Hyppää sisältöön

Osinkosijoittaja ja verosuunnittelu

Osinkosijoituksissa tapahtuu melko usein, että jokin yritys päättää lopettaa osingon maksun. Tämä on varsin ilkeä tilanne, varsinkin jos yrityksellä on ollut suuri paino salkussa. Kun pelaa korkealla osinkotuotolla on hyvin usein vaarana, että on sijoittanut yritykseen, joka päättääkin lopettaa osingon maksun tai pienentää sitä merkittävästi - ja yhtiön arvo valuu tässä tilanteessa nopeasti ostohinnan alle. Lisäksi on tilanteita, joissa on epäilyttävää, mikä on yrityksen tulevaisuus - ja sijoittajien pelon takia yhtiön arvo laskee huomattavasti ostohinnan alle.

Vuonna 2017 astuneen lain mukaan myyntitappiot voi vähentää kaikesta pääomatulosta. Eli tappioita voi hyödyntää verotuksessa - eli jos on tullut tehtyä virheitä sijoittamisessa tai yhtiö kannattaa huonon tuoton takia myydä pois, niin verottaja tulee tässä ongelmassa vastaan.

Olen aikaisemmin hieman vierastanut vuoden vaihteen aikoihin tapahtuvia salkun uudelleen järjestelyjä eli siis suuria myynti operaatiota, mutta nyt osinkotuottojen kasvaessa salkussani, niin pieni verosuunnittelu tuntuu mielekkäältä, koska tuotto yhdessä vuokratuottojeni kanssa on nousee verotuksen kannalta tänä vuonna oleellisesti.

Eli osakkeet, jotka eivät enää hyödytä salkkua osinkotuoton kautta, voi aina myydä pois, jos ne ovat tappiolla. Lisäksi voi olla, että tappion pois myynnin avulla pystyy saamaan parempaa tuottoa salkkuun poistamalla tappiolliset voittoerät ja keskittämällä huonosti sijoitetut varat parempaa tuottoon tulevaisuudessa. Tappiota ei ole välttämätöntä katsella salkussaan. Mutta on hyvä ymmärtää, että tappio on olennainen osa sijoittamista. Vaikka myyntitappion hyödyntäminen on verotuksessa mahdollista, niin se ei suojaa tappiota vastaan itsessään. Kaikkeen sijoitustoimintaan sisältyy riski ja riskin voi joutua ottaamaan vastaan ilman minkäänlaista turvaa. Eli myyntitappion hyödyntäminen on vain apukeino, ei vakuutus eikä lopullinen suoja.

Myyntitappio verotuksessa.

Jos vuoden aikana myy osakkeita, joiden hankitamenot ovat alle 1000 euroa, myyntitappiota ei voi kirjata verotukseen. Vasta hankimenojen ollessa yli 1000 euroa (kaikkien myyntien yhteensä), myyntitappiot otetaan huomioon.

Myyntitappion verotustapa mandollistaa tappion oton salkussa, eli sellaisten paperien ostamisen, joilla on korkea osinkotuotto, mutta ei ole täysin varmaa, että osinkotuotto tulee jatkumaan ikuisesti. Nykyinen verotus tapa mahdollistaa, että vuoden lopussa voi myydä tappiot pois salkusta ja uuden vuoden puolella ostaa haluamansa yhtiöt salkkuun tappiomyyntien avulla. Itse olen sitä mieltä, jonka olen monta kertaa blogissani antanut ymmärtää, että tappioiden pois myynti ei ole välttämättämyys, Mutta on olemassa tilanteita, kuten yhtiön selvä ajatuminen heikkoon tilaan, jolloin myyntitappion hyväksikäyttäminen on mielekästä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että jos aikoo ostaa samoja yrityksiä kuin jo omisti, niin kauppa kannattaa käydä seuraavana päivänä tai myöhempänä ajankohtana, muuten asia voidaan tulkita veron kierron yrityksenä (On olemassa oikeuden päätös, joka liittyy samana ja erinä päivänä käytyyn osakekauppaan kertalleen myydyillä papereilla).

Myyntitappion hyväksikäyttäminen verotuksessa on yksi työväline hallita riskiä. Se on viimeinen raja, jonka kautta voi saada tukea tehtyään vääriä päätöksiä sijoittamisessa. Yhteiskuntaa voi kutsua kiltiksi paikaksi, koska se on antanut mahdollisuuden korjata virheitään. Meidän on hyvä ymmärtää, mitä etuja on edesauttaa sosiaalista yhteiskuntaa ja pyrkiä olemaan tukevan yhteiskunnan puolella eikä sitä vastaan, jotta tämän kaltaiset mahdollisuudet kuin myyntitappion hyödyntäminen ovat mahdollisia yhteiskunnassa.

Mutta myyntitappion verotus ei ole mikään vakuutus. Jos olet tehnyt paljon tappiota, etkä ole saavuttanut tuottoa, niin menetät tappion mukaan omaisuuttasi - verotus ei palauta sinulle rahaa, se vain pehmentää tappioiden vaikutusta siinä tapauksessa, että sinulla on yleensäkin pääomatuottoa. Myyntitappion verotuksen hyödyntäminen on mahdollista vain mikäli viiden vuoden aikana myyntitapahtumasta on olemassa verotettavaa pääomatuloa. Mikäli myynnistä on pidempi aika kuin viisi vuotta, olet menettänyt mahdollisuuden hyödyntää tappion kirjaamisen verotukseen.

Kommentit

Comments powered by Disqus