Hyppää sisältöön

EBITDA ja EBITA

Yritysten talouskatsauksia tutkiessa tulee usein vastaan käsite EBITDA ja toisinaan myös käsite EBITA. EBITDAn sanotaan olevan tunnusluku, jonka avulla yrityksiä voi laittaa samalla suoralle vertailua varten. No, onko monimutkaisessa maailmassa yksikään tunnusluku oikeasti täysin vertailukelpoinen, on aivan toinen asia.

Suomenkielisessä nettikirjoittelussa nämä kaksi tunnuslukua EBITDA ja EBITA sekoitetaan usein varsin loisteliaasti. Tämän pienen kirjoituksen tarkoitus on kirjoittaa ne molemmat auki, jotta käsitteiden eroavaisuus selviää muillekin. Yhden kirjaimen ero tunnusluvussa tekee siitä erillaisen, vaikka ero ei olekaan suuri.

EBITA

EBITAn eli tuloslaskelman liikevoiton tarkoitus on yksinkertaistaa tulosta, jotta eri yhtiöitä voi vertailla vaivattomammin.

EBITAn voisi sanoa olevan yksinkertaistettu versio EBITDasta. Joissakin yhteyksissä EBITA kutsutaan myös käyttökatteeksi, mutta käyttökate sisältää arvonalentumiset, joita EBITA ei kuitenkaan sisällä, mutta EBITDA sisältää. Eli jokainen voi itse miettiä, onko sana 'käyttökate' oikea sana EBITAn kohdalla.

EBITA voidaan laittaa muotoon:

\begin{equation*} EBITA = TuottoEnnenVeroja + PääomanKulut + poistot \end{equation*}

tai

\begin{equation*} EBITA = EBT + interestExpense + amortization \end{equation*}

EBITA kertoo siis mikä on yrityksen tulos ennen veroja. Onko numerosarja vertailukertoimen valtiorajojen ulkopuolelta käsin, on taas täysin mielipide asia. Omasta mielestäni ei ole. Mutta lukua käytetään niin suuressa määrin, tosin ei niin paljon kuin EBITDAa, joten olen todennäköisesti väärässä. Miksi itse en pitäisi arvoa vertailukelpoisena liittyy eri maiden erillaisiin verojärjestelmiin ja lainsäädännön eroihin. Vaikka kaava periaatteessa ei ota kantaa yhteiskunta eroihin, niin yhteiskuntaerot kuitenkin antavat erillaisille yrityksille erillaisia toimintarunkoja - jolloin pelkästään tunnusluvun vertaaminen ei välttämättä kerro koko totuutta, miksi toinen yritys on tehokaampi kuin toinen. Tästä näkemyksestä voi kuitenkin olla montaa mieltä.

EBITDA

EBITDA kutsutaan käyttökatteeksi. Se on laajennettu versio EBITA luvusta ja on mateemaattisesti seuraavan näköinen

\begin{equation*} EBITDA = YrityksenNettotulos + Korot + Verot + Poistot + Arvonalennukset \end{equation*}

tai

\begin{equation*} EBITDA = TuottoEnnenVeroja + PääomanKulut + Poistot + Arvonalennukset \end{equation*}

tai

\begin{equation*} EBITDA = NetIncome+Interest+Taxes+Depreciation+Amortization \end{equation*}

tai

\begin{equation*} EBITDA = OperationProfit + DepreciationExpensies+AmortizationExpensies \end{equation*}

EBITDA on huomattavasti käytetympi mittaluku kuin EBITA - mutta EBITAn laskeminen on hitusen yksinkertaisempaa. Kuten EBITA myös EBITDA on tarkoitettu yritysten tilan arviointiin. EBITDA margin on yrityksen EBITDAn ja tuoton suhde, joka sekin kertoo jotain oleellista yrityksen tilaista.

EBITDA on tunnusluku, jota käytetään monissa muissa tunnusluvuissa. Sillä vertaillaan erillaisia asioita yrityksen toiminnassa. Seuraavassa muutama esimerkki.

EV/EBITDA

Markkinahinta jaettuna EBITDAlla on yrityksen tilasta jotain kertova mittaluku. Se kertoo, miten markkinat ovat reakoineet yrityksen käyttökatteeseen. Tämä luku kertoo kuinka monessa vuodessa yritys tekisi markkinahintansa verran käyttökatetta. Koska luvussa näkyy yrityksen velka toisin kuin vaikka PE-luvussa, se on huomattavasti parempi mittari kuin laajasti käytetty turhake nimeltä PE-luku.

Kasvuhakuisilla yrityksillä EV/EBITDA luku on suurempi kuin hitaan kasvun yrityksillä.

EBITDA coverage.

Tämä tunnusluku kuvaa miten nopeasti käyttökateella voidaan korvata yrityksen korkomaksuihin kuluvat menot. Tunnusluku on hyvin yksinkertainen

\begin{equation*} EBITDA/KoronMaksut \end{equation*}

Jos luku on yli 1, niin yrityksellä on mahdollista maksaa korkomenonsa hyvin. Mutta lähellä 1 oleva arvo on jo pienoinen varoitus yrityksen tilasta. Sitä suurempi arvo on, niin sitä parempi periaattessa koronmaksuista suoriutuminen on.

Kommentit

Comments powered by Disqus