Hyppää sisältöön

Osinkosijoittaminen ja riski

Kun puhun osinkosijoittamisesta tässä bloggauksessa, niin puhun korkeaan osinkotuottoon perustuvasta suhteellisen aktiivisesta osinkosijoittamisesta. En siis puhu nousevia osinkoja etsivästä arvosijoittamisesta, koska henkilökohtaisesti pidän nousevien osingojen etsimistä lähinnä osakkeen arvoon sijoittamisena, sillä vuosikymmenien hidas osingon arvon nousu häviää oman katsomukseni mukaan täysin sille, että sijoittaa suoraan korkeaan osinkoon ja aktiivisesti hoitaa salkkua niin että tuotto pysyy korkeana.

Kun puhutaan salkun riskeistä, niin tarkoitetaan usein yhtiön osakkeiden markkina-arvoon liittyvistä riskeistä. Markkina-arvoon liittyvien riskien kautta on keksitty ns. hajautus sääntö, jossa suositellaan salkun hajautukseksi noin 20 yhtiötä. Tälläisen pienen hajautuksen uskotaan melko monessa Suomalaisessa sijoituspiirissä olevan riittävä hajautus.

Salkun markkina-arvolla on helpompi pelata pienillä yhtiöiden määrillä, sillä ihmisillä on vähän rahaa sijoittaa osakkeisiin ja jos haluaa seurailla yhtiöiden tuloksia ja sijoitaa niiden pohjalta - pieni osakemäärä on omiaan tähän. Joku sanookin että suurimmat rahat tehdään yksittäisellä sijoituksella.

Viimeinen toteamus on selvää roskaa, sillä tietenkin jos osaa poimia oikein osakkeita ja on riittävästi rahaa, niin suurimmat rahat tehdään ostamalla vain koko ajan nousevia osakkeita ison kasan salkkuun - vaikka rajattomasti.

Osinkosijoittajan tapauksessa - jos keskittyy vain osinkoon, eikä keskity arvon tuottamiseen - edellä mainitut säännöt tuottavat enemmän harmia kuin hyötyä.

Arvosijoittamisen ja korkeaan osinkoon sijoittamisen ero.

Kun sijoittaa arvoon, niin sijoittaa enemmän tai vähemmän muiden mielipiteisiin yhtiön osakkeen markkinahinnasta. Sijoittaja ei voi arvella, että kurssit nousevat. Ne voivat laskea seuraavat 10 vuotta. Arvoon sijoittaminen on oikeasti melkoista haktaa. Täytyy heittää huteja sinne tänne ja osua oikeaa.

Joidenkin tutkimusten mukaan ihmisen todennäköisyys poimia oikea ja voitokas yhtiön on melkoisen huono. Toiset onnistuvat tässä lottoarvonnassa ja toiset eivät. Ja totta on että sitä enemmän on hajauttanut, sitä paremmat mahdollisuudet on löytää ns. lottovoitto.

Korkeaan osinkoon sijoittaminen eroaa tässä ratkaisevasti siinä, että etukäteen on aika hyvä kuva, miten paljon tulee saamaan tulevaisuudessa käteen rahaa. Riski sille, että jokin yhtiö lopettaa osingon maksun on olemassa, mutta sitä voi myös hallita hyvällä hajauttamisella. Räiskintää ei tarvitse tehdä, vaan voi poimia ison joukon korkeaa osingoa maksavia yrityksiä ja alkaa odottamaan rahan tulemista tilille. No, ihan näin yksinkertaista asia ei ole, mutta karrikoiden ero arvosijoittamisen ja osinkosijoittamisen välillä oli edellä kuvattu.

Korkean osingon salkku - Sijoita 50 yhtiöön.

Korkeaan osinkotuottoon sijoittaja törmää vääjämättömästi tapauksiin, joissa osingon maksu laskee puolta pienemmäksi tai jopa loppuu kokonaan. Joka tapauksessa osingon määrän väheneminen on yleensä todennäköisempää kuin määrän kasvaminen.

Oletetaan että meillä muutama salkku, joista yhdessä on 10 yhtiötä, toisessa 20 yhtiötä, kolmannessa 30 yhtiöitä, neljännessä 40 yhtiötä, viidennessä on 50 yhtiötä ja kuudennessa on 80 yhtiötä.

Oletetaan että meillä on kaksi tapausta. Toisessa yhden yhtiön osinko tippuu 50% ja toisessa joko kahden yhtiön osinko tippuu 50% tai yksi yhtiö lopettaa kokonaan osingon maksun.

Saadaan kaksi käyrää.

