Päiväys: 05.07.2022 14:00:00 Kategoria: Osinkosijoittaminen Tagit: osinko-strategia

Alkusanat.

Monelle on tärkeää omistaa jonkun tietyn yhtiön osakkeita. Jos vielä tähän laitetaan mukaan tarve omistaa osingoa tuottavan yhtiön osakkeita syntyy on alkuvaatimukset tälle strategialle syntyneet.

Jos omistaa kohtalaisen hyvä kuntoisia ja mahdollisesti suurehkoja yrityksiä - joiden toiminta ei todennäköisesti ole menossa kovin helpolla nurin - niin vuosikymmenen jälkeen yhtiöiden vuosittainen osinkovirta alkaa näkymään salkun koossa - olettaen että uudelleen sijoittaa osingot omistamiinsa yhtiöihin.

Osta ja pidä osinko-yhtiöitä strategian tarkoituksena on saada salkusta mahdollisemman suuri tuotto ilman suuria muutoksia salkun rakenteeseen. Vuosikymmenien kuluessa yleensä yhtiöiden osakkeiden arvot nousevat ja yleensä myös osingot nousevat. Säästömenetelmänä oikein rakennettu pitkäaikaisrakenteinen salkku ei ole huono valinta. Se kestää inflaation. Vaikka osakemarkkinat hetkellisesti heiluisivat suuntaan tai toiseen, niin osinkotuotto pitää salkun kokoajan arvossaan. Ja on hyvin todennäköistä, että salkun kokonaisarvo kasvaa vuosien kuluessa.

Osta Ja Pidä Osinko-yhtiöitä ja Osta Ja Pidä strategioiden ero.

Tärkein ero osta ja pidä osinko-yhtiöitä ja osta ja pidä strategioiden välillä on tavoiteellinen kuukausituotto. Osta ja Pidä Osinko-osakkeita tuottaa hyvin tehtynä koko ajan rahaa sijoittajalle kuukausittain, ilman että hänen tarvitsee myydä mitään salkustaan. Osta ja Pidä strategia on enemmän myy, jos haluat rahaa strategia.

Osta ja pidä osinko-yhtiöitä onkin hyvä strategia eläketuottojen kerryyttämiseen. Jos salkku on tarpeeksi iso eläkepäivinä ja ehdottomasti sisältää enemmän kuin 50- osaketta, niin se tuo melko varmasti eläketuottoa, jota julkinen järjestelmä ei pysty suomaan yksityiselle ihmiselle.

Hyvin tehty osinkosalkku on elinikäinen ja sen sisältö tuottaa rahaa ilman että sisältöä juurikaan joutuu myymään. Tietenkin salkun sisällön voi myydä myös pois vanhoilla päivillä ja nauttia törsäilystä kunnolla - varsinkin jos elämän mittainen säästö on riittävä iso.

Tärkeä on aina muistaa, sitä enemmän salkussa on yhtiöitä sitä pienempi riski on. Ja oikeasti - riski pienenee todellakin edelleen vaikka ylittää 20 yhtiön rajan. Eli ei kannata häpeillä, jos omistaa enemmän 20 osaketta. Isoissa rahastoissakin yhtiöiden määrä pyörii ennemmin lähellä sataa kuin alla sadan.

Mitä on hyvä ymmärtää alkaessa luoda omaa osta ja pidä osinkoyhtiöitä salkkua.

Vuosikymmenien aikahaitari on suuri. Hyvä kuntoinen yhtiö voi muuttua surkeaksi nollaksi vuosien saatossa tai siitä voi paisua valtava tuoton lähde. Yhtiö voi mennä konkurssiin tai joku toinen yhtiö voi ostaa sen. Yhtiö voi vain päättää lopettaa myös toimintansa. Kaikki on mahdollista, joten vuosikymmenien aikana on kuitenkin hyvä olla pitkäaikaissalkun tilasta ja yhtiöiden tilasta vähän perillä.

Pitkällä aikavälillä yhtiön osakkeiden arvo voi syöksyä alas ja nousta ylös. Jos pelkää arvon vaihteluja, niin osta ja pidä salkku ei ole sinua varten. On hyvä ymmärtää, että pelkkä arvon vaihtelu ei vielä merkitse muuta kuin arvon vaihtelua. Osakkeet muuttuvat tappioksi ja voitoksi vasta sillä hetkellä, kun osakkeet myydään. Sitä ennen niillä periaatteessa juuri se mikä niiden arvoksi haluaa mieltää. Käytännössä arvoa ei kannata miettiä.

Vuoden joka päivä joku ennustaa markkinoiden romahtamista ja taivaan tippumista niskaan. Jonkun pankin suuri tihertori kertoo vakavalla naamalla katastrofeista ja heristelee varoitellen ihmisille sormeaan. Kaiken maailman näkemyksiin ja ennustuksiin ei kannata uskoa ja luottaa. Viiden vuoden päästä näkemykset ovat aivan erit.

Eli rauhallisuus on pitkäaikaissijoittajan valttikortti.

