Päiväys: 05.08.2022 16:00:00 Kategoria: Osinkosijoittaminen Tagit: osinko-strategia

Alkusanat

Osinkosijoittamisessa voi käyttää erillaisia painotuksia hyväkseen. Yleisin sijoittamisessa käytetty painostus on niin sanottu rahamäärä painotus, jolla esimerkiksi pyritään laskemaan ja nostamaan sijoitukseen sijoitettua rahaa ajan kuluessa. Kun osakkeen arvo nousee, voidaan osaakkeesta siirtää arvon niihin osakkeisiin, joidena arvo on laskenut.

Osinkopainotus.

Osinkosijoittamisessa voi kuitenkin ajatella, että paras paino olisi hyvä asettaa niille osakkeille, joiden osinko on korkeinta ja turvallisinta.

Mitä osinkopainotus käytännössä tarkoittaa. Tämä tarkoittaa että tietyllä ajanjaksolla korjataan salkun painotuksia, niin että salkun tuotto jollain tavalla paranee. Tämä ei suoranaisesti tarkoita, että myydään tällä hetkellä huonosti osingoa maksavista yhtiöistä osakkeita pois ja ostetaan rahalla tällä hetkellä paremmin maksavia yhtiöitä lisää salkkuun. Uudelleen painotus voi myös merkitä, että myydään pois sellaisia yhtiöitä, joiden osinkopolitiikka sijoittajan kannalta ei ole ehkä hyvä tulevaisuudessa - ja ostetaan tilalle niiden yhtiöiden osakkeita, joiden osingonmaksu politiikka voi olla parempi tulevaisuudessa.

Osinko yksin ei kannata olla painotuksen peruste.

Osinkopainotuksen lähtökohta on yleensä ns. dividend yield eli osinkotuotto per osake. Tämän lisäksi kannattaa pitää muita suureita apuna, jotka kertovat yhtiön tilasta. Joillakin on mittana esimerkiksi osingon vuosittainen kasvu jollain aikavälillä sekä velkaa mittaavia suureita että tulosta miittaavia suureita. Itse pidän dept to equity kerrointa hyvänä mittarian, sillä sen kasvu kertoo yhtiön tilasta jotain. Suurella määrällä velkaa on vaikeampi jakaa osingoa. Olen kuitenkin myös REIT-sijoittaja, joten velan määrä kannattaa aina suhteuttaa toimialaan - joillakin toimialoilla vain on pakko ottaa hieman enemmän velkaa. Näin ollen pitkä aikaisella osakkeen hintakäyrällä voi osittain olla myös merkitystä painotuksessa (arvonkehitys kertoo jotain muiden sijoittajien mielipiteestä). Eli vaikka painottaa pääsääntöisesti osinkoon, niin yhtiön arvonkehitystä ei täysin kannata unohtaa apusuureita miettiessä.

Miksi osinko yksin ei kannata olla painotuksen peruste? Osingon maksaminen ei ole itsestään selvyys. Osingoa maksetaan yleensä vasta kun yhtiön taloudellinen tilanne on niin vakaa, että maksaminen ei tuota ongelmia. Mikäli yhtiön taloudellinen tilanne heikkenee, niin myös osingon maksu kyseinalastetaan, joka johtaa joku osingon maksun lopettamiseen tai maksettavan summan määrän laskemiseen. Eli jotta jatkuvat osinkotuotto on turvattu, kannattaa siis jollain suurella ainakin seurata yhtiön taloudellista tilaa.

Osinkopainotuksen haitat ja hyödyt

Kaikkien painotustapojen ongelma liittyy tietenkin painotuksen vaatimaan työhön. Jos tekee painotuslaskemat itse, niin aikaa voi kulua yllättävän paljon liittyen salkun kokoon. Yksinkertaisin painotusmenetelmä on osakkeen arvoon perustuva, joten ei ole ihme, että menetelmä on käytetyin. Osinkoon perustuva painotus on taas aikaa vievempi, mutta todennäköisesti realistisemman kuvan yhtiön tilasta kertova ja paremman tuoton antava menetelmä.

Sitä vähemmän salkussa on yhtiöitä, sitä helpompi osinkopainotusta on todennäköisesti tehdä. Isoilla salkuilla voi miettiä, onko painotuksen tekeminen lainkaan mielekästä, sillä työmäärä painotuksen kohdalla voi olla suuri. Suuressa salkussa on ehkä mielekästä pyrkiä pieneen riskiin ja pitää yhtiöiden osakeiden keskinäisen määrän suhteelisen pienenä, jolloin teho tulee enemmän tasaisesta tuotosta kuin optimoidusta tuotosta - optiomoitu tuotto ei kuitenkaan välttämättä ole sen parempi kuin suuren salkun tasainen ja varma tuotto, joka perustuu siihen, että jonkin yhtiön taloudellisen tilanteen yllättävästi romahtaessa, pieni yhtiöllinen painotus ei hetkauta salkun tuottoa.

Pienillä yhtiökohtaisilla omistuksilla on markkinariski korkeampi, mutta yhtiökohtainen riski pienempi. Tällöin välttämättä ei painotusten säätämisestä ole hyötyä.

Osinkopainotusta ehkä kannattaa käyttää, mikäli on keskittynyt sijoittamaan osinkoaristokraatteihin. Tällöin saavuttaa merkittävää hyötyä yhtiön tilantarkkailun avulla yhtiön tulevaisuudesta - mahdollisesti pystyy ennakoimaan tilannetta, jolloin osinkoaristokraatti ei ehkä enää olekaan osinkoaristokraatti ja osaa muuttaa salkun painotuksia etukäteen.

Comments