/galleries/riski/riski50.png/galleries/riski/riski100.png

Kuvissa X- akseli kuvaa tappio prosentin määrää, jonka osakkeen osingon lasku aiheuttaa koko salkulle laskun jälkeen. Y-aksenli kuvaa salkussa olevien yhtiöiden määrää.

Käyrät muistuttavat huomattavasti toisiaan. Havaitaan, että osingon muutokset vaikuttavat voimakkaimmin ylle 50 yhtiön salkuissa ja yli 50 yhtiön salkuissa vaikutus alkaa tasaantumaan. Tästä voi päätellä, että jos hakee osinkotuottoa, niin turvallisinta on toimia kun omistaa noin 50 yhtiötä. Riski ei katoa minnekään, eli osingon määrän lasku vaikuttaa selkeästi myös yli 50 yhtiön salkuissa, mutta tilanne on paremmin hallittavissa.

Tässä demostraatiossa oletettiin, että yhtiöiden osinkotuotto on sama. Jos salkussa on painotuksia, niin painotuksilla on luonnollisesti melkoinen vaikutus riskin hallintaan. Paras tapa sijoitaa olisikin pyrkiä pitämään painot sellaisina, että yhtiöiden tuottama osinko pysyy kaikilla yhtiöillä suurin piirtein samana. Tässä voidaankin saman tien todeta, että itse en pyri tähän, vaan mikäli korkeasti painotettu yhtiö lopettaa osingon maksun, niin pyrin myymään yhtiön pois.

Lisäksi edellä olevat asiat ovat oma mielipiteeni - ne eivät edusta kuin omaa ajatteluani ja jokaisen pitää ymmärtää toiminta tavastaan, että osakemarkkionoilla on riskejä, jotka ottaa jos niille lähtee. Jokainen päätös on oma valinta ja häviöihin pitää valmistautua.

Maailma muuttuu riskit.

Osinkosijoittaminen on pitkä jänteistä hommaa. Osinkosalkkua ei kannata rakentaa yhdessä yössä, vaan sitä kannattaa rakentaa hiljalleen ajallisesti hajauttaen, Lisäksi osinkosalkku on enemmän 10 vuoden salkku kuin yhden vuoden salkku. Parhaimillaan korkean osikotuoton salkku on silloin kun sijoittamisen aloittaa nuorena ja kerää elämänsä läpi salkkuun sopivia osakkeita, joiden tuottoa pystyy sopivasti käyttämään vanhana hyväkseen - eläkeenä.

No nuo olivat vain omia visioitani, miten korkean osinkotuoton salkkua pitäisi hyödyntää.

Pitkään aikajänteeseen liittyy kuitenkin riskejä, jotka ovat lähinnän tekniikan kehiytkseen liittyviä sekä ehkä vähän trendien muutoksiin liittyviä. Kuten nykyään on huomattavasti verkkokauppa potkii rajusti kivijalkamyymölöitä. Tietotekniikan kehitys on tappanut joitakin ammattisuuntauksia ja vaikuttanut yhtiöiden toimintatapoihin. Kymmenessä vuodessa ovat kotona olleet kiinteät puhelmet kadonneet ja kännyköiden ja verkkojen maailma on nykyään kaikkialla. Ei siis kannata aliarvioida tekniikan ja trendien vaikutusta yhtiöiden toimintaan.

Osinko salkussa on aina olemassa pitkän aika välin riski, että valittu yhtiö jääkin kehityksen jalkoihin ja kaatuu. Näin voi käydä pitkäänkin toimineille yrityksille ja isoille yrityksille. Salkussa kannattaa siis varautua siihen, että yhtiö ei enää tuota vuosien kuluttua lainkaan osingoa. Tämän takia kannattaa salkun rakenteen kanssa olla jatkuvasti aktiivinen.

Pitkäaikaista riskiä voi madaltaa ottamalla salkkuun mukaan papereita, joiden tuotto ei perustu yhden yrityksen tilaan. ETF-rahastot voivat olla hyvä ratkaisu tai CEF-rahastot. Myös joukkovelkakirjojen tikapuut voivat olla osana salkkua. Korkea tuottoisessa osinkosalkussa riskiä voi hallita valitsemalla mukaan muita sijoitusinstrumentteja kuin osakkeita. Lisäksi, mikä tärkeintä, ei koskaan kannata sijoittaa vain yhteen pörssiin tai vain kahteen pörssiin. Maantieteellisessäkin ympäristössä voi tapahtua muutoksia, jotka kannattaa hallita pitkällä aika välillä.

Kaikki muutokset ovat lopulta yllätyksiä - ja sijoittaminen on yllätyksiä täynnä. Jos pelkäät yllätyksiä, niin älä sijoita. Pankkitili on hyvä paikka pitää rahoja.

Kommentit

Comments powered by Disqus