Tämä kirjoitus ei perustu ajatukseen, sijoita ETF-rahastoon, niin vältyt kaikelta vaivalta ja anna toisten tehdä työt. Ajatus tässä on, että sijoittaja haluaa luoda itselleen monia yhtiöitä sisältävän salkun. Tietenkin salkussa voi olla ETF-rahastoja mutta peruspaino on todellisilla yhtiöillä.

Salkun koko ja osakepoiminta.

Salkun koko.

Oma mielepiteeni tämän strategian salkun lopullisesta koosta liikkuu aina yli 50 yhtiön paikkeilla. Sitä suurempi salkku, sitä paremmin se kestää mitä tahansa riskiä. Salkun kokoa voi toki optimoida, mutta fakta on, että suuri salkku merkitsee turvaa. Jos on keskittynyt osinkosijoittamiseen, niin salkku myös tuottaa säännöllisesti - ja mikäli joku yhtiö sattuu leikkamaan osinkoa, niin leikkauksen vaikutus salkun kokonaistuottoon ei laske kovin paljon.

Toki suuri salkku myös jonkun verran laskee tuottoja. Riskillä voi luonnollisesti kasvattaa tuoton määrää. Osinkotuoton kasvu yhtiöittään on myös suurella salkulla heikompaa - taas yhden yhtiön salkussa osingon kasvattaminen näkyy selkeästi. Mutta kuten on todettu, voi olla että suuren salkun turvallisuus ja taattu tuotto on parempi asia kuin toive siitä että ne muuttamat yhtiöt parantavat oikeasti osingoaan niin paljon vuosien aikana, että vaikutus on olennaisesti parempi.

Itse uskon turvaan, mutta jokainen voi tehdä omat päätöksensä. On totta myöskin, että on olemassa toinen suuntaus, jonka mukaan salkun koko on hyvä pitää maksimissaan 20 osakkeessa. Tämä perustuu ajatukseen, että matemaattisesti riskin määrä ei ole kovin paha tuolla osakemäärällä; tuotto per osake on suurempi, jolloin voi olla että yksittäisen yhtiön vaikutus salkun tuottavuuteen on suurempi; jos haluaa seurata omien yhtiöidensä tuloskehitystä, niin pienellä määrällä tämä on helpompi. Kannattaa kuitenkin näissä kaikissa kohdissa muistaa, että yksi maailman suosituimmista sijoitusmuodoista on indeksisijoittaminen, jossa ei tutkita yhtiöiden taloustietoja, vaan sijoitetaan indeksin yhtiöihin. Tuoton optiomointi paremmaksi kuin indeksituotto ei välttämättä ole ratkaisu - ja yhtiöiden pieni määrä ei todellakaan ole välttämättä tae paremmasta tuotosta kuin indeksillä on. Mutta kuten sanoin - jokainen voi sijoittaa haluamallaan tavalla.

Osake poiminta.

Osakepoiminta on toinen olellinen osa pitkäaikaissalkun elämää. Suurella salkulla osakepoiminta voi olla suurieleisempää. Osinkopoiminnassa kannattaa aina seurata jotain lakia. Jos haluaa sijoittaa indeksiin, niin voi poimia suoraan indeksistä kaikki osakkeet (harvemmin tätä yksityinen sijoittaja tekee); voi valita taloudellisen tilanteen mukaan osakkeet; voi valita yhtiön koon mukaan osakkeet. Osakepoiminnassa oleellista on päättää, miten valinnan tekee.

Osinkosijoittaja voi valita esimerkiksi osakkeet osinkotuoton (Dividen Yield) ja jonkun muun mittasuureen kanssa. Pelkän osinkotuoton mukaan ei kannata yhtiöitä valita. Itse käytän yhtenä mittasuurena yhtiön tuottoa - jos yhtiön tuotto ei ole mennyt miinukselle vuosiin, niin voi olla että yhtiö on luotettava. Myös kurssihistorialla on merkitystä. Jatkuva kurssin lasku vuosia ei ole kovin hyvä viite yhtiön osakkeen arvostuksesta.

Mutta osinkopoiminta voi myös keskittyä esimerkiksi johonkin toimialaan. Vaikka REIT-yhtiöt ovat pohjois-Amerikassa hyviä osingontuottajia. Tässä tapauksessa tietenkin kannattaa tutustua, millaisia yhtiöitä REIT-yritykset ovat - ja tutustua toimialaan muutenkin.

Toimiala-indeksejä on monia ja sijoittaminen voi perustua indeksiin tai osinkotuottoihin indeksin sisällä. Jokainen voi valita oman tapansa.

Mutta pitkä-aikaisessa osinkosijoittamissa tärkeintä on tietenkin keskittyä yhtiöihin, joilla on toiminnassaan tulevaisuuden näkymät joko tasaisia tai nousevia. Poimintaa ei kannata tehdä ihan heittämällä, vaan siinä kannattaa käyttää apuvälineitä. Yksi tehokkaimmista apuvälineistä on Screeneri, jolla haetaan joillakin perusteilla listaa yhtiöistä.

Screenerit.

