Hyppää sisältöön

Pääomaturvattu sijoittaminen 3 - optio.

Indeksilainassa tuoton lainalle tuovat optiot. Käydään lyhyesti läpi, mikä on option merkitys Indeksilainassa ja osto-option perusteita. Ja ehkä optio käsitteenä olisi hyvä ymmärtää. Optiopaperi ei yksinkertaisesta luonteestaan huolimatta ole välttämättä niin yksinkertainen kuin voisi luulla.

Tässä postauksessa puhutaan standardityyppisestä optiosta, joka on vielä päälle Europpalainen optio, eli toteutuksen voi tehdä vasta eräpäivänä. Amerikkalaisessa optiossa toteutuksen voi tehdä koska haluaa. Standardilla tarkoitan, että option ehdot on hyväksytetty pörssissä ja optiolla on tarkat ennalta määritellyt standardit ehdot.

Mikä on optio.

Lyhyesti sanottuna option on voi olla vakuutus tai vedonlyönti, riippuen näkemyksestä. Osto-option kohdalla on ehkä mielekkäämpää kutsua vedonlyönnistä. Lyöt vetoa sen puolesta, että kurssit kulkevat ylöspäin. Tähän kyseiseen asiaan perustuu Indeksilaina. Jos kurssit kulkevat ylöspäin, kohde-etuutta voi osta vanhaan hintaan ja näin saada voittoa Option avulla. Markkinakehitykseen pääsee kiinni halvemmalla kuin suoraan ostamalla kohde-etuutta - ongelmana on, että voi myös menettää koko sijoitetun rahasumman. Kun on kyse indeksilainasta, niin JVK osa varmistaa, että sijoittaja saa normaalisti sijoittamansa rahan takaisin. Tietenkin JVK:n kohdalla on aina yritysriskimahdollinen, eli yrityksen mennessä konkurssiin menettää kaiken. Riski on aina olemassa ja se vain on hyväksyttävä.

Osto-option hinnan määritys.

Option arvo määritellään aina termiinihinnan tai edellisen postauksen mukaisen termiinikäyrän avulla. Kohde-etuuden arvon liikeet vaikuttavat option hintaan. Jos toimitaan osakemarkkinoilla, niin kaikki osakkeiden hintaan vaikuttavat tekijät ovat option arvon määritykselle tärkeitä.

Lyhyesti voi sanoa option hinnan syntyvän Perusarvosta ja Ajasta. Perusarvo = Osakkeen arvo vähennettynä toteutushinnalla. Jos osakkeen arvo on pienempi kuin Osto-option toteutusarvo, niin kannattaa ostaa osaketta suoraan. Kun option eräpäivä tulee vastaan, niin optio muuttuu arvottomaksi.

Mutta pidemmin hintaan vaikuttavat tekijät. Nämä tekijät vaikuttavat todelliseen tekijään, eli kysyntään ja tarjontaan. optioita myydään samalla tavalla kuin Osakkeita. Halvin tarjous voittaa asiakkaan kannalta ja Korkein myyjän kannalta.

  1. Aika.

Mitä kauemmas lyö vetoa option kanssa, sitä kalliimpi vedonlyönti on, koska muuttuvia tekijöitä arvattavaksi on aivan liikaa. Aika ei ole ainoa hintaan vaikuttava tekijä, joten option hinta tietenkin voi olla lyhyelläkin ajalla korkea Ajasta riippumattomista tekijöistä. Lisäksi voiton mahdollisuus kasvaa ajan kasvaessa. Periaatteessa näin voi myös olla häviön kohdalla, mutta jostain syystä aina oletetaan, että voitto voi olla suurempaa ajan kanssa.

  1. Kohde-etuuden osto arvo.

Option hinta liikkuu kohde-etuuden arvon mukana. Kalliilla osakkeella on kalliimpi osto-optio ja päin vastoin.

