Hyppää sisältöön

Yhtiön tuloskatsauksen merkitys

Pörssiyhtiöitä velvoitetaan julkaisemaan tuloskatsauksen toiminnastaan. Riippuen hieman maasta julkaisemisen ajankohta riippuu. Joissakin maissa katsaus julkaistaan kvartaalivälein eli kolmen kuukauden välein. Mutta vähitään puolenvuoden välein julkaistava tiedote yhtiön tilasta on yleensä pakollinen.

Jos sijoittaa pitkä aikaisesti saadakseen osinkotuottoa, kuten minä teen, useamman vuoden tuloskatsaus auttaa antamaan kuvan yrityksen johdon tavasta johtaa toimintaa. Jos current ration pysyy suhteellisen siedettävällä tasolla ja tuotto on siedettävä - ja toimiala on sellainen, että sillä uskoisi olevan tuottomahdollisuuksia, niin mikä ettei. Yritys saattaa olla hyvinki sijoitettava kohde.

Uskon kuitenkin laajaan hajautukseen monella tavalla, joka vähentää huonon yhtiön riskiä salkussani. Mutta ainakin tällä hetkellä valintakriteerini perustuu näkökulmaan, että jos oingon maksu laskee, niin yrityksen osakkeiden jatkuvalla ostamisella voi lopulta edes myydä yhtiön lopulta voitollisesti. Tältä kannalta katsoen tulosraporttihistoalla on merkitystä. Kun vain muistaa, että tulevaisuus on arvaamaton ystävä - vain kohtalaisen varmoihin kohteisiin kannattaa laittaa painotusta.

Tuloskatsaus kertoo.

Yhtiö kertoo taloudellisia tietojaan kolmella tavalla.

  • Tase

  • Tuloslaskelma

  • Rahavirtalaskelma.

Tuloskatasau sisältää yleensä yhtiön johdon viestin omistajille, johon liitty näkemyksiä yhtiön tilasta ja tulevaisuudesta.

Tuloskataus on myön jonkinlainen analyysi yrityksen tilasta, jota kuljetetaan tunnuslukujen avulla eteenpäin.

Hyvä tuloskatsaus perehdyttää lukijansa yrityksen kulurakenteeseen ja niihin ongelmiin, joita yhtiö kohtaa. Katsaus antaa tiiviin näkemyksen, millainen yhtiö on kysymyksessä.

Yksittäinen katsaus ei vielä täysin avaa yrityksen toimintaa, joten kannattaa tutustua useampaan katsaukseen, jotta saa näkemyksen miten yhtiö kohtaa markkinatilanteen toiminnallaan.

Indeksiin sijoittaminen toki päälisin puolin antaa syyn olla tutustumatta yhdenkään yhtiön katsauksiin, koska ne ovat osa indeksiä. Joku on jo valinnut jollain menetelmällä indeksiin yrityksiä ja siis tehnyt tarpeettomaksi yhtiöihin tutustumisen? Indeksi ei yleensä ota kantaa yhtiöiden tuloskatsauksiin vaan siihen millaisia yrityksiä idenksissä on. Jos todella haluaa luoda itselleen tehokkaan indeksin ja hajauttaa osinkotuottoa yritysten kautta salkkuun vuosien ajaksi, niin tuloskatsaukseen tutustuminen voi auttaa stabilien yritysten löytämisessä.

Miten sijoittajan kannattaa lukea tuloskatsausta.

Tuloskataaukseen voi suhtautua kahdella tavalla. On totta, että se paikoitellen voi olla aika tiukkaa tekstiä, jossa on kuvattu asioita lyhyesti ja vaikea tajuisesti. Eli yksi tapa suhtautua tuloskatsaukseen on: tylsää! Toinen tapa on nähdä se palana arvoitusta, joka sisältää vastauksen, millainen on tämä yritys.

Tuloskatsaus sisältää faktoja yrityksestä, mutta kannattaa saman aikaan muistaa, että se on myös osa yhtiön PR-kampaniaa. Katsaus on kauniisti tehty mainos, jossa joudutaan kertomaan mahdollisen mielyttävin sanakääntein myös ikäviä asioita. Yleensä ikävät asiat on kirjoitettu niin, että tylsiä ja taulukkomaisia lukea. Kannattaa siis pitää avoin ja analyyttinen mieli tiedotetta lukiessa.

Itse tarkastan aina ensimmäisenä tuloksen ja vertaan tulosta muutamam vuoden säteellä. Tämän jälkeen tarkastan lainamäärän ja oman pääoman suhteen. Näitä on myös hyvä katsella joidenkin vuosien mittakaavalla. Luen mahdolliset ongelmat läpi. Vertailen tunnuslukuja - niitä yleisempiaä kuten current rationia. Jos Current ration on ollut pitkään yli yhden, niin yhtiö voi hyvinkin olla hyvä sijoitus. REITeit yhtiöissä oikeastaan kiinnostava seikka on osinkohistoria. Jos osinkohistoria on suhteellisen tasainen, eikä koko ajan laskeva, niin REIT voi olla kiinnostava kohde. Osinkohistoria kertoo muutenkin yhtiön taloudesta paljon, joten tuloskatsausten avulla kannattaa ehdottomasti seurata osakkailla jaettavan rahan koon tasaisuutta. Tasaisuus kertoo, että yhtiön taloudellinen vakaus on kunnossa.

Katsauksesta on myö näppärää poimia esiin niitä syitä, joiden takia yrityksen tila on mikä se on. Kuten sanoin katsauksiin kannattaa suhtautua kuin palapelin rakentamiseen. Niiden kautta voi tutkia yrityksen taloushistoriaa ja hahmottaa elinkaaren vaiheita. Liian vakavasti katsauksiin kuitenkaan ei kannata suhtautua. Maailma muuttuu jatkuvasti. Katsaukset kertovat miten yritys pärjää markkinoida ja miten hyvät resurssit sillä on kohdata ongelmia. Katsaukset eivät kerro tulevaisuudesta kovinkaan paljon. Puhtaasti katsausten varaan ei kannata rakentaa sijoituksiaan.

Kommentit

Comments powered by Disqus