Päiväys: 05.01.2022 14:00:00 Kategoria: Osinkosijoittaminen Tagit: osinko-strategia

Alkusanat

Aika usein osinkosijoittamista käsitellään yksittäisenä sijoitusstrategiana, mutta todellisuudessa on olemassa useita osingoa hyväksikäyttäviä strategioita, joilla on selkeitä eroja. Osinkosijoittaminen on näiden strategioiden otsikko ja tämän jälkeen ihmiset ymmärtävät asian niin monella tavalla.

Tässä kuvatut strategiat soveltuvat parhaiten kansainväliseen sijoittamiseen kuin Suomalaisilla osakkeilla sijoittamiseen. Suomalainen pieni pörssi ja enimmäkseen kevääseen sijoittuvat osingon jako ei ole monelle osinkosijoitusstragialle kovinkaan suotuisa. Suomen pörssissä ehkä paras strategia on osta-ja pidä - mutta omasta mielestäni Suomen pörssissä ei juuri kannata yrittää hyödyntää osinkosijoitusstrategioita vaan keskittyä jonkillaisen arvon metsästykseen tai päiväkauppaan. Itse en sijoita lainkaan Suomalaisiin osakkeisiin, joten tämä kirjoitus ei myöskään ole tehty kotimaista pörssiämme varten.

Käyn lyhyesti läpi osinkosijoitusstrategiat ja jatkossa tutkitaan kutankin strategiaa syvemmältä.

Osingon kaappaus.

Osingon kaappaus rakentuu irtoamispäiväilmiön ympärille. Ideana tässä strategiassa on kerätä mahdollisemman paljon osingoa vuoden sisällä. Kansainvälisessä osakekaupassa jokainen päivä on osinkopäivä ja jokainen päivä on mahdollinen päivä tehdä osingon kaappaus. Moni sijoittaja on täysin väärin ymmärtänyt käsitteen irtoamispäiväilmiö. Toki irtoamispäivän tapahtuu osakkeen arvon lasku, mutta se ei absoluuttisesti tarkoita sitä, että osakkeen hinta jäisi pysyvästi alamalle tasolle. Toki osakkeen hinta voi laskea osinkotuottoa enemmän tai sitten se koko osinkoirtoamista ei huomaa osakkeen hinnassa lainkaan.

Tämä strategia odottaa, että osakkeen kurssi palautuu romahduksesta jonakin lähipäivänä - tai sitten voi olla että lyhyeksi myyjät spekoloivat romahduksen olevan irtoamispäivänä suurempi kuin osakkeen tuotto.

Osta ja pidä osinko-osakkeita.

Osta ja pidä strategiassa ostetaan osinkoyhtiön osakkeita ja pidetään niitä maailman tappiin asti. Salkku tuottaa ympäri vuoden osingoa - osakkeiden arvot muuttuvat puoleen ja toiseen - odotusarvoisesti vuosien matkalla kuitenkin ehkä ylöspäin. Tähän strategiaan olellisena osana kuuluu yhtiöiden valinta taloudellisen tilan ja tulevaisuuden näkymien perusteella. Huonot yhtiöt voidaan vuosien aikana myydä pois. Tietenkin strategiaan kuuluu oleellisena osana osingon uudelleen sijoitus osinko-osakkeisiin.

Osinkoaristokraatit.

Osikoaristokraatti-strategia muistuttaa läheisesti osta ja pidä osinko-osakkeita strategiaa. Sijoituksen kohteena ovat yritykset, joiden osinkotuotto nousee pitkällä aikavälillä.

Nousevien osingojen strategia.

Vaikka strategian nimestä voisi päätellä tämän olevan sama asia kuin osinkoaristokraattistrategia, niin näin ei ole. Tämä stragia sijoittaa menestyviin osinko-osakkeisiin. Kun osakkeiden tuotto nousee tietyn matkan, osakkeen arvon noustessa, strategia myy yhtiön osakkeet ja käyttää saatavan voiton sekä osinkotuoton uuden halvempihintaisen yhtiön osakkeen ostamiseen. Perusehtona uudelle ostolle on, että yhtiön osake on korkeampi kuin myydyn yhtiön osake. Jos vielä uusi ostettu yhtiö on taloudelliselta tilaltaan houkutteleva, niin seurauksena on osingon nousu. Nousu perustuu siihen tosi seikkaan, että myynnin avulla saadaan ostovoimaa isommaksi ja osingon määrä kasvaa tämän asioista, koska osakkeita saadaan enemmän. Toki tätä voi tehdä myös samankokoisella osinkotuotolla, jolloin voidaan hyvällä poiminnalla tehostaa samalla tavalla myynnistä saadulla rahamäärällä osingon kokoa.

Tämä strategia perustuu säännöllisiin osakkeiden myyntiin ja yhtiöiden taloudellisen tulevaisuuden hyvään analyysiin.

Osakkeiden painotukset

Näissä strategioissa voi käyttää erillaisia salkun painotusmenetelmiä. Helpoin painotusmenetelmä on, että ei painota lainkaan salkkua.

Ehkä yleisin painotustapa on arvoon perustuva painottaminen. Eli sitä arvokkaampi ja tuottavampi yhtiö on, sitä suurempi sen painotus salkussa on. Huonompien yhtiöiden painotusta lasketaan ja ne mahdollisesti myydään pois.

Toinen tapa painottaa on ns. tasapainottaminen. Jokainen yhtiö saa yhtäläisen osuuden. Kun osuuden arvo laskee, yhtiötä ostetaan salkkuun enemmän. Kun yhtiön arvo nousee, yhtiötä ostetaan enemmän. Menetelmällä on positiiviset ja negatiiviset puolensa. Menetelmän avulla saadaan kiinni markkinaheilunnasta tulevat voitot - mutta negatiivinen puoli on, että menetelmä vaatii jatkuvia ostoja ja myyntejä ja voi vaatia paljon pääomaa.

Osinkotuottoon eli dividend yieldiin perustuva painotus on harvinaisempi. Sitä korkeampi osinkotuotto, sitä suurempi on yhtiön osinkotuotto, sitä enemmän sitä on salkussa. Tässä strategiassa on omat riskinsä - eli painottaa liikaa sellaisiin yhtiöihin, joiden osinkotuotto on kasvanut osakkeen arvon laskun perusteella - ja osakkeen arvonlaskuun on todella perusteltu syy. Tämän painotusmenetelmän käyttäminen vaatii jokaiseen painotusliikkeeseen perusteltua analyysiä.

Näitä neljää painotustapaa voi hyödyntää kaikissa näissä osinko-strategioissa.

Comments