Osakepoimintoihin tarvitaan melko varmasti avuksi jotain screeneriä. On yllättävää, miten harvoilla välittäjillä on palveluissaan hyviä screeneitä. Joillakin tällaisia on kuten maailman suurimpiin välittäjiin kuuluvalla Interactive Brokersilla ja tietenkin välittäjän kaikilla alivälittäjillä kuten esimerkiksii Suomessa toimivalla Lynx- Brokerilla.

Verkostakin on löydettävissä jonkinlaisia Screereitä. Esimerkiksi Yahoo financen Screener löytyy täältä:

https://finance.yahoo.com/screener

Yahoon screeri on aivan kohtalainen ilmainen screeneri, jolla pääsee mukavasti kiinni osakepoimminan maailmaan.

Jos haluaa tutkia USA markkinoita niin esimerkiksi Nasdaqin screener löytyy täältä:

https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/screener

Screeneri auttaa löytämään ne yhtiöt, jotka täyttävät tietyt sijoittajan vaatimukset. Esimerkiksi osinkosijoittajan kohdalla osinkotuoton määrän. Screerit ovat välttämättömyys, kun sijoitetaan maailman laajuisesti osakkeisiin, sillä sijoitettavien yhtiöiden lukumäärä on valtava. Vaihtoehto screenerille on tietenkin yrittää itse penkoa yhtiöiden tulostietoja yksitellen ja yrittää hakea juuri ne oikeat yhtiöt itselleen omalla etsinnällä. Voin kuitenkin vakuuttaa, että tulostietojen penkominen voi osoittautua kokopäivätyöksi, joten helpompi on käyttää apunaan screeneriä, joka tarjoaa helpommin listan niistä yhtiöistä, joihin ehkä kannattaa tustustua.

Hyviä ehtoja screeneriin on säätää Current Rationin määrää, velkasuhteiden määrää ja muuta yhtiön kannattavuuteen liittyvää tietoa. Isot yhtiöt ovat kohtalaisen varmoja sijoituksia pitkällä aikavälillä, joten hakutermiksi voi laitaa yhtiön koon.

Indeksi listauksia laiskan poimijan tarpeeseen.

Jos ei halua poimia itse yhtiöitä salkkuun, niin aina voi ottaa mallia jostain maailman lukuisista indekseistä. Niitä löytyy varmasti jokaisen makuun ja tarpeeseen.

Esimerkiksi msci tarjoaa indeksi rakenne ehdotuksia.

https://www.msci.com/our-solutions/indexes/thematic-investing

MSCI sivulta löytyy vähintään indeksin kymmenen kärjessä olevaa yhtiötä - koko yhtiöluettelon eteen joutuu tekemään hieman enemmän työtä, mutta se toki on löydettävissä tavalla tai toisella.

Yksi tapa kaivaa esiin indeksin yhtiölistauksen on tutkia esimerkiksi haluttuun indeksiin sijoittavan ETF:n sisältöä. Jos TOP 10 huippu ei riitä niin maailman suurimman rahastoyhtiön, Black Rockin kautta on helpointa saada koko indeksin sisältö esiin.

https://www.ishares.com

Analyytikot.

Yksi valintakriteeri sen oman yhtiöiden ehdokaslistan löytymisen jälkeen on tutkia analyytikkojen mielipiteitä yhtiöistä. Tässä kohtaa kannattaa kuitenkin suhtautua pienellä kriittisyydellä analyytikon mielipiteisiin - Jokaisella analyytikolla on oma lähestymistapansa asioihin. Lähitulevaisuuden näkymät eivät välttämättä ole sama asia kuin pitkä aikavälin näkymät.

Historialliset taseet.

Kannattaa ainakin jollakin tasolla opiskella taloustietoa - eli oppia ymmärtämään yhtiöiden taseita. Onko yhtiö hyvä vai huono omalle sijoitustavalleen on melko helppo nähdä kohtalaisen nopeasti vertailemalla historiallisia tasetietoja. Pitkä aikaisessa sijoittamisessa on hyvä olla jossain määrin tietoinen yhtiöiden tilasta. Sitä pienempi salkku, sitä parempi jossain määrin on seurailla taseita. Sitä enemmän sijoitaa indeksipohjalta, sitä merkityksettömämpi taseiden seurailu on.

Ja tietenkin osinkosijoittamisen kannalta tärkein jatkuvan seuraamisen kohde on Osinkotuotto eli Dividend Yield,

Loppu toteamus.

Osta ja pidä sijoittaminen on kärsivällistä toimintaa. Sijoittamisen aloittaminen kannattaa pohjustaa hyvin. Koska sijoitushorisontti tässä tapauksessa on parhaimillaan koko elämän mittainen, perustelut kussakin vaiheessa on hyvä tehdä huolella ja ymmärtää mitä tekee.

Osta ja pidä osinko-osakkeita strategia on säästömenetelmä, jonka tarkoitus on tuoda kuukautista tuottoa sijoittajalle. Ja mitä me kaikki eläkkeellä oikeastaan kaipaamme kuin turvaa nauttia elämämme viimeisistä hetkistä rauhassa. Aika usein rahallinen omaisuus on tae tästä.

Comments