Hyppää sisältöön

Osinkosijoittaja ja kansainväliset välittäjät

Muuttuvassa maailmassa on hyvä pohtia toisinaan asiaa nimeltä välittäjäriski. Osinkosijoittajan sijoitushorisointti on pitkä, joten välittäjän pitää täyttää todellisen luotettavuuden mittarin sen lisäksi, että välittäjän on syytä olla halpa. Pitkällä aikahorisontilla korkean kustannuksen välittäjä vie suuren osan voitosta. Pienillä markkinoilla hintakilpailu on olematonta, joten välittäjät kykenevät rahastamaan asiakkaitaan suuremmilla hinnoilla. Paikalliset toimijat ovat lisäksi enemmän sidoksissa kyseisen maan valtion sääntöihin kuin esimerkiksi kansainväliset toimijat.

Kansainvälisillä markkinoilla hintakilpailulla on jo merkitystä - ja suuremmilla välittäjillä on mahdollista tarjota halvempia hintoja.

Omistankin tämän kirjoituksen tällä hetkellä yleisempien kansainvälisten välittäjien ominaisuuksien pohdintaan, nimenomaan osinkosijoittajan kannalta. Listalla ei ole mukana keskieuroppalaisia välittäjiä, joiden palvelut ovat ihan mahdollisia Suomen kansalaisille, mutta joiden tarjoamat hinnat kulkevat aika lähellä Suomalaisten välittäjien hintatasoa. Eli tässä voidaan todeta, että pankkeihin kytketty välitystoiminta on kallista myös keski-euroopasssa - pankeille ei ole kannattavaa tehdä välitystoimintaan, joten ne rahastavat siitä aina korkeampia kustannuksia kuin puhtaasti välitystoimintaa erikoistuneet yritykset.

Välittäjäriski

Kun puhun välittäjäriskistä tarkoitan riskiä, joka sijoittajalle voi tulla pitkällä aikavälillä sijoitustensa kanssa toimiessaan yhden ja saman välittäjän kanssa. Ajan saatossa välittäjälle voi tulla eteen taloudellisia tai poliittisia syitä, miksi alunperin sijoittajalle suotuisat olosuhteet muuttuvat epäsuotuisiksi. Epäsuotuisia olosuhteita voivat olla välityskustannusten nousu, tietyille markkinoille pääsyn vaikeutuminen, joidenkin tuotteiden katoaminen tai jopa välittäjän toiminnan päättyminen muusta syystä kuin konkurssista.

Pienillä markkinoilla hinnan muutokset ovat tyypillisin välittäjäriski. Varsinkin pankeilla on tapana muuttaa välitys ja säilytysehtojaan juurikaan välittämättä sijoittajista.

Ulkomaisten välittäjien kanssa riskinä on tietenkin, että välittäjä ei toimi Suomessa, jonka takia voi olla vaarana erilaisissa confliktitilanteissa on vaikea hakea oikeutta vieraan valtion alueelta.

Välittäjäriski kaiken kaikkeaan on suurempi kuin hajautetun salkun riskit, koska välittäjäriski kohdistuu aina koko salkkuun.

Kansainvälisten välittäjien kanssa toimiessa on hyvä tiedostaa välittäjäriskin käsite.

Valuuttariski.

Kun liikutaan kansainvälisillä markkinoilla, on ymmärettävä että valuttojen arvonmuutokset vaikuttavat yritysten hintaan. S&P indeksi voi nousta vaikka millä mitalla, mutta jos yhdysvaltain dollari laskee samassa tahdissa, niin indeksi ei tuo mitään voittoa. Aloittelijan onkin hyvä miettiä sijoittamista tutkimalla osakeindeksejä, joissa on huomioitu valuutan arvon muutoksen vaikutukset.

Valuutan arvon muutoksia on hyvä ymmärtää ja niitä voi hyödyntää, jos niin haluaa.

Kansainvälisiä välittäjiä.

  • Lynx-broker

  • Degiro

  • Interactive Brokers

  • Tradestation Global

  • Saxo Bank

  • Trading 212

  • Firstrade

Nämä välittäjät ovat laatusuhteeltaan ehkä mainitsemisen arvoiset välittäjät. Joisella näistä on heikkoutensa ja vahvuutensa. Listalla tärkein välittäjä on Interactive Brokers, joiden alivälittäjiä muut paitsi Degiro ,Saxo bank ja Firstrade ovat - Toki Tradestation on myös kookas välittäjä, mutta varustettuna sanaan Global kanssa tulee tradestationin mukana myös Interactive Brokers.

