Hyppää sisältöön

Split share corporation

Arvopaperimarkkinoilla, pohjois-Amerikan pörsseissä on saatavilla monenlaisia osakkeita, joiden olemus kannattaa tuntea etukäteen. Kun ostaa CEF yhtiötä Kanadan pörsissä ja huomaa sen olenva Split Share Corporation, on tekemisissä yhtiön kanssa, jonka olemassa ololle on määritetty aika - eli yhtiö aloittaa toimintansa tiettynä päivänä ja periaatteessa lopettaa toimintansa tiettynä päivänä. Lisäksi yhtiöllä on erikoinen osakerakenne - se perustuu kahteen osakesarjaan, joiden välillä on tietynlainen vuorovaikutus.

Kun on kyse korkean tuoton yhtiöstä, niin tämän yhtiön toinen osakesarja, etuoikeutettu osakesarja. muistuttaa jonkin verran joukkovelkakirjaa. Sijoitat rahaa ja saat tuloja ja tietyn ajan jälkeen yhtiö lopetaan ja tulos jaetaan omistajille. Erona JVK:n on kuitenkin ainakin se, että yntiön lopetus aikaa voidaan pidentää - joukkovelkakirjan laina-aikaa harvemmin pidennetään.

Yhtiön rakenne.

Split share corporationin rakenne on useimmiten seuraava. Close-End-Fund omistaa tietynlaisen rahaston, jonka päälle yhtiö rakentuu. Rahasto omistaa osinkoja jakavia yrityksiä, ja se todennäköisesti käyttää apunaan optioita ja osakkeiden lainausta lisätäkseen tuottoaan.

Yrityksellä on kaksi osakesarjaa. Ensimmäinen osakesarja on ns. normaali, eli se jakaa tavannomaisen luonteista osingoa omistajilleen ja osakkeen arvo heittelehtii NAV:in rajujen liikkeiden takia kuten normaali CEF tekee. Toinen osakesarja on etuoikeutettu eli se jakaa tasaista osigoa ja sen NAV pyritään ilmoitamaan vakioarvossa. Eli meillä on siis osake, jonka arvo heittelehtii markkinoiden mukaan ja osake, joka pyrkii olemaan huomattavasti tasaisempi markkinaliikkeitä vastaan. Toisin sanoen toinen osake ottaa vastaan markkinaheilunnan ja toinen pyrkii jakamaan osingoa ja pitämään samalla kurssinsa muuttumattomana. Näin saadaan aikaan tilanne, mikä etuoikeuten osakkeen kohdalla muistuttaa joukkovelkakirjaa.

Kokonaisuus toimii niin, että arvosarjainen osake puoli lainaa osingoa vasten rahaa etuoikeuteltu osakepuolelta luodakseen tehokasta markkinatuottoa. Etuoikeutettu puoli taa pitää yllä osinkotuottoaan ja tasaista NAV:iaan lainan turvin, joka lupaa etuoikeutellu puolelle jatkuvaa tasaista rahavirtaa. Etuoikeuten puolen NAV pysyy laina-ajattelun mukaan tasaisena ja se lupaa muuttumattoman kurssikehityksen ja tasaisen osinkovirran - noin periaatteessa, käytäntö ei välttämättä ole tämän mukainen.

Arvopuolen osakesarja pyrkii tekemään korkeaa voittoa ja sen hinta heiluu rajustikin. Samoin osakkeen osinkotuotto voi olla hyvinkin korkeaa verrattuna etuoikeutettuun sarjaan, jossa hinta ja tuotto pyrkivät pysymään tasaisina, jotta saadaan aikaan ns. joukkovelkakirja-ominaisuus.

Riskit.

Yhtiön tuotto perustuu samaan rahastoon, joten kahden osakesarjan osakeet luonnollisesti sisältävät yhteisen riskin, vaikka toinen niistä voi tuntuakin turvallisen tuntuiselta.

Korkea tuotto yleensä saadaan aikaan johdannaisilla ja osakelainauksella, joilla pyritään tuomaan rahastolle vakautta. Johdannaiskauppaan liittyy aina riskejä ja suurempia tappioita kuin osakekauppaan, eli käytönnössä korkea tuottoa pyritään saamaan korkealla riskillä. Myös etuoikeuten puolen osakkeen hinta saattaa romahtaa, mikäli arvopuolen toiminta laskee raskaasti käytössä olevan rahaston arvoa. On selvää, että tuotto-odotus johdannaiskaupan kautta ei välttämättä pysty pitämään tuottoa sellaisena, että etuoikeuten puolen lupaus tasaisesta NAV:ista toteutuu. Käytännössä etuoikeutetun puolen osakkeen kurssi liikkuu nimenomaan sen takia, että epäillään arvopuolen kykenevän täyttämään lupauksensa etuoikeutetulle puolelle.

Osakkeen eräpäivä on myös aina riski, sillä aina voi olla mahdollista, että yhtiön lupaamat sitoomukset eräpäivänä eivät olekaan mahdollisia toteuttaa.

Riskit tässä yhtiössä ovat kaiki npuolin samanlaiset kuin muissakin CEF-yrityksissä. Mutta jos saa itselleen etuoikeutettua osaketta, niin riskiä vastaan voi saada hyvän pitkän tuoton ja lopuksi rahansa takaisin alkuperäisen osakeen hinnan mukaan. Toisaalta korkea riskisessä arvo-osakkeessa voi saada itselleen hyvää tuottoa sekä osingon että arvotuoton osalta ja saada tuottoa enemmän kuin etuoikeutetussa osakkeessa. Mutta on hyvä mieltää, että oikeasti tämä osaketyyppi CEF-maailmassa on huomattavasti riskialtiimpi kuin vaikka ETF-rahastot - toisaata riskiä vastaan voi saada hyvää tuottoa.

Kommentit

Comments powered by Disqus