Hyppää sisältöön

Pääomaturva sijoittamisessa 1.

Mietin miten paljon bloggaajat kirjoittavat oman mukavuusalueensa mukaisista aiheista ja päätin alkaa kirjoittelemaan aiheista, jotka eivät niin kovasti kiinnosta minua - ja kirjoittaa nimenomaan positiiviselta kannalta, eli miten mukava juttu. Tämän postauksen aiheena on niin vaikea juttu kuin pääomasuojattu sijoittaminen eli käytännössä struktruidut tuotteet, jotka oikeasti eivät ole niin huonoja, mitä jotkut netin kirjoittelijat julistavat. Teen vielä niin, että kirjoittelen tästä aiheesta useamman postauksen tulevaisuudessa.

Eli tervetuloa ensimmäiseen Johdannaisia ja Joukkovelkakirjoja käsittelevään postaukseen.

Pieni määritelmä kuitenkin alkuun. Mikä on Stukturaalinen sijoitustuote. Tällaisella sijoitustuotteilla tarkoitetaan arvopapereita tai talletuksia, jotka muodostuvat korkosidonnaisesta komponentista ja riskillisestä johdannaiskomponentista tai pelkästään johdannaiskomponentista. Yritän kuitenkin käsitellä näitä tuotteita esimerkin kauttaa, jossa todellakin on käytetty Optioita ja Joukkovelkakirjoja. Käytän miellelläni sanaa Indeksilaina, kuten tulette tekstistä jatkossa huomaamaan.

Aloitetaan ensin kysymyksellä, miksi nämä ovat olemassa.

Syyt joiden takia pääomaturvattu sijoittaminen voi olla hyvä vaihto-ehto.

Strukturoidut tuotteet kuten indeksilainat pyrkivät tarjoamaan pienempi riskistä vaihtoehtoa niille, jotka haluavat sijoitusrahasumman perustan vähintään alkuhetken arvossaan. Heti tässä on huomautettava että tämäkin sijoitusmuoto on riskillinen, mutta riski on vähäisempää ja sen määrää voi luonnollisesti lisärahalla edelleen pienentää.

Mutta periaatteessa tämä tuote on niille, jotka haluavat saada esim osakemarkkinoilta tuottoa, mutta joilla ei ole mitään näkemystä miten pitäisi sijoittaa tai halua tietää, miten pitäisi sijoittaa - eivätkä halua menettää rahojaan. Kuten kaikki osakemarkkinoille sijoittavat tietävät, niin osakemarkkinoilla ei ole itsestään selvää, että sijoitetun rahan määrä kasvaa. On hyvin todennäköistä, että se ei kasva, vaan menee miinukselle melko nopeasti. Kaikille tämä vain ei sovi.

Tässä ensimmäisessä postauksessani käyn kevyesti läpi indeksilainaan liittyviä kohtia.

Pääomaturvattu tuote, määritelmä:

Tuote on pääomaturvattu, kun sen sijoituksen nimellisarvo on turvattu;

kun sillä on etukäteen määrätty tuottokerroin;

kun varsinaisen sijoituksen taattu tuotto on vähäinen.

Viimeinen kohta ei merkitse, että tuottoa ei olisi.

Pääomaturvatun sijoittamisen ongelmat.

Pääomaturvatussa sijoittamisessa on suuri määrä ongelmia, jotka on hyvä tiedostaa heti alkuun. Kuvaan sijoitusta yleiskäsitteellä Indeksilaina.

Matalat korot.

Ensimmäinen ongelma liittyy todella mataliin korkoihin. Matalan koron aikana Indeksilainatyylisen tuotteen tekeminen on kalliimpaa. Tämä johtuu siitä, että perinteiset indeksilainat rakennetaan joukkovelkakirjalainan päälle ja korkopohja on matalan koron aikana huono. Indeksilainan rakentaminen tulee kalliimmaksi

Markkinatilanne.

Heikossa markkinatilanteessa lainan myötäjä joutuu joko ottamaan ylikurssia, pienentämään tuottokerrointa, luomaan lainaleikkurin (tuottokatto) tai keskiarvostetaan tuottoa. Tämä johtuu siitä, että mahdollinen ostettavan option hinta tulee liikkeelle laskijalle kalliimaksi, jolloin joutuu kompensoimaan hintaa asiakkaalle mukavampaan muotoon.

Hinta.

Indeksilaina on kalliimpi sijoitusmuoto kuin esimerkiksi rahastot, mutta vaikka on olemassa mahdollisuus, että alla olevan joukkovelkakirjan julkaisija menisi konkurssiin, niin indeksilaina on silti kohtuu turvallinen vaihtoehto. JVK liikkeellelaskijan konkurssiinkin voi varautua erillaisilla suojausmenetelmillä, jotka tietenkin tekevät lainasta kalliimman hintaisen. Mutta lainan pointi ei ole hinta, vaan sen suurempi riskittömyys, josta ollaan valmiita maksamaan.

Lunastus keskenkaiken.

