Hyppää sisältöön

Osinkohistoria

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Lause, jota viljellään niin monella sijoituspuolen sivustolla. Historia on kuitenkin ainoa asia, jonka pystymme näkemään. Juuri historia kertoo jotain yrityksestä. Joku voi tässä vaiheessa alkaa pohtimaan kurssikäyriä. Olen monta kertaa todennut, että kurssikäyrillä on merkitystä, mutta todellinen tieto yrityksen tilan kehittymisestä on nähtävillä osinkohistoriasta.

Osinko on se asia, joka todellisuudessa kertoo suoraan yrityksen taloudellisista mahdollisuuksista. Jos yritys ei maksa osinkoa, kannattaa ensimmäisenä kysyä mielessään: Miksi? Onko yrityksellä jokin pielessä, koska sillä ei ole varaa antaa tuotostaan mitään omistajille? Suuret osingot voivat myös olla syy kysymykselle: Miksi?

Laskevat ja nousevat osingot kertovat taloussuhdanteista ja yrityksen taloudellisista resursseista. Siinä missä sijoittajat hermostuvat ja kurssihistoria laskee huonoina aikoina, muuttumaton osinkovirta kertoo todellisuuden yrityksen kyvyistä toimia markkinoilla. Aina kannattaa pohtia ensimmäisenä osingon jakoa ja vasta sitten katsella kurssihistoriaa, jos nyt yleensäkään kurssihistoriaan tarvitsee milloinkaan kääntään päätään.

Payout Ration.

Payout Ration kuvaa miten suuren osan yritys maksaa osingoa ulos.

\begin{equation*} PayoutRation = \frac{Dividends}{Income} \end{equation*}

eli

\begin{equation*} TuottoOsuus = \frac{Kokonaisosinko}{liikevoitto} \end{equation*}

Payout ration historia laittaa mittakaavaan millä tavalla osinkohistorialla on ollut merkitystä yrityksen toiminnalle. Payout ration ei ole kuitenkaan aivan simppeli tunnusluku, vaan sitä täytyy tulkita hieman yhtiön toimintaympäristön mukaan. Esimerkiksi Reit tyyppisillä yrityksillä pohjois-Amerikassa on lakivelvoiteunen syy maksaa todella korkeaa Payout Rationia. Taas kauppa ja palveluja tarjoavilla yrityksillä yli 50% Payout Ration voi olla hirmuinen. Korkeaan Payout Rationiin täytyy aina olla syy, sillä se vaikuttaa yrityksen toimintamahdollisuuksiin. Korkea osinkotuotto omistajille syö yrityksen resursseja ja toimintamahdollisuuksia, joten kaikilla toimialoilla toimivat yritykset eivät kykene välttämättä korkeisiin osinkotuottoihin. Korkean Payout Rationin ja korkean osinkotuoton yhdistelmä on tapauskohtaisesti katsottavat kriittisin silmin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että korkea osinkotuotto ei ole sama asia kuin korkea Payout Ration.

Osinkohistoria eroaa Payout rationin historiasta yhdessä merkittävässä asiassa. Rayout ration kertoo, mitä yhtiö oikeasti maksaa ulos osinkoina kaikissa osakesarjoissaan ja omistajille maksetuissa määrissään, kun osinkohistoria yleensä keskittyy yhteen osakesarjan osakkeeseen. Eli Payout historian seuraaminen kertoo toisesta näkökulmasta osingon kehityksen tarinaa. Mutta osinko per osake kertoo yhä sen määrän, jonka sijoittaja saa todellisuudessa tililleen. Eli kannattaa hahmottaa mikä on tämän tunnusluvun ja absoluuttisen tunnusluvun välinen ero.

Osinkohistorian kehitys.

Osinkohistoria kuvaa kuinka paljon todellisuudessa yhtiö katsoo voivansa tai haluavansa maksaa osakkeen omistajilleen rahaa. Osinko ilmoitettaan rahamääränä per osake. Yhden osakesarjan osinkohistorian seuraaminen ei välttämättä kerro koko totuutta yhtiön osingon tavoista. Joillakin pankeilla eri osinkosarjoilla on vaihtelevat tavat maksaa osingoa - ja samoin on Reitien osalla ja ihan normi yhtiöilläkin. Mutta pääosakkesarjan osinko kertoo jossain määrin yhtiön tilasta.

Eli osinkohistorian seuraaminenkin pitää tehdä hieman syvemmällä pohdinnalla. Kun vielä katsoo mitkä ovat yrityksen Payout Rationit, niin ymmärtää tuloksen ja osingon maksun suhdetta.

Osinkohistorian kautta voi myös suoraan nähdä, miten paljon yhtiön osake on tuottanut voittoa menneisyydessä verrattuna varsinaiseen kurssin kautta saatavaan voittoon. Yritykset joiden volaliteetti on matala, eli kurssissa ei tapahdu suuria muutoksia ja joiden myynti on pientä saattavat olla osinkohistorian läpi tarkasteltuna melkoisia voiton tuojia. Sijoittajat todellisuudessa käyttävät aivan liian paljon aikaa kurssikäyrien miettimiseen ja liian vähän aikaa vaihtoehtoisten voiton saamismenetelmien tarkasteluun. Se mitä jotkut osakkeen kurssiin perustuvat laskennat kertovat keskittyvät nopean voiton etsimiseen - mutta hitaiden menetelmien kautta saattavat voitot voivat olla todella suuriakin lopulta. Sanointa: 'Osta ja pidä' ei ole nykymaailmassa kadonnut tai tullut vanhanaikaiseksi - sitä on vain osattava käyttää oikein ja muistaa, että sana pidä ei välttämättä aina tarkoita, että ei pitäisi koskaan myydä mitään. Salkun painotuksia ja tuottamista voi hyvin muuttaa aika ajoin, mutta salkun tärkein toimenpide voi hyvinkin olla ostaminen ja myyminen olla toissijainen.

Kommentit

Comments powered by Disqus