston tuovan pitkällä aikavälillä juuri mitään hyötyä, jos verrataan osingoon. Osakkeen myyminen on aina menettämistä, eli tulevaisuuden osinkotulot katoavat ja kaikki osakkeen tuomat mahdollisuudet katoavat myynnin kohdalla.

Takaisin oston perusteita ja syitä voi löytää netistä, joten en tähän kirjoita kaikkea sitä materiaali, jonka joku toinen on jo kirjoittanut. Suomessa takaisinostoa harjoittaneita yhtiöitä ovat. mm Fortum ja Telia.

Omat mielenkiinnot

Itse odotan nyt jännityksellä, miten ilmoitus osakkeiden takaisinostosta vaikuttaa MEDICAL FACILITIES CORP yhtiön kurssiin. Kun katson viimeisintä kurssikehitystä, eli paperi on noussut 3,8% ylöspäin, niin tietenkin minun tekisi tehdä tästä nopea päätelmä. Päätelmä olisi väärin, sillä kurssin nousu oli odotettu tapahtuma ja liittyy enemmän paperin arvostukseen kuin ilmoitukseen. Olen kuitenkin melko varma, että Big 5 Sportin goods kurssi on kevään kuukausien aikana nimenomaan noussut hitusen omien osakkeiden oston myötä. Tästä ei ole mitään todisteita, koska yritykset pitävät visusti salassa takaisinostoajankohtansa, mutta aina voi epäillä asioita.

Osakkeiden takaisinosto kiinnostaa minua vain hypoteettisesti. Käytännön merkitystä en ole vielä suuressa mittakaavassa havainnut. Selatessani asiaan liittyviä kirjoituksia netissä, tulin siihen tulokseen, että piensijoittajalle koko asian merkitys on niin vähäinen, että mitään sijoituspäätöksiä ei pidä tehdä sen tiedon perusteella, mitkä yhtiöt harrastavat takaisinostamista. Itse ilmoitus takaisinoston aloittamisesta ei merkitse, että takaisinostoa aloitettaisiin kuukausiin. Voi olla, että koskaan ei osteta yhtään osaketta takaisin. Ilmoitus on tiedote, että näin voidaan tehdä joskus tulevaisuudessa. Ajankohta ei ole tiedossa. Ostohetken määrät eivät ole tiedossa. Kurssi voi nousta hetkellisesti, mutta se voi myös laskea seuraavana päivänä kaksi kertaa oston verran.

Mutta jokainen voi tehdä itse omat johtopäätöksensä. Ja edelleenkin älä tulkitse mitään kirjoituksiani kehoituksena toimia mitenkään. En ota vastuuta tekemistäsi päätöksistä. En kehoita uskomaan itseäni.

Kommentit

Comments powered by Disqus