Tästä ymmärtääkin miten tärkeä välittäjä Interactive Brokers eli IB on maailman mittakaavalla katsellen. Ja tästä näkökulmasta voikin pohtia, IB:hen kytkettyjen yritysten turvallisuutta. Suuri koko yleensä tuo hieman enemmän turvaa kuin pieni koko. Voisi epäillä että IB:n konkurssi heilauttaisi oikeasti maailman taloutta melko voimakkaasti.

Listassa voisi olla enemmänkin välittäjiä, mutta haluan tässä blogissani keskittyä vain muutamiin enkä paneutua suuriin keski-Europpalaisiin pankkeihin tai pieniin keski-Europpalaisiin välittäjäfirmoihin tai suurin pohjois-Amerikkalaisiin välitysfirmoihin. Varsinkin pohjois-Amerikkalaisten OnLine-välittäjien kanssa tärkeäksi ongelmaksi tulee helpolla rahan siirto yhdysvaltoihin, että verotusyksityiskohdista huolehtiminen. Näkökulmani on piensijoittajan näkökulma. On selvä, että isolla rahalla saa parempaa palvelua kaikkialla maailmassa.

Välittäjät osinkosijoittajan kannalta ja vähän muillakin näkökannoilla.

Osinkosijoittajalle tärkeää on mahdollisemman pienet osakkeiden pitämisen kulut. Eli jos päättää kerätä vain tuottoa eikä käydä kaupaa, niin säilytysmaksujen pitäisi olla siedettävät. Lisäksi osinkosijoitan kannalta olisi hyvä, että osinkoihin liittyvät verotekniset asiat olisivat välittäjän hoidossa mahdollisemman tehokkaasti.

Näistä kaikista vaihtoehdoista Firsttrade on todennäköisesti tuskaisin, koska välittäjä toimii yhdysvaltojen alueella ainoastaan. Etu tässä suhteessa on se, että pääsy yhdysvaltojen ETF-markkinoille on helpompaa kuin euroopassa toimivan välittäjän kautta. Mutta ongelmana saattaa olla, että veroteknikset lomakkeet pitää hoitaa itse. Lisäksi rahan siirto suositellaan tehtävän yhdysvaltojen dollareina, joka saattaa aiheuttaa monelle pään vaivaa. Lisäksi rahan siirto takaisin omalle tilille voi olla yllättävän kallista.

Firstraden ainoa etu on siis mahdollisuus käydä kauppaa yhdysvaltalaisen välittäjän kauttaa, jota europpalainen finanssivalvonta ei velvoita mihinkään. Edusta voi kuitenkin joutua maksamaan kallista hintaa.

Trading 212 on taas enemmän certifikaateihin erikostunut välittäjä, jonka kautta pääsee käsiksi joihinkin osakkeisiin - mutta rajoitetusti. Lisäksi osinkojen ilmaisesta käsittelystä ei ainakaan tämän välittäjän sivulta suoraan löytynyt mitään taetta. Välittäjä on IB:n alivälittäjä, joten on mahdollista, että osingot hoituvat IB:n kautta ilmaiseksi. Mutta vaikka näin olisikin, niin henkilökohtaisesti näen ongelmana, että välittäjän kautta pääsee käsiksi vain rajattujen yhtiöiden osakkeisiin. Epäilen että Trading 212 on enmmänkin amerikkalaisittain ns. Dealer-välittäjä, joka pyrkii saamaan voittonsa ostamalla arvopapereita yhtä lailla kuin välittämällä niittä - saaden tuottonsa samaan aikaan sekä kurssien ns. spreadista että suoraan myynnistä tulevista voitoista. Oli miten oli, Trading 212 osakevalikoima ei ainakaan sivustoa tutkimalla osoittautunut kovinkaan laajaksi.

