Hyppää sisältöön

Oikeussubjekteja

Tämä on sijoitusblogi, kyllä. Miksi sitten alan kirjoittamaan kesken blogia oikeudellisista perusjutuista? Suomessa on olemassa sijoitusalan tutkinto, jonka yhtenä osana on oikeudelliset asiat. Itse en ole koskaan perehtynyt tähän puoleen, joka kuitenkin on osa yhteiskuntaamme ja myös sijoittamista. Otankin tähän keskelle kaikkea juttua pörssin maailmasta aina välillä katsauksia oikeudelliseen maailman perusteisiin. Lyhyitä katsauksia, joilla verestän omaa ymmärrystäni näistä asioita.

Tämä on pieni tutkimusretki Suomalaiseen oikeusjärjestelmään vaikeasti kirjoitetun tekstin kautta. Mietitään ensinmäisenä asiaa nimeltä Oikeussubjekti.

Luonnolliset henkilöt ja Oikeudelliset henkilöt

Yleisin oikeussubjekti on ihminen, mutta yhtälailla oikeussubjekti voi olla juriidinen henkilö, joka on hieman monimutkaisempi asia kuin normaali ihminen. Oikeusjärjestys on luonut juridisen henkilön, joka voi olla yhdistö tai säätiö tai julkisoikeudellinen henkilö kuten esimerkiksi valtio tai kunta.

  • Luonnollinen henkilö eli ihminen

Ihmisen kohdalla on muutamia käsitteitä kuten oikeuskelpoisuus, oikeudellinen toimintakyky, oikeustoimikelpoisuus sekä oikeudellinen vastuunalaisuus.

Oikeuskelpoisella ihmisellä on oikeuksia ja velvotteita. Ihminen on oikeuskelpoinen heti syntymänsä jälkeen niin pitkään kuin elää. Ihmisen oikeuskelpoisuus päättyy kuolemaan.

Oikeudellinen toimintakyky määrittelee, miten ihminen voi suorittaa oikeudellisia eli oikeuskelpoisuuden mukana tuomia suoritteita.

Ihminen tulee oikeustoimikelpoiseksi 18 vuotta täytettyään, minkä jälkeen hän voi tehdä itsenäisesti päätöksiä. Mikäli henkilöltä puuttuu oikeustoimikelpoisuus hänellä on vajaavaltaisuus. Tällöin joku toinen henkilö tekee päätöksiä, vajaavaltaisen henkilön puolesta.

Vajaavaltaisuus ei tarkoita, että henkilöllä ei olisi oikeuksia. Alaikäisillä lapsilla lapsilla, joiden ikä ylittää 15 vuotta on esimerkiksi valtaa päättä tai aloittaa työsuhteensa, oikeus käyttää huoltajan ohella puhevaltaa oikeudessa.

Oikeustoimikelpoisuudesta ei voi omalla päätöksellä luopua.

Henkilö on vastuussa omista teoistaan eli omaa oikeudellisen vastuunalaisuuden. Rikosoikeudellinen vastuun alaisuuden henkilö saavuttaa 15 vuoden iässä. Täysin rikosoikeudellisesti vastuuseen henkilö tulee kuitenkin vasta 18 vuoden iässä. 18 vuotias on myös täysimääräisesti vastuussa aiheuttamistaan vahingoista.

  • Oikeushenkilöt.

Yksinoikeudelliset oikeushenkilöt ovat henkilöiden yhteenliittymiä. Tällaisia kokonaisuuksia ovat yhdistykset ja säätiöt. Julkisoikeudellisia henkilöitä taas ovat myös henkilöiden yhteenliittymiä, joita ovat mm valtio, kunta, erilaiset kirkkokunnat ja laitokset. Laitokset ovat julkisoikeudellisia säätiöitä. Esimerkkinä Suomen Pankki, eri yliopistot, Poliisilaitokset.

Oikeushenkilö saavuttaa oikeuskelpoisuutensa heti syntyessään ja menettää sen toiminan päättyessä. Oikeushenkilöllä ei ole yhtä laajoja oikeuksia kuin luonnollisella henkilöllä, mutta ne ovat oikeustoimikelpoisia, ja niiden toimivaltaa käyttävät niiden toimielimet. Oikeushenkilö ei esimerkiksi voi mennä naimisiin.

Kommentit

Comments powered by Disqus