  1. Vaihtelevuus.

Osto-option hinta on hyvin herkkä koville kurssiliikkeille. Mitä suurempi Volaliteetti, sitä korkeampi on osto-option hinta. Arvaamattomuus nostaa aina vedonlyönnissä hintaa.

  1. Korko.

Korot laskevat osakkeiden hintoja, jonka seurauksena taas osto-optioiden hinnat laskevat. Toisaalta korkoa käytetään option hinnan määrittelyssä, joten korkea korko toisaalta myös nostaa optioiden hintaa. On mahdollista, että jälkimmäinen vaihtoehto vaikuttaa enemmän option hintaan.

  1. Osingot.

Tehokkaiden markkinoiden teorian mukaan osingon irtoaminen laskee hintoja. Osakkeet irtoavat vain oikeille osakkeille, joten optioiden ostaja ei hyödy mitenkään osingosta. Näin ollen osakkeen arvon laskiessa, myös option hinta laskee. Jos osakemarkkinolla on jatkuvaa korkeaa osingon jakoa, niin tällaisilla markkinoilla paperien arvoilla on tapana pysyä matalampana ja osto-option hinta on matalampi.

Option hintaa kuvaa Black & Scholes:hin hinta-kaava, johon voi tutustua vaikka tässä osoitteessa:

https://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes_model

Optio Indeksilainassa.

Optiota käytetään Indeksilainassa tuomaan voittoa sidotusta indeksistä. Osto-optio on näppärä tapa olla mukana markkinakehityksessä ilman, että tarvitsee omistaa lainkaan kohde-etuutta. Ongelmana tietenkin ovat laskevat, jolloin voittoa ei tule. Onneksi JVK auttaa ratkaisemaan tämän ongelman. Suurimmaksi riskiksi jää vain laskevat markkinat. Tietenkin, jos Indeksilaina rakennettaisiin Myynti-option päälle, niin päästäisiin kiinni laskeviin markkinoihin, mutta tälläin struktuuroitu tuote on jo aivan täysin erillainen kuin tavallinen Indeksilaina.

Indeksilainan hinta riippuu suurelta määrin Osto-option hinnasta. Jos Osto-option hankkiminen on halpaa, niin Indeksilaina saattaa olla hyvinkin halpa. Lisäksi halvoilla markkinoilla Indeksilainaan saa helpommin kerrointa, joka myös liittyy suoraan option luonteseen. Tuottokertoimen kasvatus Indeksilainalla tarkoittaa aina lainan ylikurssittamista. Kovempi riski, paremmat tulot. Suuremmalla rahamäärällä saadaan enemmän optiota ja kerroin kasvaa johdonmukaisesti suuremmaksi.

Indeksilaina on tavallaan erittäin tehokasta optioiden hyväksikäyttöä. option ja JVK:n yhdistelmä tekee sijoittamisen vähemmän riskilliseksi. Riskitön tuote ei tietenkään edelleenkään ole, sillä mikäli osakemarkkinat kulkevat pahasti alaspäin ja JVK:n julkaissut yhtiö menee konkurssiin, sijoittaja voi menettää kaiken. Tietyllä tavalla voi tällaisessa tapauksessa epäillä, että hyvin hajautettu salkku voi olla turvallisempi vaihtoehto. Mutta mikäli yhtiö ei mene konkurssiin, on selvää, että laskusuhdanteessa tietyllä aikavälillä voi Indeksilaina olla hyvä valinta kovasti rahasti pitävälle ihmiselle.

Ihmisluonto on sijoittamisessa tärkeää, ei se mitä teoriat kirjoittavat asioista. Teoriat ovat teorioita, niillä on tapana käyttäytyä myös negatiivisesti, joten ei koskaan pidä väheksyä muunlaisia sijoitustuotteita kuin omaansa vain sillä perusteella, että jokin teoria osoittaa tapahtuvan jollain tapauksessa suuressa osassa mahdollisuuksia.

Kommentit

Comments powered by Disqus