Degirolla kaupankäytin kulut ovat matalat, mutta samalla yhtiöön selkeästi liittyy jonkinlaisia välittäjäriskejä - tämä tarkoittaa että yhtiö saattaa muuttaa ilmoittamiaan ehtoja melkoisen lyhyellä aikavälillä. Degiron ympäristö ei ole pitkä aikaisen sijoittajan silmin kovinkaan vakaa ympäristö. Lisäksi Degiron kautta pääsee käsiksi rajattujen yhtiöiden osakkeisiin. Saavutettavien yhtiöiden määrä on suuri, mutta siitä huolimatta rajattu. Degiron ehdottomia miinuksia on se, että muualla kuin yhdysvaltojen markkinoilla, välityspalkkiot voivat olla yllättävän isoja. Lisäksi mikäli välittäjän järjestelmässä on puhdasta rahaa odottamassa sijoittamista, rahalla on negatiivinen säilytyskorko. Pienet korkomäärät palautetaan sijoittajalle, mutta raja on melko matala joten rahaa ei kannata pitää odottamassa sijoittamista varten tilillä, vaan käyttää se tai pitää se omalla pankkitilillä.

Degiron suurimpia ongelmia on valuutan säilytykseen liittyvät seikat. Jos haluaa vaihtaa rahat esimerkiksi dollareiksi ja säilyttää rahoja dollareina, vaihtokustannukset ovat melkoisen suuret. Välittäjä suosii automaattista valuutan vaihtoa, jossa osakkeet ostetaan sen hetkisellä kurssilla ja myynnissä taas kurssi muunnetaan takaisin. Tämä tuo esiin kurssivaihteluihin liittyvät riskit. Jos valuutan voisi suhteellisen halvalla muuttaa suoraan toiseksi valuutaksi ja tehdä kaupat osakkeen valutalla, niin voi hyödyntää tehokkaammin dollarin kurssin muutoksia. Degiron tapauksessa joutuu huomioimaan sekä valuttakurssivaihtelut että ostettavien osakkeiden arvon vaihtelut kauppoja tehdessä. Sen sijaan osinkosijoittajalle ongelma on pienempi, mikäli haluaa ottaa osinkotuoton suoraan ulos. Degiron ongelmana on myös rahan säilytykseen liitetyt negatiiviset korot. Toki muillakin välittäjillä on negatiiviset korot käytössä, mutta yleensä korot iskevät päälle kun raha määrä on kymmennissä tai sadoissa tuhansissa eikä muutamassa tuhannessa.

Degiron vahvuus on siinä, että se hyväksyy todella pienien kauppojen tekemisen - tämä on melkoista herkkua välittäjämarkkinoilla.

Tradestation Global on britanialainen välittäjä. Pitkä aikassijoittajan kannalta voi olla riski pitää rahojaan kiinni britanniassa. Positiivisuuttaa Tradestation Globalissa on huokeus ja yhtiön on voimakkaasti sidoksissa IB:hen. Tämän välittäjän kanssa pystyy hyödyntämään sekä Tradestationin omaa kaupankäyntijärjestelmää että IB:n kaupankäyntijärjestelmää. Ns. passiivisuus kulua tai kuukausimaksua tällä välittäjällä ei ole. Tradestation Globalin hyvä puoli on se, että vaara tilanteissa välittäjän säilyttämät salkut pystyy todennäköisesti siirtämään IB:n alle ilmaiseksi, koska IB:llä on itseasiassa salkut jo säilytyksessäään. Siirto ei näin ollen ole kuin tekninen seikka, eikä vaadi kuluja. Ainakin näin vastaavissa tapauksissa asiat yleensä ovat. Jos uskaltaa ottaa brexitriskiä, niin Tradestation Global ei ole osinkosijoittajalle huono valinta. Kulut ovat suhteellisen pienet.

Lynx Broker on hollantilainen välittäjä, joka toimii IB alivälittäjänä. Lynx on suhteellisen stabiili välittäjä, joka suomalaiselle osinko sijoittajalla on mielyttävämpi ystävä kansainvälisten välittäjien listalta. Suomenkielistä palvelua on saatavilla ja hinnat ovat melko hyvät. Toisin kuin esimerkiksi Hollannissa, niin Suomessa välittäjä ei rahasta passiivisista kuukausista. Tosin tälläinen vaara on olemassa. Lynxin kautta, kuten todennäköisesti myös Tradestation Globalin kauttakin, on saavutettavissa melkoiset osinkomarkkina ja valtava määrä erillaisia instrumentteja. Itse suosittelen käteistiliä lynxin tilien joukossa, sillä se mahdollistaa edullisimman tavan sijoitta sekä mahdollisuuden päästä käsiksi niihin instrumeteihin, joihin marginaalitilin avaaminen katkaisee tien saman tien. Hinnastoltaan Lynx on IB:tä kalliimpi, Degiroa kalliimpi ja Trading 212 kalliimpi - mutta varmasti halvempi kuin yksikään suomalainen välittäjä.

