Hyppää sisältöön

Protektionismi

Protektionismi-sanan käytetään usein mediassa ja poliittisessa keskustelussa osoittamaan, miten huono joku muu valtio on omaan maahan verrattuna. Tämä on hämmentävän yleistä nykyään. Protektionismi kytketään todella mielellään sanaan Populismi.

Todellisuudessa protektionismi on todella yleinen Europpalainen ja länsimaalainen menetelmä, jota käytetään säätelemään sekä omien kansalaisten mahdollisuuksia, että parantamaan Europpalaista kauppaa. Suomella on aina ollut protektionistisia menetelmiä käytössään, joita vain ei ole kutsuttu protektionismiksi.

Finanssialalta löytyy hyvin muistettava protektionisnistinen sääntö, joka liittyy ETF:ien ostoon. Käytännössä yksityiset ihmiset eivät pysty ostamaan ETF:iä Euroopan ulkopuolisilta markkinoilta. Tämän omien ETF:ien markkinoita turvaava laki nojautuu ns. ihmisten suojeluun. Jos ETF:llä ei ole avaintietoa Europpalaisten normien mukaan, kaikki vieraan maan ETF:t ovat pahoja. Henkilökohtaisesti en ole koskaan lukenut ETF:n avaintieto-osuutta, koska parempaa tietoa ETF:istä saa muista lähteistä. Eli kysymyksessä on täystin protektionistinen säädös, joka näyttäisi turvaavan enemmän Euroopan ETF markkinoita kuin suojaavan ihmisiä.

Tämä oli vain yksi esimerkki protektionismista. Tietenkin kaikki tuet ovat merkittävä osa valtioiden protektionismia, jotka yleensä mieletään mediassa ja kansallisessa keskustelussa hyviksi asioiksi omassa maassa, mutta sietämättömänä protektionismina muissa maissa.

Sinänsä protektinismi ei välttämättä ole paha asia, mutta on outoa, että sanaa käytetään muiden arvosteluun, mutta pysytään vaiti jos omat käyttävät samoja menetelmiä. Kukaan ei sano: Otetaanpa käyttöön tällainen mukava Protektionistinen säädös ETF:ien suojaamiseksi, vaan sanotaan: otetaanpa monikielisessä yhteiskunnassa käyttöön tällainen ihmisiä suojaava säädös, jotta kaikki voisivat lukea omalla kielellään muutaman rivin informaatiota, jonka laadun ja merkityksen ovat määrittäneet niin iloiset virkamiehet, jotka haluavat vain auttaa ihmisiä saamaan tietoa itselleen, koska kukaan ei osaa etsiä tietoa itse, ja menevät typeryyksissään ostamaan niin vaikeaa instrumenttia kuin ETF.

Sinänsä on totta, että kaikki eivät osaa etsiä tietoa - mutta viimeinen lause oli karrikoitu esimerkki asiasta.

Kukaan ei koskaan pohdi, kumpi on vaarallisempi Osake vai ETF intrumenttina? On varmaan taloudellisesti kaaottinen ajatus kieltää yksityisiltä ihmisiltä pääsyn pörssiin ostamaan ETF:iä yhdessä osakkeiden kanssa, vaikka osakkeilla ei ole avaintietoläpyskää liimattuna kylkeen. Osakkeista pitää käytännössä tiedot käydä itse hakemassa jostain - välittäjästä riippuen. Merkittävää on, että Optioissa ei todellakaan ole kyljessä lappua ja optioita voi ostaa kuka vain vastattuaan ensin pariin kysymykseen. Miksi ETF optiota paljon riskittömämpänä instrumenttina saa aivan toisenlaisen kohtelun?

Protektionistinen Suomi.

Protektionismi on kansantaloudellisesti valtion sisämarkkinoiden toiminnan suojelemista. Hyviä menetelmiä ovat muille sopimattomien laatustandardien luominen (vrt. ETF), tuet omalle teollisuudelle, kauppasopimukset, monenlaiset tuontikielloa ja yleensä kaikki omia markkinoita ulkomarkkinoilta suojaavat menetelmät.