Indeksilainan lunastaminen ennen eräpäivää on kallis toimenpide. Lunastaja hylkää mahdollisuuden päästä kiinni option tuomiin voittoihin, sillä optiohan toteutuu vasta eräpäivänä. Samoin joukkovelkakirjaosan myyminenkään ei tuo takaisin niitä rahoja, jotka sijoittaja on Indeksilainaan laittanut. Tilanne on hieman sama kuin sijottaisi puhtaaseen joukkovelkakirjaan. Silloinkaan ei saa koko sijoittamaansa rahaa takaisin ennen eräpäivää.

Nykytilanne.

Nykytilannetta voi kutsua matalan koron ajaksi, jolloin Indeksilainan luominen on haastavaa sen liikkeelle laskijalle. Markkinatilanne ei niinkään ole ollut muutamaan vuoteen huono, joten todennäköisesti Indeksilainat ovat olleet niiden ottajille ihan kohtalainen sijoitus. En ole seurannut optioiden hinnoittelua, mutta en usko niissä olleen kovin paljon preemiota viimeisinä vuosina. Viimeinen oli ihan vain heitto.

Miten Indeksilaina toimii.

Indeksilaina rakentuu kahdesta elementistä, Joukkovelkakirjasta, joka sisältää varsinnaisen sijoitetun pääoman ja Optiosta, joka liittää Indeksilainan haluttuun indeksiin. Kaikista johdannaisista juuri optio käy parhaiten tähän tarkoitukseen, sillä optio on suhteellisen halpa että sitä ei ole välttämätöntä lunastaa koskaan. Eli mentäessä häviölle, niin ainoastaan option ostohinta jää tappioksi. Jos kyseessä olisi ollut esimerkiksi Termiini, niin takkiin tulisi häviö tapauksessa ja paljon.

Optio juuri antaa Indeksilainan ottajalle mahdollisuuden olla mukana markkinoiden nousussa mahdollisemman edullisesti. Option ottaminen tietenkin lisää hintaa lainalle

Indeksilainalla on aina jokin liikkeellelaskupäivä ja jokin päivä, jolloin laina erääntyy. Sijoittaja saa rahansa takaisin mahdollisten voittojen kanssa vasta eräpäivänä. Indeksilainan pääomansuojaus tarkoittaa nimenomaan suojausta eräpäivänä tapahtuvassa lunastuksessa. Aikaisempi lunastus on aina tappiollinen tapahtuma.

Jokaisella lainalla on tuottokertoimensa. Tuottokertoimen koko riippuu paljolti kahdesta seikasta. Korkotasosta ja Volaliteetista. Korkean koron aikana lainan indeksiosuuden eli Option käyttöön otto on halvempaa. Korkotason asiosta Option hankkiminen tulee edullisemmaksi. Matalan Volaliteetin kautena taas Optio itsessään on halvempi. Korkea Volaliliteetti nostaa Option hintaa. Vaikemmat markkinat ovat siis matalan korkotason ja korkean Volaliteetin markkinat, jolloin indeksilainan korkea tuottokerroin on kohtalaisen kallis.

Indeksilainan arvo vaihtelee sekä indeksin liikkumisen kautta, että mahdollisen korkotason heilahdusten seurauksena. Voi sanoa, että indeksin arvon noustessa myös lainan arvo nousee ja päinvastoin.

Jos korkotaso nousee, niin lainan arvo yllättävästi laskee. Joukkovelkakirjojen arvoilla on tapana laskea koron noustessa, koska niiden korkotaso edustaa matalampaa korkoa. Korko tason lasku taas on päinvastainen tapahtuma.

Korkea osinkovirta indeksin puolella, merkitsee myös lainan arvon laskua, koska kurssit tällaisessa tapauksessa yleensä laskevat.

Markkinoilla tapahtuva heilunta taas on vain positiivinen seikka lainan arvolle, koska silloin option arvo muutokset ovat suurimmillaan.

Mutta kaiken kaikiaan kannattaa ymmärtää, että Indeksilaina on hyvin kimurantti kokonaisuus. En usko että suoralta päältä tästä lyhyestä kuvauksesta ymmärtää todella millainen pääomasuojattu Indeksilaina on. Tämän tarkoitus olikin antaa pientä alustavaa näkemystä tähän sijoitusmuotoon, jota käyn läpi myöhemmissä postauksissani hieman lisää.

Kannattaa ymmärtää, että samanlaisen rakennelman, jota kutsutaan Indeksilainaksi, voi kuka tahansa rakentaa omaan salkkuunsa, kun hankkii itselleen sopivan joukkovelkakirjakokonaisuuden ja suojaa asian optiolla. En suosittele tämän tekemistä kokemattomalle, mutta se on mahdollinen, jos sen osaa. Indeksilainen idea on kuitenkin tarjota sellaisille ihmisille, jotka haluavat olemattomalla riskillä sijoittaa markkinanousuu rahaa, mahdollisuutta olla mukana tyhmänä markkinahumussa. Se ei ole tarkoitettu niille rahat silmissä oleville sijoittajille, jotka tuijottavat koko ajan hintaa ostoksissaan ja mainostavat 'indeksirahastoa' halvimpana sijoitusmuotona, jota se ei suinkaan tietenkään ole.

Kommentit

Comments powered by Disqus