Lynx soveltuu osinkosijoitukseen ja sijoittamiseen, mutta osakkeilla pelaamiseen ei ehkä kannata valita Lynxiä. Omasta mielestäni Lynx on euroopan parhaita perusvälittäjiä. Lynxin heikkous on siinä, että IB:n maailmassa kauppaa ei voi käydä kovin pienillä rahasummilla. Eli olemassa on minimiostosrajat, joilla pyritään vaikeuttamaan pörssimanipulaatiota.

LYNXissä tilin aloittamiseen tarvitaan muutaman tuhannen euron talletus. Jos omistusten määrä laskee alle mainitun katon, voi joutua maksamaan ylimääräisiä maksuja kuukaudessa.

Interactive Broker eli IB on ehdottomasti maailman suurimpia välitysyrityksiä. Se on listattu yhdysvaltojen pörssiin, mutta valitettavasti osingon maksaminen ei ole ollut korkealla prioriteetilla. Tämän takia itse en ole ostanut koskaan yhtään IB:n osaketta. IB:n hinnat ovat matalat - kuukausimaksu on tällä hetkellä 10 dollarin paikkeilla - mutta kuukausimaksu laskee ostokulujen määrän verran. Eli IB pyrkii rohkaisemaan käymään kauppaa tai sitten sijoittamaan niin isolla rahasummalla, että osinkotulot kattavat kevyesti kuukausimaksun.

IB:n maailmassa on käytössä miniostokset, eli ensimmäinen pörssiin tehty ostos pitää usein ylittää tietyn rajamäärän. Tämän rajamäärän ylityksen jälkeen voi tosin tehdä ostoksia, miten haluaa. IB:llä oli joskus käytössä 10000 dollarin aloituskatto, mutta käsittääkseni tämä katto on poistunut.

IB mahdollistaa pääsyn monille markkinoille melkoisen huokeilla hinnoilla. IB:llä ei ole suomenkielistä tukea. IB on avannut luxemburgiin oman alayksikönsä eurooppalaisia asiakkaita varten, joten sijoittajien ei tarvitse laittaa rahojaan britaniassa toimivan IB:n konttorin alle. Uskoisin Interactive Brokersin olevan kohtalaisen edullinen välittäjä, kun ymmärtää aloittaa sijoitukset riittävällä rahamäärällä ja hoitaa kuukausikulut osinkotuotoilla. En kuitenkaan suosittele IB:tä ihan ensimmäiseksi välittäjäkokemukseksi, varsinkaan jos haluaa vasta aloittaa pienellä rahamäärällä sijoittamisen.

Loppusanat.

Välittäjän valinnassa ei kannata uskoa yksittäistä nettikirjoittajaa, vaan tutustua jokaisen välittäjän hyviin puoliin. Jos haluaa pysyä Suomessa ja sijoittaa rahastoihin, niin jopa Nordnet voi osoittautua hyväksi välittäjäksi, vaikka onkin kansainvälisten välittäjien tarhassa puhdasta pohjasakkaa. Välittäjän kannattaa valita niiden peruspiirteiden avulla, jotka ovat tärkeitä juuri sinun sijoittamisen kannalta. Kotimainen pankki voi olla hvvä välittäjä, jos haluaa välttää teoreettisia suuria ulkomaihin liittyviä riskejä.

Tämä bloggaus on enemmänkin pohdintaa, sillä omat varani ovat useammalla kuin yhdellä välittäjällä. Voi hyvinkin olla viisasta hajauttaa rahojaan moneen paikkaa kuin keskittää yhteen paikkaan. Mutta jokainen voi tehdä omat päätöksensä. Olen kirjoittanut välittäjistä aikaisemmin toisenkin blogin, mutta se oli enemmän kirjoitettu ajatuksella - Välittäjän voi valita myös rohkeita reittejä. Noihin aikoihin olin avaamassa yhdysvaltalaiselle ZACKille tiliä, mutta tulinkin lopulta siihen tulokseen, että en jaksa siirellä rahoja USA:n ja Suomen välillä.

Kommentit

Comments powered by Disqus