Hyppää sisältöön

PEGY ration

Jos P/E luku on sielua lähellä niin olemassa myös PEGY-ration, joka vie P/E-rationin astetta piedemmälle. PEGY rationin kehitti aikoinaan Peter Lynch. Lynch tavoitteli kertoimellaan huonosti arvostettujen yhtiöiden löytämiseen - joiden hinta saattaisi tulevaisuudessa olla paljonkin nousussa.

PEGY-Rationin heikkoutena on, että sen alunperäinen käyttötapa rakentuu arvaamisen ympärille. Osinkotuottona kaavassa käytetään arvattua tulevaa osinkotuottoa - projectoitua dividend yieldiä. Samoin muissa tuottoon liittyvissä seikoissa on aina käytössä projektoitu tuotto. Eli kaava tavallaan perustuu toiveelle: tapahtuisipa näin.

PEGY-rationin laskeminen

Pegy rationin laskentakaava on yksinkertainen.

\begin{equation*} PEGY = \frac{PEluku}{ProjektoituTuotonKasvu+DIVIDENYIELD} \end{equation*}

Projektoitu tuoton kasvu saadaan arviomalla yhtiön viimeaikaisia tuottoja ja niiden perusteella tehdään ennuste tuoton määrästä, joka on linjassa saatujen tuottojen kanssa. Käytännössä tämä usein tulee yhtiön omista näkemyksistä tulevasta tuotosta. Dividen Yieldinä ei käytetä 12 kuukauden menneisyyteen suuntautuvaa lukua, vaan yhtiön nykynäkemyksen perusteella tulevaisuuteen sijoittuvaa nyky markkinahinnan kanssa suhteutettua Dividend Yieldiä.

PEGY rationin suurin ongelma on siis se, että se perustuu tulevaisuuden ennustamiseen. Toki ennustamisen lähteenä käytetään viimeisimmän kvartaalin tietoja ja näkemyksiä, joten ehkä rationin todellisuus pohja on suhteellisen luotettava - mikä ei tietenkään ole sama asia kuin luotettava.

Kommentit

Comments powered by Disqus