Hyppää sisältöön

Mikä on REIT?

Sana REIT on lyhennys ja tulee sanoista Real Estate Investment Trust, ja tässä kuvattu REIT toimii yhdysvaltojen markkinoilla. Lyhyesti kyseessä on yritys, joka sijoittaa kiinteistömarkkinoille. Mutta ihan näin yksinkertainen ei REITin idea ole.

On tiettyjä sääntöjä, joita kaikki REIT yritykset noudattavat.

  • Sijoittajaa eniten kiinnostava sääntö liittyy osingon maksuun. Yrityksen on maksettava 90% sen verollisesta tulosta osakkeen omistajille.

  • REIT on yritys, joka sijoittaa omaisuudestaan vähintään 75% kiinteistöihin, rahaan tai esimerkiksi USA:n kultavarantoon tai vastaavaan.

  • Saa bruttotuotostaan vähintään 75% kiinteistöjen vuokrasta, kiinteistöjen ostamisesta tai asuntolainojen koroista. Mikä tahansa sijoitusyritys ei näin ollen voi olla REIT.

  • Toteuttaa verotettavan yritysmuodon.

  • Yritys on joko johtokunnan johtama tai rahaston johtama.

  • Yrityksellä pitää olla vähintään 100 osakkeen omistajaa.

  • Korkeintaan 50% osakkeista on viiden tai muutaman yksityishenkilön omistama.

Näiden mainittujen sääntöjen mukaan REIT yritykset on jaettavissa kolmeen ryhmään.

  1. Pääoma tyyppiset. Nämä omistavat kiinteistöjä ja saavat tuloa kiinteistöjen vuokraamisesta tai niiden myymisestä.

  2. Asuntovelka tyyppiset. Nämä lainaavat rahaa kiinteistöjen omistajille. Tuotto tulee koroista.

  3. Yhdistelmät, jotka sekä omistavat kiinteistöjä että lainaavat rahaa muille omistajille.

Kun sijoittaa REITiin, niin kannattaa tutustua, mikä on kyseisen REITIN tyyppi ja millaisiin kiinteistöihin se sijoittaa. Harva REIT sijoittaa mihin tahansa kiinteistötyyppiin.

Kommentit

Comments powered by Disqus