Hyppää sisältöön

Uhkapeliä

Joskus mietin, mitä kirjoittajat haluavat todistaa yrittäessä väen vänkään etsiä eroja sijoittamisen ja uhkapelin välille. Käsite 'Uhkapeli' halutaan pakosta nähdä käsitteenä, jota käytetään pelataessa jotain peliä, eikä käsitteenä, joka voisi tarkoittaa laaja-alaisempaa toimintaa. Uhkapeli ei todistelijoiden mielestä toiminnallisuutta elämässä. Eli yksi tyypillisimmistä väitteistä uhkapelin ja sijoittamisen välillä on toteamus: että uhkapeli on aikasidonnainen, mutta sijoittaminen ei. Tai että uhkapelissä toinen voittaa ja toinen häviää - siis olettaen että peli on peliä kahden ihmisen välillä ja kyse on mahdollisesti ihmisten välinen vedonlyönti?

Mutta näissä kirjoituksissa ei todella mennä pintaa syvemmälle ja mietitä mitä käsite 'Uhkapeli' oikeasti tarkoittaa. Voiko sijoittamista ja uhkapeliä yleensäkään verrata toisiinsa käsitteinä? On tärkeätä ymmärtää, että käsite 'Uhkapeli' ei automaattisesti sisällä sisällään erillaisia ihmisluonteeseen liittyviä seikkoja, vaan käsite sisältää ainoastaan, mitä asia tarkoittaa.

Uhkapeli.

Uhkapeli on kielitoimiston määritelmän mukaan: peli, jonka tulos riippuu olennaisesti sattumasta. Se ei siis ole tämän määritelmän mukaan peli, joka perustuisi kahden ihmisen väliseen vedonlyöntiin, jossa toinen voitta ja toinen häviää - vaan se on peli, johon liittyy sattuma oleellisena osana, Lisäksi uhkapelille on ominaista, että siinä oleva panos on suurempi, mitä on vara hävitä.

Hieman lievempi määritelmä edellisestä on, että uhkapeli on peli, jossa on mahdollisuus menettää rahansa. Uhkapeli ajatuksena on saada korkea voitto korkealla riskillä.

Sijoittaminen.

Sijoittaminen on rahan sijoittamista johonkin asiaan tietyn ajan mittaisen ajan - aika voi olla lyhyt tai pitkä, mutta sijoittaminen perustuu aina aikaan, koska sijoittajan toiveena on saada rahalleen usein tuottoa. Tuottoa voi saada sijoitukseen vain aikaperustaisesti. Väite, että ns. 'uhkapeli' eroaisi juuri ajan suhteen sijoittamisesta on siis roskaa, vaan 'uhkapeli' ja 'sijoittaminen' perustuvat kummatkin nimenomaan aikaan.

Sijoittamisessa on oleellista ymmärtää riski siitä, että menettää rahansa. Sijoittamisen yksi ajattelutapa on, että korkealla riskillä voi tehdä enemmän voittoa kuin matalalla riskillä. Mutta sijoittamista voi myös tehdä matalalla riskillä, jolloin ei ole vaarassa menettää kaikkia rahojaan.

Uhkapeli vs. Sijoittaminen.

Uhkapeli ja sijoittaminen ovat kummatkin rahaan liittyviä toimintoja. Uhkapeli on korkea riskistä toimintaa, jossa on mahdollista menettää rahansa. Riski otetaan usein tietoisesti. Sijoittamiseen liittyy aina riski ja riski usein otetaan tietoisesti. Sijoittaminen itsessään ei ole uhkapeliä, mutta se sisältää käsitteen uhkapeli, sillä sijoittaminen voi olla uhkapeliä. Näitä kahta käsitettä ei siis voi verrata toisiinsa, sillä uhkapeli on toiminta tapa, jota voi toteuttaa sijoittamisen yhteydessä. Sijoitaminen siis Voi olla uhkapeliä, tai sitten sen ei tarvitse olla uhkapeliä.

Kannattaa hahmottaa, mitä tarkoittaa käsite 'uhkapeli' ja käsite sijoittaminen. Sijoittaminen tarkoittaa rahaan perustuvaa kauppatoimintaa, jossa on monenlaisia piirteitä. Käsite 'Uhkapeli' on toiminta tapa, joka voi liittyä sijoittamiseen - se on ihmisen halu toimia tietyllä tavalla.

Monet eri instanssit pyrkivät selittämään, että oma toiminta ei ole koskaan uhkapeliä. mm Pokerisivustot väittävät pokerin aina olevan taitopeli. Väite omalta osaltaan on varmasti totta. Sijoitussivustot pyrkivät selittämään, että sijoittaminen ei ole uhkapeliä, vaikka sivuille on aina lisättävä varoitus, että sijoittaminen voi johtaa rahojen menetykseen. Myös liikeyrityksen perustaminen ja sen ylläpito voi johtaa rahojen menetykseen ja näin olla osaltaan uhkapeli.

Mikä olisi oleellisempaa kuin yrittää todistaa, että oma toiminta ei ole uhkapeliä, niin olisi todeta, että tietyt rahan käsittelyyn liittyvät asiat ovat pääsääntöisesti liian vaikeita joilleikin ihmispersoonille ja voivat aina olla uhkapeliä. Merkittävämpää on havannoida omaa rahankäyttöään ja huomata milloin ei itse havaitse rahankäyttöön liittyviä riskejä. Ihmiselämään kuuluu osana riskin ottaminen - sitä jopa suositellaan esimerkiski monilla niistä sijoitussivustoilla, jotka toisaalta eivät pidä itseään uhkapelisivuina. Ehkä mielekäänpää olisi varoittaa selvästi esimerkikisi lainoitettuun päiväkauppan sopivuudesta sellaisille ihmisille, jotka eivät oikeasti ymmärrä asiaan liittyviä riskejä tai nauttivat häviöstä enemmän kuin voittamisesta.

Sijoittaminen ja uhkapeli kulkevat käsikädessä ja on ajan haaskausta yrittä todistaa, että ne ovat kaksi eri asiaa. Sen sijaan pakkomielteet ja erillaiset rahankäyttöön liittyvät riippuvuudet ovat ongelmia. On melko tärkeä havannoida, mikäli omalla itsellä on rahan käyttöön liittyviä ongelmia - esimerkiksi riippuvuus laittaa rahaa yhteen asiaan riippumatta siitä tuottaako se vai eikö. Kysymys ei siis ole uhkapelistä, vaan riippuvuudesta. Uhkapelissä tavoitteena on oikeasti voittaa rahaa erittäin korkealla riskillä.

Kommentit

Comments powered by Disqus