Suomi on aina pyrkinyt suojelemaan maatalouttaa. Syy on ollut yksinkertainen, olemme suhteelisen pohjoisessa oleva valtio, jolla on ollut ongelmia tuottaa samalla tavalla kuin etelämpänä olevilla valtiolla. Maataloustuki ja sen suojaaminen on protektionismia. Harva Suomessa näkee tätä pahana asiana, mutta voi olla jossain muualla maailmassa viljelijä katsoo Suomea nyrpein nenin.

Euroopan unionin kanssa tehdyt sopimukset ovat tavallaan protektionismia. Me suosimme Europpaa ja käytämme muita vastaan EU:n määrittämiä protektionistisia menetelmiä. Meillä on olemassa terästullit, rajoitamme valikoivasti kauppaa, harjoitamme omien maailmankatsomustemme mukaista valikoivaa politiikkaa. On vaikea nähdä, miten Suomi tai EU olisi vähemmän protektionistinen kuin mikään muu valtio maailmassa.

Puhe protektionismista.

On jonkinlainen tabu puhua avoimesti omasta protektionismistaan. Yhdysvaltain nykyinen presidentti Trump on maalattu ääliöksi, koska hän puhuu protektionismin puolesta USA:ssa. Trumpin ongelma ei todellisuudessa ole, että hän ajaisi oikeasti jotain uusia asioita, vaan se, että hän puhuu asioista liian avoimesti ja julkeasti. Hän ei osaa piilottaa asiota byrokraattisten voimien taa. Trumpin ongelmana on että hän anarkisti, joka puhuu avoimesti. Tässä kohtaa on hyvä kysyä tarkoittaako omien normien kannalta epämielyttävä anarkisti nykyään samaa kuin populisti?

En tässä puolusta kaikkia Trumpin ominaisuuksia, mutta 'populistinen protektionisti' nimitys Trumpista on melko aiheeton vain sillä perusteella, että ihminen ei osaa toimia muiden sosiaalisten sääntöjen mukaan.

Ns. Populismi on myös kytketty sanaan protektionismi. Medialla ja monilla vaikuttamiseen pyrkivillä piireillä on tapana unohtaa oma populisminsa, mutta kutsua muita populisteiksi. Kaiken kaikkiaan Populismi sana tarkoittaa asioiden yksinkertaistamista ja asioiden esiin tuontia hieman ylimenevien keinoin. Kyllä sopii esim Trumpiin, mutta sopii todella moniin politikkoihin yleensäkin - eli jos politiikka katsoisi avoiminen silmin, niin koko politiikka olisi populistista touhua. Mutta yleensä populismi on tarkoitukseltaan hihasta vedetty sana, jolla yritettään saada negatiivista sävyä johonkin piiriin, josta ei pidetä. Alkuperäinen populismi sanahan ei ole negativinen sisällöltään.

Eli karkeasti ottaen voisi väittää näin:

Populismi sanan ja Protektionisti sanan käyttö polittisessa toiminassa vastustavan
osapuolen arvioinnissa on Populismia.

Eli jos olet populisti, haluat haukkua toista osapuolta myös populistiksi. Miettikääpä tältä kannalta kaikkia keskusteluja, joita populismista on käyty.

Protektionismin tulevaisuus.

Protektionismia on ollut niin kauan kuin on ollut ulkomaan kauppaa tai niin kauan kuin on ollut olemassa valtioita. Protektionismi ei ole katoamassa mihinkään. Kaikki valtiot maailmassa käyttävä protektionistisia menetelmiä omien etujensa suojaamiseen. Protektionismin määrä ei ole kasvanut tai vähentynyt viimeaikoina - ennemmin voisi sanoa että 'Protektionismi' sanan käyttö on lisääntynyt. Ja todellisuuden katsominenhan on usein negattivinen asia niiden kannalta, jotka ovat jo pitkään halunneet pitää silmänsä kiinni todellisuudelta.

Voi ajatella, että vapaakauppaneuvottelut olisivat vähentäneet jollain tasolla valtioden välistä protektionismia. Mutta itse neuvottelujen ja maailmankauppaa valvovien organisaattioiden olemassa olo todistaa, että protektionismi on arkinen asia. Maailmalla oleva protektionismi ei tule katoamaan tai lisääntymään tai vähentymään. Uskaltaisin heittää todella pelottavan väitteen ja sanoa, että protektionismin määrä maailmalla on vakio ja tulee pysymään vakiona aikojen loppuun asti.

Kommentit

Comments powered by Disqus